วันเสาร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2557

Suan Shen Me Nan Ren (算什么男人) What Kind of Man - Jay Chou (Lyrics)

เพลง Suàn Shén Me Nán Rén (算什么男人) What Kind of Man
ศิลปิน Zhōu Jié Lún (周杰) Jay Chou
อัลบั้ม Āi Yōu, Bù Cuò Ò (哎呦,不错哦) AIYO, NOT BAD
สังกัด JVR Music International
ภาษา จีนกลาง


ฟังเพลง
เนื้อเพลง


*亲吻你的手 还靠着你的头
qīn wěn nǐ de shǒu  hái kào zhe nǐ de tóu 
ชิน เหวิน หนี่ เตอะ โส่ว  ไห เค่า เจอะ หนี่ เตอะ โถว

让你躺胸口 那个人已不是我
ràng nǐ tǎng xiōng kǒu  nà gè rén yǐ bù shì wǒ
ร่าง หนี ถ่าง โซวง โข่ว  น่า เก้อ เหริน อี่ ปู๋ ซื่อ หว่อ

这些平常的举动现在叫做难过 喔 难过
zhè xiē píng cháng de jǔ dòng xiàn zài jiào zuò nán guò  OH nán guò
เจ้อ เซีย ผิง ฉาง เตอะ จวี่ ต้ง เซี่ยน ไจ้ เจี้ยว จั้ว หนาน กั้ว  โอ้ หนาน กั้ว

日子开始过 我没你照样过
rì zi kāi shǐ guò  wǒ méi nǐ zhào yàng guò 
ยื้อ จึ ไค สื่อ กั้ว  หว่อ เหมย หนี่ เจ้า ย่าง กั้ว

不会很难受 我会默默的接受
bù huì hěn nán shòu  wǒ huì mò mò de jiē shòu
ปู๋ ฮุ่ย เหิ่น หนาน โซ่ว  หว่อ ฮุ่ย มั่ว มั่ว เตอะ เจีย โซ่ว

反正在一起时 你我都有开心过 就足够
fǎn zhèng zài yī qǐ shí  nǐ wǒ dōu yǒu kāi xīn guò  jiù zú gòu
ฝ่าน เจิ้ง ไจ้ อี้ ฉี่ สือ  หนี หว่อ โตว โหย่ว ไค ซิน กั้ว  จิ้ว จู๋ โก้ว

我的温暖你的冷漠让爱起雾了
wǒ de wēn nuǎn nǐ de lěng mò ràng ài qǐ wù le 
หว่อ เตอะ เวิน หนวน หนี่ เตอะ เหลิ่ง มั่ว ร่าง อ้าย ฉี่ อู้ เลอะ

如果爱心画在起雾的窗是模糊 还是更清楚
rú guǒ ài xīn huà zài qǐ wù de chuāng shì mó hu  hái shì gèng qīng chu
หรู กั่ว อ้าย ซิน ฮว่า ไจ้ ฉี่ อู้ เตอะ ชวง ซื่อ หมัว ฮุ  ไห ซื่อ เกิ้ง ชิง ฉุ

**你算什么男人 算什么男人
nǐ suàn shén me nán rén  suàn shén me nán rén
หนี่ ซ่วน เสิน เมอะ หนาน เหริน  ซ่วน เสิน เมอะ หนาน เหริน

眼睁睁看她走却不闻不问
yǎn zhēng zhēng kàn tā zǒu què bù wén bù wèn
เหยี่ยน เจิง เจิง คั่น ทา โจ่ว เชว่ ปู้ เหวิน ปู๋ เวิ่น

是有多天真 就别再硬撑
shì yǒu duō tiān zhēn  jiù bié zài yìng chēng 
ซื่อ โหย่ว ตัว เทียน เจิน  จิ้ว เปี๋ย ไจ้ ยิ่ง เชิง

期待你挽回(你)却拱手让人
qī dài nǐ wǎn huí (nǐ) què gǒng shǒu ràng rén
ชี ไต้ หนี หว่าน หุย (หนี่) เชว่ ก๋ง โส่ว ร่าง เหริน

你算什么男人 算什么男人
nǐ suàn shén me nán rén  suàn shén me nán rén 
หนี่ ซ่วน เสิน เมอะ หนาน เหริน  ซ่วน เสิน เมอะ หนาน เหริน

还爱着她却不敢叫她再等
hái ài zhe tā què bù gǎn jiào tā zài děng
ไห อ้าย เจอะ ทา เชว่ ปู้ ก่าน เจี้ยว ทา ไจ้ เติ่ง

没差 你再继续认份 她会遇到更好的男人
méi chà  nǐ zài jì xù rèn fèn  tā huì yù dào gèng hǎo de nán rén
เหมย ช่า  หนี่ ไจ้ จี้ ซวี่ เริ่น เฟิ่น  ทา ฮุ่ย อวิ้ เต้า เกิ้ง เห่า เตอะ หนาน เหริน

ซ้ำ *, **, **

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...