วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2557

You Yi Ge Ren (有一个人) Have A Person - Syl Chan & Jenny Ho (Lyrics)

เพลง Yǒu Yī Gè Rén (有一个人) Have A Person
ศิลปิน Syl Chan & Jenny Ho
อัลบั้ม Bèi Tōu Zǒu De Nà Wǔ Nián (偷走的那五年) The Stolen Years OST
สังกัด LinfairRecords
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง如果有一个人你注定要爱上他
rú guǒ yǒu yī gè rén nǐ zhù dìng yào ài shàng tā 
หยู กั่ว โหย่ว อี๋ เก้อ เหริน หนี่ จู้ ติ้ง เหย้า อ้าย ซ่าง ทา

好好地珍惜吧 爱爱爱爱 爱着他
hǎo hǎo de zhēn xī ba  ài ài ài ài  ài zhe tā
เหา เห่า เตอะ เจิน ซี ป่ะ  อ้าย อ้าย อ้าย อ้าย  อ้าย เจอะ ทา

*如果有一个人你注定要爱上他
rú guǒ yǒu yī gè rén nǐ zhù dìng yào ài shàng tā
หยู กั่ว โหย่ว อี๋ เก้อ เหริน หนี่ จู้ ติ้ง เหย้า อ้าย ซ่าง ทา

如果有个地方等你把它变成家
rú guǒ yǒu gè dì fāng děng nǐ bǎ tā biàn chéng jiā 
หยู กั่ว โหย่ว เก้อ ตี้ ฟัง เติ๋ง หนี ป่า ทา เปี้ยน เฉิง เจีย

答应好吗 不要变卦 爱爱爱爱 爱着他
dā yìng hǎo ma  bù yào biàn guà  ài ài ài ài  ài zhe tā
ตา ยิ่ง เห่า ม่ะ  ปู๋ เหย้า เปี้ยน กว้า  อ้าย อ้าย อ้าย อ้าย  อ้าย เจอะ ทา

如果没有 你的呵护
rú guǒ méi yǒu  nǐ de hē hù
หยู กั่ว เหมย โหย่ว  หนี่ เตอะ เฮอ ฮู่

什么结局也只是种错误 你手心温度
shén me jié jú yě zhǐ shì zhǒng cuò wù  nǐ shǒu xīn wēn dù 
เสิน เมอะ เจี๋ย จวี๋ เย๋ จื่อ ซื่อ จ่ง ชั่ว อู้  หนี โส่ว ซิน เวิน ตู้

巧合的力度 陪伴他走过每一步
qiǎo hé de lì dù  péi bàn tā zǒu guò měi yī bù 
เฉี่ยว เหอ เตอะ ลี่ ตู้  เผย ปั้น ทา โจ่ว กั้ว เหม่ย อี๋ ปู้

有些事情 有一些话
yǒu xiē shì qíng  yǒu yī xiē huà
โหย่ว เซีย ซื่อ ฉิง  โหย่ว อี้ เซีย ฮว่า

你不做就会后悔吗 快快与他 组成一个家
nǐ bù zuò jiù huì hòu huǐ ma  kuài kuài yǔ tā  zǔ chéng yī gè jiā
หนี่ ปู๋ จั้ว จิ้ว ฮุ่ย โฮ่ว หุ่ย ม่ะ  ไคว่ ไคว่ อวิ่ ทา  จู่ เฉิง อี๋ เก้อ เจีย

ซ้ำ *

**这世上有一个人你注定要爱上他
zhè shì shàng yǒu yī gè rén nǐ zhù dìng yào ài shàng tā
เจ้อ ซื่อ ซ่าง โหย่ว อี๋ เก้อ เหริน หนี่ จู้ ติ้ง เหย้า อ้าย ซ่าง ทา

如果有个地方你要把它变成家
rú guǒ yǒu gè dì fāng nǐ yào bǎ tā biàn chéng jiā
หยู กั่ว โหย่ว เก้อ ตี้ ฟัง หนี่ เหย้า ป่า ทา เปี้ยน เฉิง เจีย

答应好吗 不要变卦 爱爱爱爱 爱着他
dā yìng hǎo ma  bù yào biàn guà  ài ài ài ài  ài zhe tā
ตา ยิ่ง เห่า ม่ะ  ปู๋ เหย้า เปี้ยน กว้า  อ้าย อ้าย อ้าย อ้าย  อ้าย เจอะ ทา

如果没有 你的拥抱 什么成就 也失去了重要
rú guǒ méi yǒu  nǐ de yōng bào  shén me chéng jiù  yě shī qù le zhòng yào
หยู กั่ว เหมย โหย่ว  หนี่ เตอะ ยง เป้า  เสิน เมอะ เฉิง จิ้ว  เย่ ซือ ชวี่ เลอะ จ้ง เหย้า

再美的地方 他也去不了 那快乐只是遮瑕膏
zài měi de dì fāng  tā yě qù bù liǎo  nà kuài lè zhǐ shì zhē xiá gāo
ไจ้ เหม่ย เตอะ ตี้ ฟัง  ทา เย่ ชวี่ ปู้ เหลี่ยว  น่า ไคว่ เล่อ จื่อ ซื่อ เจอ เสีย เกา

有些缘份 有一个人 你错过就会一生后悔吗
yǒu xiē yuán fèn  yǒu yī gè rén  nǐ cuò guò jiù huì yī shēng hòu huǐ ma
โหย่ว เซีย หยวน เฟิ่น  โหย่ว อี๋ เก้อ เหริน  หนี่ ชั่ว กั้ว จิ้ว ฮุ่ย อี้ เซิง โฮ่ว หุ่ย ม่ะ

你看不到吗 他在等你吗
nǐ kàn bù dào ma  tā zài děng nǐ ma
หนี่ คั่น ปู๋ เต้า ม่ะ  ทา ไจ้ เติ๋ง หนี่ ม่ะ

ซ้ำ *, **

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...