วันจันทร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2558

Ai Zai Mei Yi Miao (爱在每一秒) Love Every Second - HIT-5 (Lyrics)

เพลง Ài Zài Měi Yī Miǎ(爱在每一秒) Love Every Second
ศิลปิน HIT-5 (5 Handsome Idol Teenagers) [1.Guō Zǐ  (郭子渝) G-KING, 2.Yáng Fān (杨帆) Evan, 3.Duàn Huáng Wēi (段黄巍) David, 4.Dǒng Yù Fēng (董玉峰) Shine & 5.Gāo Yǔ (高宇) Kido]
อัลบั้ม Nǐ Men Hái Hǎo Ma (们还好吗) How Are You Doing (THE SECOND ALBUM)
สังกัด T.H ENTERTAINMENT
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง

เนื้อเพลงHuu~ Wuu Wuu~ Yeah Yeah Hey~

哦 亲爱的 相信这是缘份
OH qīn ài de  xiāng xìn zhè shì yuán fèn  
โอ้ ชิน อ้าย เตอะ  เซียง ซิ่น เจ้อ ซื่อ หยวน เฟิ่น

遇到你我心跳竟如此的狂烈 我送的蝴蝶结
yù dào nǐ wǒ xīn tiào jìng rú cǐ de kuáng liè  wǒ sòng de hú dié jié
อวิ้ เต้า หนี่ หว่อ ซิน เที่ยว จิ้ง หยู ฉื่อ เตอะ ขวง เลี้ย  หว่อ ซ่ง เตอะ หู เตี๋ย เจี๋ย

空间那情话转帖 一笔 一笔 为你而写
kōng jiān nà qíng huà zhuǎn tiē  yī bǐ  yī bǐ  wèi nǐ ér xiě
คง เจียน น่า ฉิง ฮว่า จ่วน เทีย  อี้ ปี่  อี้ ปี่  เว่ย หนี่ เอ๋อ เสี่ย

*一起看天 就再靠近一些
yī qǐ kàn tiān  jiù zài kào jìn yī xiē 
อี้ ฉี่ คั่น เทียน  จิ้ว ไจ้ เค่า จิ้น อี้ เซีย

手牵手不要脸红害羞胆怯
shǒu qiān shǒu bù yào liǎn hóng hài xiū dǎn qiè 
โส่ว เชียน โส่ว ปู๋ เหย้า เหลี่ยน หง ไห้ ซิว ต่าน เชี้ย

把所有都忽略 每天过情人节
bǎ suǒ yǒu dōu hū lüè  měi tiān guò qíng rén jié
ป๋า สัว โหย่ว โตว ฮู เลว่  เหม่ย เทียน กั้ว ฉิง เหริน เจี๋ย

I Love You Forever

不会变
bù huì biàn
ปู๋ ฮุ่ย เปี้ยน

有时爱它来得太快
yǒu shí ài tā lái de tài kuài 
โหย่ว สือ อ้าย ทา ไหล เตอะ ไท่ ไคว่

有时爱难免也会叫人受伤害
yǒu shí ài nán miǎn yě huì jiào rén shòu shāng hài
โหย่ว สือ อ้าย หนาน เหมี่ยน เย่ ฮุ่ย เจี้ยว เหริน โซ่ว ซาง ไห้

热气球 填上思念就飞起来 让心瞬间布满花海
rè qì qiú  tián shàng sī niàn jiù fēi qǐ lái  ràng xīn shùn jiān bù mǎn huā hǎi
เย่อ ชี่ ฉิว  เถียน ซ่าง ซือ เนี่ยน จิ้ว เฟย ฉี่ ไหล  ร่าง ซิน ซุ่น เจียน ปู้ หม่าน ฮวา ไห่

**爱让我醉在每一秒每一分
ài ràng wǒ zuì zài měi yī miǎo měi yī fēn 
อ้าย ร่าง หว่อ จุ้ย ไจ้ เหม่ย อี้ เหมี่ยว เหม่ย อี้ เฟิน

有了你我的世界炫丽缤纷
yǒu le nǐ wǒ de shì jiè xuàn lì bīn fēn
โหย่ว เลอะ หนี่ หว่อ เตอะ ซื่อ เจี้ย เซวี่ยน ลี่ ปิน เฟิน

从没这么认真 讲话慢吞吞 你的美让我丢了魂
cóng méi zhè me rèn zhēn  jiǎng huà màn tūn tūn  nǐ de měi ràng wǒ diū le hún
ฉง เหมย เจ้อ เมอะ เริ่น เจิน  เจี่ยง ฮว่า ม่าน ทุน ทุน  หนี่ เตอะ เหม่ย ร่าง หว่อ ติว เลอะ หุน

爱让我醉在每一秒每一分
ài ràng wǒ zuì zài měi yī miǎo měi yī fēn 
อ้าย ร่าง หว่อ จุ้ย ไจ้ เหม่ย อี้ เหมี่ยว เหม่ย อี้ เฟิน

人说热恋中的男人 他最笨
rén shuō rè liàn zhōng de nán rén  tā zuì bèn
เหริน ซัว เย่อ เลี่ยน จง เตอะ หนาน เหริน  ทา จุ้ย เปิ้น

悄悄打开心门 情愿为你奔 只因那轻轻的一吻
qiāo qiāo dǎ kāi xīn mén  qíng yuàn wèi nǐ bēn  zhǐ yīn nà qīng qīng de yī wěn
เชียว เชียว ต่า ไค ซิน เหมิน  ฉิง ย่วน เว่ย หนี่ เปิน  จื่อ ยิน น่า ชิง ชิง เตอะ อี้ เหวิ่น

哦 亲爱的 相信我是真的
OH qīn ài de  xiāng xìn wǒ shì zhēn de 
โอ้ ชิน อ้าย เตอะ  เซียง ซิ่น หว่อ ซื่อ เจิน เตอะ

尽管爱有点复杂像一门学科
jǐn guǎn ài yǒu diǎn fù zá xiàng yī mén xué kē
จิ๋น ก่วน อ้าย โหยว เตี่ยน ฟู่ จ๋า เซี่ยง อี้ เหมิน เสว๋ เคอ

八音盒跳舞了 慢动作怎能及格
bā yīn hé tiào wǔ le  màn dòng zuò zěn néng jí gé 
ปา ยิน เหอ เที่ยว อู่ เลอะ  ม่าน ต้ง จั้ว เจิ่น เหนิง จี๋ เก๋อ

让表白意外又独特
ràng biǎo bái yì wài yòu dú tè
ร่าง เปี่ยว ไป๋ อี้ ไว่ โย่ว ตู๋ เท่อ

ซ้ำ *, **, **

悄悄打开心门 情愿为你奔 只因那轻轻的一吻
qiāo qiāo dǎ kāi xīn mén  qíng yuàn wèi nǐ bēn  zhǐ yīn nà qīng qīng de yī wěn
เชียว เชียว ต่า ไค ซิน เหมิน  ฉิง ย่วน เว่ย หนี่ เปิน  จื่อ ยิน น่า ชิง ชิง เตอะ อี้ เหวิ่น

Huu~ Yeah~ Huu Huu Huu

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...