วันศุกร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2558

Gua Shi De Qing Chun (挂失的青春) The Loss of Youth - Rainie Yang (Lyrics)

เพลง Guà Shī De Qīng Chūn (挂失的青春) The Loss of Youth
ศิลปิน Yáng Chéng Lín (杨丞琳) Rainie Yang
อัลบั้ม Shuāng Chéng Xì (双丞) A Tale Of Two RAINIE
สังกัด Universal Music Group
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง心事像看不见的细纹 浅浅的 寂寞更深
xīn shì xiàng kàn bù jiàn de xì wén  qiǎn qiǎn de  jì mò gēng shēn
ซิน ซื่อ เซี่ยง คั่น ปู๋ เจี้ยน เตอะ ซี่ เหวิน  เฉียน เฉี่ยน เตอะ  จี้ มั่ว เกิ้ง เซิน

这几年朋友换了一轮 爱过我的 有几人
zhè jǐ nián péng yǒu huàn le yī lún  ài guò wǒ de  yǒu jǐ rén
เจ้อ จี่ เหนียน เผิง โหย่ว ฮ่วน เลอะ อี้ หลุน  อ้าย กั้ว หว่อ เตอะ  โหยว จี่ เหริน

*偶尔激动失了点分寸 说多了你也别当真
ǒu ěr jī dòng shī le diǎn fēn cùn  shuō duō le nǐ yě bié dàng zhēn
โอ๋ว เอ่อ จี ต้ง ซือ เลอะ เตี่ยน เฟิน ชุ่น  ซัว ตัว เลอะ หนี เย่ เปี๋ย ตั้ง เจิน

不见得不快乐 怎么羡慕别人
bù jiàn dé bù kuài lè  zěn me xiàn mù bié rén
ปู๋ เจี้ยน เต๋อ ปู๋ ไคว่ เล่อ  เจิ่น เมอะ เซี่ยน มู่ เปี๋ย เหริน

梦想幻灭过终于成真
mèng xiǎng huàn miè guò zhōng yú chéng zhēn
เมิ่ง เสี่ยง ฮ่วน เมี้ย กั้ว จง อวิ๋ เฉิง เจิน

得到的教训够不够我重生
dé dào de jiào xun gòu bù gòu wǒ chóng shēng
เต๋อ เต้า เตอะ เจี้ยว ซวิ่น โก้ว ปู๋ โก้ว หว่อ ฉง เซิง

我输了赢了几次竞争
wǒ shū le yíng le jǐ cì jìng zhēng 
หว่อ ซู เลอะ หยิง เลอะ จี่ ชื่อ จิ้ง เจิง

换来的是不是我要的掌声
huàn lái de shì bù shì wǒ yào de zhǎng shēng
ฮ่วน ไหล เตอะ ซื่อ ปู๋ ซื่อ หว่อ เหย้า เตอะ จ่าง เซิง

**擦肩而过的路人 有没有我的缘分
cā jiān ér guò de lù rén  yǒu méi yǒu wǒ de yuán fèn
ชา เจียน เอ๋อ กั้ว เตอะ ลู่ เหริน  โหย่ว เหมย โหยว หว่อ เตอะ หยวน เฟิ่น

留在昨日的柜台那是谁 挂失的青春
liú zài zuó rì de guì tái nà shì shuí  guà shī de qīng chūn
หลิว ไจ้ จั๋ว ยื้อ เตอะ กุ้ย ไถ น่า ซื่อ สุย  กว้า ซือ เตอะ ชิง ชุน

再也找不到有几个人 会愿意 对我坦诚
zài yě zhǎo bù dào yǒu jǐ gè rén  huì yuàn yì  duì wǒ tǎn chéng
ไจ้ เย๋ เจ่า ปู๋ เต้า โหยว จี่ เก้อ เหริน  ฮุ่ย ย่วน อี้  ตุ้ย หวอ ถ่าน เฉิง

就算是大声骂我愚蠢 多么珍贵 的纯真
jiù suàn shì dà shēng mà wǒ yú chǔn  duō me zhēn guì  de chún zhēn
จิ้ว ซ่วน ซื่อ ต้า เซิง ม่า หว่อ อวิ๋ ฉุ่น  ตัว เมอะ เจิน กุ้ย  เตอะ ฉุน เจิน

ซ้ำ *, **

爱一个人爱不到永恒
ài yī gè rén ài bù dào yǒng héng 
อ้าย อี๋ เก้อ เหริน อ้าย ปู๋ เต้า หย่ง เหิง

保护自己的心是我的责任
bǎo hù zì jǐ de xīn shì wǒ de zé rèn
เป่า ฮู่ จื้อ จี่ เตอะ ซิน ซื่อ หว่อ เตอะ เจ๋อ เริ่น

我不会在过去中沉沦
wǒ bù huì zài guò qù zhōng chén lún 
หว่อ ปู๋ ฮุ่ย ไจ้ กั้ว ชวี่ จง เฉิน หลุน

让未来在我眼前自己发生
ràng wèi lái zài wǒ yǎn qián zì jǐ fā shēng
ร่าง เว่ย ไหล ไจ้ หวอ เหยี่ยน เฉียน จื้อ จี่ ฟา เซิง

ซ้ำ **

HO~HO HO~HO

挂失的青春
guà shī de qīng chūn
กว้า ซือ เตอะ ชิง ชุน

HO~HO HO~HO

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...