วันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2557

Shu Shi De Lao Long (舒适的牢笼) Comfortable Cage - Lara Liang (Lyrics)

เพลง Shū Shì De Láo Lóng (舒适的牢) Comfortable Cage
ศิลปิน Liáng Xīn Yí (梁心) Lara Liang
อัลบั้ม Zì Yóu Líng Hún (自由灵魂) Free Spirit
สังกัด JVR Music International
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง


是不是这城市阳光太灰 窗外的鸟才有些憔悴
shì bù shì zhè chéng shì yáng guāng tài huī  chuāng wài de niǎo cái yǒu xiē qiáo cuì
ซื่อ ปู๋ ซื่อ เจ้อ เฉิง ซื่อ หยาง กวง ไท่ ฮุย  ชวง ไว่ เตอะ เหนี่ยว ไฉ โหย่ว เซีย เฉียว ชุ่ย

少了点纯粹世界原来无所谓
shǎo le diǎn chún cuì shì jiè yuán lái wú suǒ wèi
เส่า เลอะ เตี่ยน ฉุน ชุ่ย ซื่อ เจี้ย หยวน ไหล อู๋ สั่ว เว่ย

人一天一天偏差的思维
rén yī tiān yī tiān piān chā de sī wéi 
เหริน อี้ เทียน อี้ เทียน เพียน ชา เตอะ ซือ เหวย

像一节一节歪掉的脊椎 什么撞击
xiàng yī jié yī jié wāi diào de jǐ zhuī  shén me zhuàng jī 
เซี่ยง อี้ เจี๋ย อี้ เจี๋ย ไว เตี้ยว เตอะ จี่ จุย  เสิน เมอะ จ้วง จี

让它不知不觉移位
ràng tā bù zhī bù jué yí wèi
ร่าง ทา ปู้ จือ ปู้ เจว๋ อี๋ เว่ย

*快乐太多假面孔 喝的擦的不停贩售
kuài lè tài duō jiǎ miàn kǒng  hē de cā de bù tíng fàn shòu
ไคว่ เล่อ ไท่ ตัว เจี่ย เมี่ยน ข่ง  เฮอ เตอะ ชา เตอะ ปู้ ถิง ฟ่าน โซ่ว

而选择越多越不懂自己需要什么
ér xuǎn zé yuè duō yuè bù dǒng zì jǐ xū yào shén me
เอ๋อ เสวี่ยน เจ๋อ เยว่ ตัว เยว่ ปู้ ต่ง จื้อ จี่ ซวี เหย้า เสิน เมอะ

**我看着蓝色的天空 感觉不到任何宽阔
wǒ kàn zhe lán sè de tiān kōng  gǎn jué bù dào rèn hé kuān kuò
หว่อ คั่น เจอะ หลาน เซ้อ เตอะ เทียน คง  ก่าน เจว๋ ปู๋ เต้า เริ่น เหอ ควน คั่ว

在舒适的牢笼里过 表面的自由
zài shū shì de láo lóng lǐ guò  biǎo miàn de zì yóu
ไจ้ ซู ซื่อ เตอะ เหลา หลง หลี่ กั้ว  เปี่ยว เมี่ยน เตอะ จื้อ โหยว

而时间是个讽刺的动物 人类试着要把它框住
ér shí jiān shì gè fěng cì de dòng wù  rén lèi shì zhe yào bǎ tā kuāng zhù
เอ๋อ สือ เจียน ซื่อ เก้อ เฝิ่ง ชื่อ เตอะ ต้ง อู้  เหริน เล้ย ซื่อ เจอะ เหย้า ป่า ทา ควง จู้

却没发现到底谁成了谁的奴
què méi fā xiàn dào dǐ shuí chéng le shuí de nú
เชว่ เหมย ฟา เซี่ยน เต้า ตี่ สุย เฉิง เลอะ สุย เตอะ หนู

ซ้ำ *, **

我站在浮夸的高楼 凝视着堆积的成就
wǒ zhàn zài fú kuā de gāo lóu  níng shì zhe duī jī de chéng jiù
หว่อ จ้าน ไจ้ ฝู ควา เตอะ เกา โหลว  หนิง ซื่อ เจอะ ตุย จี เตอะ เฉิง จิ้ว

怎么越想靠近星空 星光越微弱
zěn me yuè xiǎng kào jìn xīng kōng  xīng guāng yuè wēi ruò
เจิ่น เมอะ เยว่ เสี่ยง เค่า จิ้น ซิง คง  ซิง กวง เยว่ เวย รั่ว

Wuu Wuu Wuu~  Wuu Wuu Wuu~  HO~

Wuu Wuu Wuu~  HA~  HA HA

ซ้ำ **

难道你自由?
nán dào nǐ zì yóu?
หนาน เต้า หนี่ จื้อ โหยว?

Hmm Emm

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...