วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2558

Da Jia Wu (打架舞) Fighting Dance - Jay Chou, Alan Kuo, Devon Song&Alang Huang (Lyrics)


เพลง Dǎ Jià Wǔ (打架舞) Fighting Dance
ศิลปิน Zhōu Jié Lún (周杰) Jay Chou, Kē Yǒu Lún (柯有) Alan Kuo, Sòng Jiàn Zhāng (宋健彰) Devon Song & Huáng Jùn Láng (黄俊郎) Alang Huang
อัลบั้ม Tiān Tái (天台) The Roof Top OST (A Jay Chou FILM OST)
สังกัด JVR Music International
ภาษา จีนกลาง


ฟังเพลง


เนื้อเพลง周杰伦 : 啊~ 想跟我干架 没打听好吗
ZhōuJiéLún : ā~ xiǎng gēn wǒ gàn jià  méi dǎ tīng hǎo ma 
JayChou : อา~ เสี่ยง เกิน หว่อ กั้น เจี้ย  เหมย ต่า ทิง เห่า ม่ะ

我的拳头可是毫无牵挂
wǒ de quán tou kě shì háo wú qiān guà
หว่อ เตอะ เฉวียน โถว เข่อ ซื่อ เหา อู๋ เชียน กว้า

拉筋一字马 脚踩双八卦
lā jīn yī zì mǎ  jiǎo cǎi shuāng bā guà 
ลา จิน อี๋ จื้อ หม่า  เจี๋ยว ไฉ่ ซวง ปา กว้า

再送你电影里面的如来神掌 (哇哩咧 哼)
zài sòng nǐ diàn yǐng lǐ miàn de rú lái shén zhǎng (wā lī liē  hēng)
ไจ้ ซ่ง หนี่ เตี้ยน หยิง หลี่ เมี่ยน เตอะ หยู ไหล เสิน จ่าง (วา ลี เลีย  เฮิง)

左胸白虎甲
zuǒ xiōng bái hǔ jiǎ
จั่ว โซวง ไป๋ หู เจี่ย

宋健彰 : 甲甲
SòngJiànZhāng : jiǎ jiǎ
Devon : เจี่ย เจี่ย

周杰伦 : 右臂青龙疤
ZhōuJiéLún : yòu bì qīng lóng bāปา
JayChou : โย่ว ปี้ ชิง หลง

柯有伦 黄俊郎 : 疤疤
KēYǒuLún HuángJùnLáng : bā bā
AlanKo Alang : ปา ปา

周杰伦 : 还不快跟我说声对不起
ZhōuJiéLún : hái bù kuài gēn wǒ shuō shēng duì bù qǐ
JayChou : ไห ปู๋ ไคว่ เกิน หว่อ ซัว เซิง ตุ้ย ปู้ ฉี่

柯有伦 黄俊郎 : 对不起
KēYǒuLún HuángJùnLáng : duì bù qǐ
AlanKo Alang : ตุ้ย ปู้ ฉี่

周杰伦 : 我有两把刷
ZhōuJiéLún : wǒ yǒu liǎng bǎ shuā
JayChou : หวอ โหย่ว เหลียง ป่า ซวา

柯有伦 黄俊郎 宋健彰 : 刷刷
KēYǒuLún HuángJùnLáng SòngJiànZhāng : shuā shuā
AlanKo Alang Devon : ซวา ซวา

周杰伦 : 打得你叫妈妈
ZhōuJiéLún : dǎ de nǐ jiào mā ma
JayChou : ต่า เตอะ หนี่ เจี้ยว มา ม่ะ

柯有伦 黄俊郎 宋健彰 : 妈妈
KēYǒuLún HuángJùnLáng SòngJiànZhāng : mā ma
AlanKo Alang Devon : มา ม่ะ

周杰伦 : 不是腿壮壮肌肉大大才是老大
ZhōuJiéLún : bù shì tuǐ zhuàng zhuàng jī ròu dà dà cái shì lǎo dà
JayChou : ปู๋ ซื่อ ถุ่ย จ้วง จ้วง จี โร่ว ต้า ต้า ไฉ ซื่อ เหล่า ต้า

黄俊郎 : 我不是神话 我不是神话啦
HuángJùnLáng : wǒ bù shì shén huà  wǒ bù shì shén huà la
Alang : หว่อ ปู๋ ซื่อ เสิน ฮว่า  หว่อ ปู๋ ซื่อ เสิน ฮว่า ล่ะ

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...