วันศุกร์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2558

Qi Shi Wo Men Zhi De Xing Fu (其实我们值得幸褔) In Fact, We Deserve Happiness - Rainie Yang (Lyrics)

เพลง Qí Shí Wǒ Men Zhí Dé Xìng Fú (实我们值得幸褔) In Fact, We Deserve Happiness
ศิลปิน Yáng Chéng Lín (杨丞琳) Rainie Yang
อัลบั้ม Shuāng Chéng Xì (双丞) A Tale Of Two RAINIE
สังกัด Universal Music Group
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง*我们这一年 忙到少见面
wǒ men zhè yī nián  máng dào shǎo jiàn miàn 
หว่อ เมิน เจ้อ อี้ เหนียน  หมาง เต้า เส่า เจี้ยน เมี่ยน

下一次大概是 她的婚宴
xià yī cì dà gài shì  tā de hūn yàn
เซี่ย อี๋ ชื่อ ต้า ไก้ ซื่อ  ทา เตอะ ฮุน เหยี้ยน

仿佛是昨天 谁泪流满脸
fǎng fú shì zuó tiān shuí lèi liú mǎn liǎn 
ฝั่ง ฝู ซื่อ จั๋ว เทียน  สุย เล้ย หลิว หมาน เหลี่ยน

转眼就要庆祝 下个春天
zhuǎn yǎn jiù yào qìng zhù  xià gè chūn tiān
จ๋วน เหยี่ยน จิ้ว เหย้า ชิ่ง จู้  เซี่ย เก้อ ชุน เทียน

太让人羡慕 甚至参杂一点嫉妒
tài ràng rén xiàn mù  shèn zhì cān zá yī diǎn jí dù 
ไท่ ร่าง เหริน เซี่ยน มู่  เซิ่น จื้อ ชาน จ๋า อี้ เตี่ยน จี๋ ตู้

不至于孤独 暂时把工作当归宿
bù zhì yú gū dú  zàn shí bǎ gōng zuò dāng guī sù
ปู๋ จื้อ อวิ๋ กู ตู๋  จ้าน สือ ป่า กง จั้ว ตัง กุย ซู่

你们都羡慕 我累积的飞行里数
nǐ men dōu xiàn mù  wǒ lěi jī de fēi xíng lǐ shù 
หนี่ เมิน โตว เซี่ยน มู่  หวอ เหล่ย จี เตอะ เฟย สิง หลี่ ซู่

勉强也活出 另一种满足
miǎn qiǎng yě huó chū  lìng yī zhǒng mǎn zú
เหมียน เฉียง เย่ หัว ชู  ลิ่ง อี้ จ๋ง หม่าน จู๋

真的 既然我们可以幸福 就不要频频回顾
zhēn de  jì rán wǒ men kě yǐ xìng fú  jiù bù yào pín pín huí gù
เจิน เตอะ  จี้ หยาน หว่อ เมิน เขอ อี่ ซิ่ง ฝู  จิ้ว ปู๋ เหย้า ผิน ผิน หุย กู้

谁的青春不糊涂 错爱只是过渡
shuí de qīng chūn bù hú tu  cuò ài zhǐ shì guò dù
สุย เตอะ ชิง ชุน ปู้ หู ถุ  ชั่ว อ้าย จื่อ ซื่อ กั้ว ตู้

**其实我们值得幸福 还不到时候认输
qí shí wǒ men zhí dé xìng fú  hái bù dào shí hòu rèn shū
ฉี สือ หว่อ เมิน จื๋อ เต๋อ ซิ่ง ฝู  ไห ปู๋ เต้า สือ โฮ่ว เริ่น ชู

别中了情歌的毒 寂寞不只坏处
bié zhòng le qíng gē de dú  jì mò bù zhǐ huài chù
เปี๋ย จ้ง เลอะ ฉิง เกอ เตอะ ตู๋  จี้ มั่ว ปู้ จื่อ ไฮว่ ชู่

没有必要急着招认爱多苦
méi yǒu bì yào jí zhe zhāo rèn ài duō kǔ 
เหมย โหย่ว ปี้ เหย้า จี๋ เจอะ เจา เริ่น อ้าย ตัว ขู่

***感谢过去 成就我的幸福
gǎn xiè guò qù  chéng jiù wǒ de xìng fú
ก่าน เซี้ย กั้ว ชวี่  เฉิง จิ้ว หว่อ เตอะ ซิ่ง ฝู

ซ้ำ *, **, ***, **

我们别哭 爱不会被辜负
wǒ men bié kū  ài bù huì bèi gū fù 
หว่อ เมิน เปี๋ย คู  อ้าย ปู๋ ฮุ่ย เป้ย กู ฟู่

我们都 值得被缘分 眷顾
wǒ men dōu  zhí dé  bèi yuán fèn  juàn gù
หว่อ เมิน โตว  จื๋อ เต๋อ เป้ย หยวน เฟิ่น  เจวี้ยน กู้

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...