วันพุธที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2557

Wo Men De Ming Tian (我们的明天) Our Tomorrow - Luhan (Lyrics)

เพลง Wǒ Men De Míng Tiān (们的明天) Our Tomorrow
ศิลปิน Lù Hán (鹿晗) Luhan
อัลบั้ม Chóng Fǎn 20 Suì (重返20) Miss Granny OST
สังกัด Universal Music Group
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง一个人走到终点 不小心回到起点
yī gè rén zǒu dào zhōng diǎn  bù xiǎo xīn huí dào qǐ diǎn
อี๋ เก้อ เหริน โจ่ว เต้า จง เตี่ยน  ปู้ เสี่ยว ซิน หุย เต้า ฉี เตี่ยน

一个新的世界 此刻我才发现 时间没有绝对
yī gè xīn de shì jiè  cǐ kè wǒ cái fā xiàn  shí jiān méi yǒu jué duì
อี๋ เก้อ ซิน เตอะ ซื่อ เจี้ย  ฉื่อ เค่อ หว่อ ไฉ ฟา เซี่ยน  สือ เจียน เหมย โหย่ว เจว๋ ตุ้ย

*直到有另一个人 能体会我的感觉
zhí dào yǒu lìng yī gè rén  néng tǐ huì wǒ de gǎn jué 
จื๋อ เต้า โหย่ว ลิ่ง อี๋ เก้อ เหริน  เหนิง ถี่ ฮุ่ย หว่อ เตอะ ก่าน เจว๋ 

不用说不用问 就明白就了解 每一刻都像永远
bù yòng shuō bù yòng wèn  jiù míng bái jiù liǎo jiě  měi yī kè dōu xiàng yǒng yuǎn
ปู๋ ย่ง ซัว ปู๋ ย่ง เวิ่น  จิ้ว หมิง ไป๋ จิ้ว เหลียว เจี่ย  เหม่ย อี๋ เค่อ โตว เซี่ยง หยง หย่วน

**我看着 没剩多少时间 能许愿
wǒ kàn zhe  méi shèng duō shǎo shí jiān  néng xǔ yuàn
หว่อ คั่น เจอะ  เหมย เซิ่ง ตัว เส่า สือ เจียน  เหนิง สวี่ ย่วน

好想多一天 我们的明天 我问着 还有多少时间
hǎo xiǎng duō yī tiān  wǒ men de míng tiān  wǒ wèn zhe  hái yǒu duō shǎo shí jiān
เหา เสี่ยง ตัว อี้ เทียน  หว่อ เมิน เตอะ หมิง เทียน  หว่อ เวิ่น เจอะ  ไห โหย่ว ตัว เส่า สือ เจียน

在眼前 以为多一天 能实现我们的预言
zài yǎn qián  yǐ wéi duō yī tiān  néng shí xiàn wǒ men de yù yán
ไจ้ เหยี่ยน เฉียน  อี่ เหวย ตัว อี้ เทียน  เหนิง สือ เซี่ยน หว่อ เมิน เตอะ อวิ้ เหยียน

ซ้ำ *, **

其实有个传说 能将时空倒流
qí shí yǒu gè chuán shuō  néng jiāng shí kōng dào liú 
ฉี สือ โหย่ว เก้อ ฉวน ซัว  เหนิง เจียง สือ คง เต้า หลิว

因为有一个梦告诉我
yīn wèi yǒu yī gè mèng gào su wǒ 
ยิน เว่ย โหย่ว อี๋ เก้อ เมิ่ง เก้า สุ หว่อ

爱从不曾保留 才勇敢了我
ài cóng bù céng bǎo liú  cái yǒng gǎn le wǒ
อ้าย ฉง ปู้ เฉิง เป่า หลิว  ไฉ หยง ก่าน เลอะ หว่อ

ซ้ำ **

HO~

累积成永恒的纪念
lěi jī chéng yǒng héng de jì niàn
เหล่ย จี เฉิง หย่ง เหิง เตอะ จี้ เนี่ยน

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...