วันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2557

Shi Yi De Jin Yu (失忆的金鱼) The Goldfish's Amnesia - Rainie Yang (Lyrics)

เพลง Shī Yì De Jīn Yú (忆的金鱼) The Goldfish's Amnesia
ศิลปิน Yáng Chéng Lín (杨丞琳) Rainie Yang
อัลบั้ม Shuāng Chéng Xì (双丞) A Tale Of Two RAINIE
สังกัด Universal Music Group
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง*我的简讯在你手机里面哭 你不碰 它孤独
wǒ de jiǎn xùn zài nǐ shǒu jī lǐ miàn kū  nǐ bù pèng  tā gū dú
หว่อ เตอะ เจี่ยน ซวิ่น ไจ้ หนี โส่ว จี หลี่ เมี่ยน คู  หนี่ ปู๋ เพิ่ง  ทา กู ตู๋

我像一只金鱼你看不到泪珠
wǒ xiàng yī zhī jīn yú nǐ kàn bù dào lèi zhū 
หว่อ เซี่ยง อี้ จือ จิน อวิ๋ หนี่ คั่น ปู๋ เต้า เล้ย จู

只有那盆水 才清楚
zhǐ yǒu nà pén shuǐ  cái qīng chu
จื๋อ โหย่ว น่า เผิน สุ่ย  ไฉ ชิง ฉุ

这一哭 谁一闹 那一痛 谁一抱
zhè yī kū  shuí yī nào  nà yī tòng  shuí yī bào 
เจ้อ อี้ คู  สุย อี๋ เน่า  น่า อี๋ ท่ง  สุย อี๋ เป้า

那晚摔碎的鱼缸 陪我们睡不着
nà wǎn shuāi suì de yú gāng  péi wǒ men shuì bù zháo
น่า หว่าน ไซว ซุ่ย เตอะ อวิ๋ กัง  เผย หว่อ เมิน ซุ่ย ปู้ เจ๋า

剩你我两只鱼 怎么都挨不到 陌生的躲掉拥抱
shèng nǐ wǒ liǎng zhī yú  zěn me dōu ái bù dào  mò shēng de duǒ diào yōng bào
เซิ่ง หนี หว่อ เหลี่ยง จือ อวิ๋  เจิ่น เมอะ โตว อ๋าย ปู๋ เต้า  มั่ว เซิง เตอะ ตั่ว เตี้ยว ยง เป้า

**我就这样好不好 记住你撑到七秒
wǒ jiù zhè yàng hǎo bù hǎo  jì zhù nǐ chēng dào qī miǎo
หว่อ จิ้ว เจ้อ ย่าง เห่า ปู้ เห่า  จี้ จู้ หนี่ เชิง เต้า ชี เหมี่ยว

你就不要急切的 赶走我拨起秒表
nǐ jiù bù yào jí qiè de  gǎn zǒu wǒ bō qǐ miǎo biǎo
หนี่ จิ้ว ปู๋ เหย้า จี๋ เชี้ย เตอะ  ก๋าน โจ๋ว หว่อ ปัว ฉี เหมียว เปี่ยว

我们就说好 我也尽力会做到
wǒ men jiù shuō hǎo  wǒ yě jìn lì huì zuò dào 
หว่อ เมิน จิ้ว ซัว เห่า  หวอ เย่ จิ้น ลี่ ฮุ่ย จั้ว เต้า

勾勾手谁都别赖掉
gōu gōu shǒu shuí dōu bié lài diào
โกว โกว โส่ว สุย โตว เปี๋ย ไล่ เตี้ยว

(Hoo~)

我就这样好不好 趁最后再爱七秒
wǒ jiù zhè yàng hǎo bù hǎo  chèn zuì hòu zài ài qī miǎo 
หว่อ จิ้ว เจ้อ ย่าง เห่า ปู้ เห่า  เชิ่น จุ้ย โฮ่ว ไจ้ อ้าย ชี เหมี่ยว

不管给我就算是 陌生的一个心跳
bù guǎn gěi wǒ jiù suàn shì  mò shēng de yī gè xīn tiào
ปู้ ก่วน เก๋ย หว่อ จิ้ว ซ่วน ซื่อ  มั่ว เซิง เตอะ อี๋ เก้อ ซิน เที่ยว

当我们说好 发现真的很难做到
dāng wǒ men shuō hǎo  fā xiàn zhēn de hěn nán zuò dào
ตัง หว่อ เมิน ซัว เห่า  ฟา เซี่ยน เจิน เตอะ เหิ่น หนาน จั้ว เต้า

有感情谁都赖不掉 赖不掉
yǒu gǎn qíng shuí dōu lài bù diào  lài bù diào
โหยว ก่าน ฉิง สุย โตว ไล่ ปู๋ เตี้ยว  ไล่ ปู๋ เตี้ยว

ซ้ำ *, **, **

有感情谁都赖不掉 赖不掉
yǒu gǎn qíng shuí dōu lài bù diào  lài bù diào
โหยว ก่าน ฉิง สุย โตว ไล่ ปู๋ เตี้ยว  ไล่ ปู๋ เตี้ยว


Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...