วันศุกร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2558

Jian Wang (健忘) Forgetful - Valen Hsu (Lyrics)

เพลง Jiàn Wàng (健忘) Forgetful
ศิลปิน Xǔ Rú Yún (许茹芸) Valen Hsu
อัลบั้ม Bèi Tōu Zǒu De Nà Wǔ Nián (偷走的那五年) The Stolen Years OST
สังกัด LinfairRecords
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง这件外套 熟悉味道 怎么想不起
zhè jiàn wài tào  shóu xī wèi dào  zěn me xiǎng bù qǐ
เจ้อ เจี้ยน ไว่ เท่า  โสว ซี เว่ย เต้า  เจิ่น เมอะ เสี่ยง ปู้ ฉี่

半张合照 被谁焚烧 只剩我自己
bàn zhāng hé zhào  bèi shuí fén shāo  zhǐ shèng wǒ zì jǐ
ปั้น จาง เหอ เจ้า  เป้ย สุย เฝิน เซา  จื่อ เซิ่ง หว่อ จื้อ จี่

感觉混淆 我的大脑 搞不清是哪里
gǎn jué hùn xiáo  wǒ de dà nǎo  gǎo bù qīng shì nǎ lǐ 
ก่าน เจว๋ หุ้น เสียว  หว่อ เตอะ ต้า เหน่า  เก่า ปู้ ชิง ซื่อ หนา หลี่

无处可逃 就自言自语
wú chù kě táo  jiù zì yán zì yǔ
อู๋ ชู่ เข่อ เถา  จิ้ว จื้อ เหยียน จื้อ อวิ่

那些热闹 有过欢笑 想问谁参与
nà xiē rè nào  yǒu guò huān xiào  xiǎng wèn shuí cān yù 
น่า เซีย เย่อ เน่า  โหย่ว กั้ว ฮวน เสี้ยว  เสี่ยง เวิ่น สุย ชาน อวิ้

可是骄傲 却说不要 免得空欢喜
kě shì jiāo ào  què shuō bù yào  miǎn de kōng huān xǐ
เข่อ ซื่อ เจียว เอ้า  เชว่ ซัว ปู๋ เหย้า  เหมี่ยน เตอะ คง ฮวน สี่

重复低潮 重复烦恼 如一句催眠曲
chóng fù dī cháo  chóng fù fán nǎo  rú yī jù cuī mián qǔ 
ฉง ฟู่ ตี เฉา  ฉง ฟู่ ฝาน เหน่า  หรู อี๋ จวี้ ชุย เหมียน ฉวี่

直到睡着 直到忘掉 直到不再想你
zhí dào shuì zháo  zhí dào wàng diào  zhí dào bù zài xiǎng nǐ
จื๋อ เต้า ซุ่ย เจ๋า  จื๋อ เต้า ว่าง เตี้ยว  จื๋อ เต้า ปู๋ ไจ้ เสียง หนี่

*Wuu Wuu Wuu Wuu

请帮个忙
qǐng bāng gè máng
ฉิ่ง ปัง เก้อ หมาง

Wuu Wuu Wuu Wuu

远离身旁 抱歉我健忘 轻易就遗忘
yuǎn lí shēn páng  bào qiàn wǒ jiàn wàng  qīng yì jiù yí wàng
หย่วน หลี เซิน ผัง  เป้า เชี่ยน หว่อ เจี้ยน ว่าง  ชิง อี้ จิ้ว อี๋ ว่าง

你一定说谎 谁跟你很像
nǐ yī dìng shuō huǎng  shuí gēn nǐ hěn xiàng
หนี่ อี๋ ติ้ง ซัว ห่วง  สุย เกิน หนี เหิ่น เซี่ยง

我没有徬徨 你的话太疯狂
wǒ méi yǒu páng huáng  nǐ de huà tài fēng kuáng
หว่อ เหมย โหย่ว ผัง หวง  หนี่ เตอะ ฮว่า ไท่ เฟิง ขวง

Wuu Wuu Wuu Wuu

请帮个忙
qǐng bāng gè máng
ฉิ่ง ปัง เก้อ หมาง

Wuu Wuu Wuu Wuu

别太牵强 人们是健忘 无论多健康
bié tài qiān qiǎng  rén men shì jiàn wàng  wú lùn duō jiàn kāng
เปี๋ย ไท่ เชียน เฉี่ยง เหริน เมิน ซื่อ เจี้ยน ว่าง  อู๋ ลุ่น ตัว เจี้ยน คัง

总记得回想 医不好的伤
zǒng jì de huí xiǎng  yī bù hǎo de shāng
จ่ง จี้ เตอะ หุย เสี่ยง  อี ปู้ เห่า เตอะ ซาง

说什么天堂 听起来好荒唐
shuō shén me tiān táng  tīng qǐ lái hǎo huāng táng
ซัว เสิน เมอะ เทียน ถาง  ทิง ฉี่ ไหล เห่า ฮวง ถาง

爱像气泡 一碰就爆 如何在一起
ài xiàng qì pào  yī pèng jiù bào  rú hé zài yī qǐ
อ้าย เซี่ยง ชี่ เพ่า  อี๋ เพิ่ง จิ้ว เป้า  หรู เหอ ไจ้ อี้ ฉี่

又像肥皂 不能拥抱 只能靠自己
yòu xiàng féi zào  bù néng yōng bào  zhǐ néng kào zì jǐ
โย่ว เซี่ยง เฝย เจ้า  ปู้ เหนิง ยง เป้า  จื่อ เหนิง เค่า จื้อ จี่

所谓治疗 是将美好 全抽离我身体
suǒ wèi zhì liáo  shì jiāng měi hǎo  quán chōu lí wǒ shēn tǐ
สั่ว เว่ย จื้อ เหลียว  ซื่อ เจียง เหมย เห่า  เฉวียน โชว หลี หว่อ เซิน ถี่

幸福诀窍 是能礼貌 他说不认识你
xìng fú jué qiào  shì néng lǐ mào  tā shuō bù rèn shi nǐ
ซิ่ง ฝู เจว๋ เชี่ยว  ซื่อ เหนิง หลี่ เม่า  ทา ซัว ปู๋ เริ่น ซึ หนี่

ซ้ำ *

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...