วันจันทร์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2557

Ke Xi Mei Ru Guo (可惜没如果) If Only - JJ Lin (Lyrics)

เพลง Kě Xī Méi Rú Guǒ (可惜没如果) If Only
ศิลปิน Lín Jùn Jié (林俊杰) JJ Lin
อัลบั้ม Xīn Dì Qiú (新地球) GENESIS
สังกัด Warner Music Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง


假如把犯得起的错 能错的都错过
jiǎ rú bǎ fàn de qǐ de cuò  néng cuò de dōu cuò guò 
เจี่ย หรู ป่า ฟ่าน เตอะ ฉี่ เตอะ ชั่ว  เหนิง ชั่ว เตอะ โตว ชั่ว กั้ว

应该还来得及去悔过
yīng gāi hái lái de jí qù huǐ guò
ยิง ไก ไห ไหล เตอะ จี๋ ชวี่ หุ่ย กั้ว

假如没把一切说破 那一场小风波 将一笑带过
jiǎ rú méi bǎ yī qiè shuō pò  nà yī chǎng xiǎo fēng bō  jiāng yī xiào dài guò
เจี่ย หรู เหมย ป่า อี๋ เชี้ย ซัว พั้ว  น่า อี้ ฉาง เสี่ยว เฟิง ปัว  เจียง อี๋ เสี้ยว ไต้ กั้ว

在感情面前 讲什么自我 要得过且过 才好过
zài gǎn qíng miàn qián  jiǎng shén me zì wǒ  yào dé guò qiě guò  cái hǎo guò
ไจ้ ก่าน ฉิง เมี่ยน เฉียน  เจี่ยง เสิน เมอะ จื้อ หว่อ  เหย้า เต๋อ กั้ว เฉี่ย กั้ว  ไฉ เห่า กั้ว

*(全)都怪我 不该沉默时沉默 该勇敢时软弱
(quán) dōu guài wǒ  bù gāi chén mò shí chén mò  gāi yǒng gǎn shí ruǎn ruò
(เฉวียน) โตว ไกว้ หว่อ  ปู้ ไก เฉิน มั่ว สือ เฉิน มั่ว  ไก หยง ก่าน สือ หร่วน รั่ว

如果不是我 误会自己洒脱 让我们难过
rú guǒ bù shì wǒ  wù huì zì jǐ sǎ tuō  ràng wǒ men nán guò 
หรู กั่ว ปู๋ ซื่อ หว่อ  อู้ ฮุ่ย จื้อ จี๋ ส่า ทัว  ร่าง หว่อ เมิน หนาน กั้ว

可当初的你 和现在的我 假如重来过
kě dāng chū de nǐ  hé xiàn zài de wǒ  jiǎ rú chóng lái guò
เข่อ ตัง ชู เตอะ หนี่  เหอ เซี่ยน ไจ้ เตอะ หว่อ  เจี่ย หรู ฉง ไหล กั้ว

倘若那天 把该说的话好好说 该体谅的不执着
tǎng ruò nà tiān  bǎ gāi shuō de huà hǎo hǎo shuō  gāi tǐ liàng de bù zhí zhuó
ถ่าง รั่ว น่า เทียน  ป่า ไก ซัว เตอะ ฮว่า เหา เห่า ซัว  ไก ถี่ เลี่ยง เตอะ ปู้ จื๋อ จั๋ว

如果那天我 不受情绪挑拨 你会怎么做
rú guǒ nà tiān wǒ  bù shòu qíng xù tiǎo bō  nǐ huì zěn me zuò 
หรู กั่ว น่า เทียน หว่อ  ปู๋ โซ่ว ฉิง ซวี่ เถี่ยว ปัว  หนี่ ฮุ่ย เจิ่น เมอะ จั้ว

那么多如果 可能如果我 可惜没如果
nà me duō rú guǒ  kě néng rú guǒ wǒ  kě xī méi rú guǒ
น่า เมอะ ตัว หรู กั่ว  เข่อ เหนิง หรู กั๋ว หว่อ  เข่อ ซี เหมย หรู กั่ว

只剩下结果
zhǐ shèng xià jié guǒ
จื่อ เซิ่ง เซี่ย เจี๋ย กั่ว

如果早点了解 那率性的你
rú guǒ zǎo diǎn liǎo jiě  nà shuài xìng de nǐ 
หรู กั่ว เจ๋า เตี่ยน เหลียว เจี่ย  น่า ไซว่ ซิ่ง เตอะ หนี่

或者晚一点 遇上成熟的我 不过
huò zhě wǎn yī diǎn  yù shàng chéng shóu de wǒ  bù guò
ฮั่ว เจ๋อ หว่าน อี้ เตี่ยน  อวิ้ ซ่าง เฉิง โสว เตอะ หว่อ  ปู๋ กั้ว

Woo~

ซ้ำ *

没有你和我
méi yǒu nǐ hé wǒ
เหมย โหยว หนี่ เหอ หว่อ

HO Woo~

ซ้ำ *

只剩下结果 OH
zhǐ shèng xià jié guǒ OH
จื่อ เซิ่ง เซี่ย เจี๋ย กั่ว  โอ้

可惜没如果 OH OH
kě xī méi rú guǒ  OH OH
เข่อ ซี เหมย หรู กั่ว  โอ้ โอ

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...