วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2557

Tian Tai (天台) Roof Top - Jay Chou, Alan Kuo, Xu Fan, Devon Song, Alang Huang, Yu Guan Hua, Cai Chao Hua, Zheng Kai Kai, Wing Luo, Li Wang Zhe&Luo Yu Xuan (Lyrics)

เพลง Tiān Tái (天台) Roof Top
ศิลปิน Zhōu Jié Lún (周杰) Jay Chou, Kē Yǒu Lún (柯有) Alan Kuo, Xú Fān (徐帆) Xu Fan, Sòng Jiàn Zhāng (宋健彰) Devon Song, Huáng Jùn Láng (黄俊郎) Alang Huang, Yú Guàn Huá (于冠) Yu Guan Hua, Cài Cháo Huá (蔡朝) Cai Chao Hua, Zhèng Kǎi Kāi (郑凯开) Zheng Kai Kai, Luó Wén Yù (罗文裕) Wing Luo, Lǐ Wāng Zhé (李汪哲) Li Wang Zhe & Luó Yǔ Xuān (罗宇轩) Luo Yu Xuan
อัลบั้ม Tiān Tái (天台) The Roof Top OST (A Jay Chou FILM OST)
สังกัด JVR Music International
ภาษา จีนกลาง


ฟังเพลงเนื้อเพลง


我我我我叫自在 我我我我会烧菜
wǒ wǒ wǒ wǒ jiào zì zài  wǒ wǒ wǒ wǒ huì shāo cài 
หว่อ หว่อ หว่อ หว่อ เจี้ยว จื้อ ไจ้  หว่อ หว่อ หว่อ หว่อ ฮุ่ย เซา ไช่

我知道我我我是你的菜 你听谁说
wǒ zhī dào wǒ wǒ wǒ shì nǐ de cài  nǐ tīng shuí shuō
หว่อ จือ เต้า หว่อ หว่อ หว่อ ซื่อ หนี่ เตอะ ไช่  หนี่ ทิง สุย ซัว

我送货我扛砖块 我躲债样子超帅
wǒ sòng huò wǒ káng zhuān kuài  wǒ duǒ zhài yàng zi chāo shuài 
หว่อ ซ่ง ฮั่ว หว่อ ขาง จวน ไคว่  หวอ ตั่ว ไจ้ ย่าง จึ เชา ไซว่

我们整天就是东摸摸西摸摸 抹抹酱油
wǒ men zhěng tiān jiù shì dōng mō mō xī mō mō  mǒ mǒ jiàng yóu
หว่อ เมิน เจิ่ง เทียน จิ้ว ซื่อ ตง มัว มัว ซี มัว มัว  หมั่ว หมั่ว เจี้ยง โหยว

地瓜香只能嗅嗅 酱油再继续抹抹
dì guā xiāng zhǐ néng xiù xiù  jiàng yóu zài jì xù mǒ mǒ 
ตี้ กวา เซียง จื่อ เหนิง ซิ่ว ซิ่ว  เจี้ยง โหยว ไจ้ จี้ ซวี่ หมั่ว หมั่ว

爷爷教我懒惰会变恶魔 会变恶魔
yé ye jiāo wǒ lǎn duò huì biàn è mó  huì biàn è mó
เย๋ เย เจียว หวอ หล่าน ตั้ว ฮุ่ย เปี้ยน เอ้อ หมัว  ฮุ่ย เปี้ยน เอ้อ หมัว

坐在水塔上刺绣 捣衣顺便练肌肉
zuò zài shuǐ tǎ shàng cì xiù  dǎo yī shùn biàn liàn jī ròu 
จั้ว ไจ้ สุย ถ่า ซ่าง ชื่อ ซิ่ว  เต่า อี ซุ่น เปี้ยน เลี่ยน จี โร่ว

阿姨对麻雀说它很有肉
ā yí duì má què shuō tā hěn yǒu ròu 
อา อี๋ ตุ้ย หมา เชว่ ซัว ทา เหิน โหย่ว โร่ว

天窗打开 棉被晒晒 小鸟在
tiān chuāng dǎ kāi  mián bèi shài shài  xiǎo niǎo zài
เทียน ชวง ต่า ไค  เหมียน เป้ย ไซ่ ไซ่  เสียว เหนี่ยว ไจ้

Do Do Do Do Re Mi

月光真好 月光真好
yuè guāng zhēn hǎo  yuè guāng zhēn hǎo 
เยว่ กวง เจิน เห่า  เยว่ กวง เจิน เห่า

空气真好 空气真好 饿到饱 呜
kōng qì zhēn hǎo  kōng qì zhēn hǎo  è dào bǎo  Woo
คง ชี่ เจิน เห่า  คง ชี่ เจิน เห่า  เอ้อ เต้า เป่า  วู้

我的爱永远不穷 多笑就不觉得痛
wǒ de ài yǒng yuǎn bù qióng  duō xiào jiù bù jué de tòng 
หว่อ เตอะ อ้าย หยง หย่วน ปู้ โฉวง  ตัว เสี้ยว จิ้ว ปู้ เจว๋ เตอะ ท่ง

这里更靠近蔚蓝的天空 下雨还可以洗头
zhè lǐ gèng kào jìn wèi lán de tiān kōng  xià yǔ hái kě yǐ xǐ tóu
เจ้อ หลี่ เกิ้ง เค่า จิ้น เว่ย หลาน เตอะ เทียน คง  เซี่ย อวิ่ ไห เขอ อี๋ สี่ โถว

屋外就能够烤肉 不看电影因为我们就是小说
wū wài jiù néng gòu kǎo ròu  bù kàn diàn yǐng yīn wèi wǒ men jiù shì xiǎo shuō
อู ไว่ จิ้ว เหนิง โก้ว เข่า โร่ว  ปู๋ คั่น เตี้ยน หยิ่ง ยิน เว่ย หว่อ เมิน จิ้ว ซื่อ เสี่ยว ซัว

没错我们是小说
méi cuò wǒ men shì xiǎo shuō
เหมย ชั่ว หว่อ เมิน ซื่อ เสี่ยว ซัว

钻石我只能摸摸 麻将也继续摸摸
zuàn shí wǒ zhǐ néng mō mō  má jiàng yě jì xù mō mō 
จ้วน สือ หวอ จื่อ เหนิง มัว มัว  หมา เจี้ยง เย่ จี้ ซวี่ มัว มัว

为了唱歌打错一只北风 啊你白痴喔
wèi le chàng gē dǎ cuò yī zhī běi fēng  a nǐ bái chī ō
เว่ย เลอะ ช่าง เกอ ต่า ชั่ว อี้ จือ เป่ย เฟิง  อ่ะ หนี่ ไป๋ ชือ โอ

没有钱但有朋友 爱做梦但不强求
méi yǒu qián dàn yǒu péng yǒu  ài zuò mèng dàn bù qiǎng qiú
เหมย โหย่ว เฉียน ตั้น โหย่ว เผิง โหย่ว  อ้าย จั้ว เมิ่ง ตั้น ปู้ เฉี่ยง ฉิว

世界再寒冷也毫无怨尤
shì jiè zài hán lěng yě háo wú yuàn yóu 
ซื่อ เจี้ย ไจ้ หาน เหลิ่ง เย่ เหา อู๋ ย่วน โหยว

天台上永远都招待寂寞 YA
tiān tái shàng yǒng yuǎn dōu zhāo dài jì mò  YA
เทียน ไถ ซ่าง หยง หย่วน โตว เจา ไต้ จี้ มั่ว  ยะ

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...