วันอังคารที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2558

Bu Yi Yang You Zen Yang (不一样又怎样) We're All Different, Yet The Same - Jolin Tsai (Lyrics)

เพลง Bù Yī Yàng Yòu Zěn Yàng (不一样又怎样) We're All Different, Yet The Same
ศิลปิน Cài Yī Lín (蔡依林) Jolin Tsai
อัลบั้ม Pēi () PLAY
สังกัด Warner Music Taiwan

ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง

女方女方爱对方 不简单也很平凡
nǚ fāng nǚ fāng ài duì fāng  bù jiǎn dān yě hěn píng fán
นวี่ ฟัง นวี่ ฟัง อ้าย ตุ้ย ฟัง  ปู้ เจี่ยน ตัน เย๋ เหิ่น ผิง ฝาน

在同一张床 让人生变不平凡
zài tóng yī zhāng chuáng  ràng rén shēng biàn bù píng fán
ไจ้ ถง อี้ จาง ฉวง  ร่าง เหริน เซิง เปี้ยน ปู้ ผิง ฝาน

是什么样 就怎么办 非一般又怎么样
shì shén me yàng  jiù zěn me bàn  fēi yī bān yòu zěn me yàng
ซื่อ เสิน เมอะ ย่าง  จิ้ว เจิ่น เมอะ ปั้น  เฟย อี้ ปัน โย่ว เจิ่น เมอะ ย่าง

还不是照样 寻找最爱是谁的答案
hái bù shì zhào yàng  xún zhǎo zuì ài shì shuí de dá àn
ไห ปู๋ ซื่อ เจ้า ย่าง  สวิน เจ่า จุ้ย อ้าย ซื่อ สุย เตอะ ต๋า อั้น

庸俗地海枯石烂 世俗又凭什么为难
yōng sú de hǎi kū shí làn  shì sú yòu píng shén me wéi nán
ยง สู เตอะ ไห่ คู สือ ล่าน  ซื่อ สู โย่ว ผิง เสิน เมอะ เหวย หนาน

不一样 都一样
bù yī yàng  dōu yī yàng
ปู้ อี๋ ย่าง  โตว อี๋ ย่าง

AH HA~

有各样的患难
yǒu gè yàng de huàn nàn
โหย่ว เก้อ ย่าง เตอะ ฮ่วน น่าน

*不一样 也一样
bù yī yàng  yě yī yàng
ปู้ อี๋ ย่าง  เย่ อี๋ ย่าง

AH HA~

有分合有聚散
yǒu fēn hé yǒu jù sàn
โหย่ว เฟิน เหอ โหย่ว จวี้ ซ่าน

各有各一生一世 各有各的温柔乡
gè yǒu gè yī shēng yī shì  gè yǒu gè de wēn róu xiāng 
เก้อ โหย่ว เก้อ อี้ เซิง อี๋ ซื่อ  เก้อ โหย่ว เก้อ เตอะ เวิน โหรว เซียง

哦爱不是 抽象的信仰 有血有汗
OH ài bù shì  chōu xiàng de xìn yǎng  yǒu xuè yǒu hàn
โอ้ อ้าย ปู๋ ซื่อ  โชว เซี่ยง เตอะ ซิ่น หย่าง  โหย่ว เซว่  โหย่ว ฮั่น

另一半变成老伴 留下非一般的遗产
lìng yī bàn biàn chéng lǎo bàn  liú xià fēi yī bān de yí chǎn
ลิ่ง อี๋ ปั้น เปี้ยน เฉิง เหล่า ปั้น  หลิว เซี่ย เฟย อี้ ปัน เตอะ อี๋ ฉ่าน

爱一个人 看究竟需要多勇敢
ài yī gè rén  kàn jiū jìng xū yào duō yǒng gǎn
อ้าย อี๋ เก้อ เหริน  คั่น จิว จิ้ง ซวี เหย้า ตัว หยง ก่าน

另一种爱情的结晶 就是更单纯的浪漫
lìng yī zhǒng ài qíng de jié jīng  jiù shì gèng dān chún de làng màn 
ลิ่ง อี้ จ่ง อ้าย ฉิง เตอะ เจี๋ย จิง  จิ้ว ซื่อ เกิ้ง ตัน ฉุน เตอะ ล่าง ม่าน

不一样 都一样
bù yī yàng  dōu yī yàng
ปู้ อี๋ ย่าง  โตว อี๋ ย่าง

ซ้ำ *

谁比谁美满 由谁来衡量
shuí bǐ shuí měi mǎn  yóu shuí lái héng liáng
สุย ปี่ สุย เหมย หม่าน  โหยว สุย ไหล เหิง เหลียง

不用谁原谅 就让感动万世留芳
bù yòng shuí yuán liàng  jiù ràng gǎn dòng wàn shì liú fāng
ปู๋ ย่ง สุย หยวน เลี่ยง  จิ้ว ร่าง ก่าน ต้ง ว่าน ซื่อ หลิว ฟัง

不一样 都一样
bù yī yàng  dōu yī yàng
ปู้ อี๋ ย่าง  โตว อี๋ ย่าง

AH HA~

信望爱 都一样
xìn wàng ài  dōu yī yàng
ซิ่น ว่าง อ้าย  โตว อี๋ ย่าง

AH HA~

不一样 都一样
bù yī yàng  dōu yī yàng
ปู้ อี๋ ย่าง  โตว อี๋ ย่าง

AH HA~

从缺憾找圆满 不一样 也一样
cóng quē hàn zhǎo yuán mǎn  bù yī yàng  yě yī yàng
ฉง เชว ฮั่น เจ่า หยวน หม่าน  ปู้ อี๋ ย่าง  เย่ อี๋ ย่าง

AH HA~

会快乐会悲伤
huì kuài lè huì bēi shāng
ฮุ่ย ไคว่ เล่อ ฮุ่ย เปย ซาง

各有各一生一世 各有各的温柔乡
gè yǒu gè yī shēng yī shì  gè yǒu gè de wēn róu xiāng
เก้อ โหย่ว เก้อ อี้ เซิง อี๋ ซื่อ  เก้อ โหย่ว เก้อ เตอะ เวิน โหรว เซียง

神不神圣 爱这种信仰 谁说了算
shén bù shén shèng  ài zhè zhǒng xìn yǎng  shuí shuō le suàn
เสิน ปู้ เสิน เซิ่ง  อ้าย เจ้อ จ่ง ซิ่น หย่าง  สุย ซัว เลอะ ซ่วน

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...