วันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2557

Kan Wo De (看我的) Watch Me Now - Selina Ren (Lyrics)

เพลง Kàn Wǒ De (看我的) Watch Me Now
ศิลปิน Rén Jiā Xuān (任家萱) Selina Ren (Selina S.H.E)
อัลบั้ม 3.1415 
สังกัด HIM International Music Inc.
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลงNa Na Na Na Na Na Na Na  Na Na Na Na Na Na Na Na

Na Na Na Na Na Na Na Na  Na Na Na Na Na Na Na Na

这是我个人的展览欢迎来参观
zhè shì wǒ gè rén de zhǎn lǎn huān yíng lái cān guān
เจ้อ ซื่อ หว่อ เก้อ เหริน เตอะ จ๋าน หล่าน ฮวน หยิง ไหล ชาน กวน

Watch me now watch me now

别紧张 我躺倒地上又再站起来给你看
bié jǐn zhāng  wǒ tǎng dào dì shàng yòu zài zhàn qǐ lái gěi nǐ kàn 
เปี๋ย จิ่น จาง  หวอ ถ่าง เต้า ตี้ ซ่าง โย่ว ไจ้ จ้าน ฉี่ ไหล เก๋ย หนี่ คั่น

看完了 就戒掉 念念不忘
kàn wán le  jiù jiè diào  niàn niàn bù wàng
คั่น หวาน เลอะ  จิ้ว เจี้ย เตี้ยว  เนี่ยน เนี่ยน ปู๋ ว่าง

在我身上你会看不起你沮丧
zài wǒ shēn shang nǐ huì kàn bù qǐ nǐ jǔ sàng
ไจ้ หว่อ เซิน ซ่าง หนี่ ฮุ่ย คั่น ปู้ ฉี หนี จวี่ ซ่าง

Na Na Na Na Na Na

在我脸上你能看穿我的心坎
zài wǒ liǎn shàng nǐ néng kàn chuān wǒ de xīn kǎn
ไจ้ หวอ เหลี่ยน ซ่าง หนี่ เหนิง คั่น ชวน หว่อ เตอะ ซิน ข่าน

想开朗 首先让心事全曝光
xiǎng kāi lǎng  shǒu xiān ràng xīn shì quán pù guāng
เสี่ยง ไค หล่าง  โส่ว เซียน ร่าง ซิน ซื่อ เฉวียน พู่ กวง

*看我的遗憾看到圆满 看我的坦荡看到勇敢
kàn wǒ de yí hàn kàn dào yuán mǎn  kàn wǒ de tǎn dàng kàn dào yǒng gǎn
คั่น หว่อ เตอะ อี๋ ฮั่น คั่น เต้า หยวน หม่าน  คั่น หว่อ เตอะ ถ่าน ตั้ง คั่น เต้า หยง ก่าน

温柔得坚强 妩媚得够倔强
wēn róu de jiān qiáng  wǔ mèi de gòu jué jiàng
เวิน โหรว เตอะ เจียน เฉียง  อู่ เม่ย เตอะ โก้ว เจว๋ เจี้ยง

我把风浪都踏成了红地毯
wǒ bǎ fēng làng dōu tà chéng le hóng dì tǎn
หวอ ป่า เฟิง ล่าง โตว ท่า เฉิง เลอะ หง ตี้ ถ่าน

Na Na Na Na Na Na Na Na  Na Na Na Na Na Na Na Na

Na Na Na Na Na Na Na Na  Na Na Na Na Na Na Na Na

广阔的心胸不用打光也闪亮亮
guǎng kuò de xīn xiōng bù yòng dǎ guāng yě shǎn liàng liàng
ก่วง คั่ว เตอะ ซิน โซวง ปู๋ ย่ง ต่า กวง เย๋ ส่าน เลี่ยง เลี่ยง

Watch me now watch me now

别紧张 发光的生命不用打扮也会灿烂
bié jǐn zhāng  fā guāng de shēng mìng bù yòng dǎ bàn yě huì càn làn
เปี๋ย จิ่น จาง  ฟา กวง เตอะ เซิง มิ่ง ปู๋ ย่ง ต่า ปั้น เย่ ฮุ่ย ช่าน ล่าน

看完了 请忘掉 胡思乱想
kàn wán le  qǐng wàng diào  hú sī luàn xiǎng
คั่น หวาน เลอะ  ฉิ่ง ว่าง เตี้ยว  หู ซือ ล่วน เสี่ยง

从我笑容看到你也有的乐观
cóng wǒ xiào róng kàn dào nǐ yě yǒu de lè guān
ฉง หว่อ เสี้ยว หรง คั่น เต้า หนี เย๋ โหย่ว เตอะ เล่อ กวน

Na Na Na Na Na Na

从头看到尾请问你有何观感
cóng tóu kàn dào wěi qǐng wèn nǐ yǒu hé guān gǎn 
ฉง โถว คั่น เต้า เหว่ย ฉิ่ง เวิ่น หนี โหย่ว เหอ กวน ก่าน

不平坦 人生的景色更好看
bù píng tǎn  rén shēng de jǐng sè gèng hǎo kàn
ปู้ ผิง ถ่าน  เหริน เซิง เตอะ จิ่ง เซ้อ เกิ้ง เห่า คั่น

ซ้ำ *

如果我有什么能吸引到你
rú guǒ wǒ yǒu shén me néng xī yǐn dào nǐ 
หรู กั่ว หวอ โหย่ว เสิน เมอะ เหนิง ซี หยิ่น เต้า หนี่

那是因为快乐最漂亮
nà shì yīn wèi kuài lè zuì piào liang
น่า ซื่อ ยิน เว่ย ไคว่ เล่อ จุ้ย เพี่ยว เลี่ยง

不要越看越心痒 不要越看越心痒
bù yào yuè kàn yuè xīn yǎng  bù yào yuè kàn yuè xīn yǎng
ปู๋ เหย้า เยว่ คั่น เยว่ ซิน หย่าง  ปู๋ เหย้า เยว่ คั่น เยว่ ซิน หย่าง

随便试用我的笑容拿去补补妆
suí biàn shì yòng wǒ de xiào róng ná qù bǔ bǔ zhuāng
สุย เปี้ยน ซื่อ ย่ง หว่อ เตอะ เสี้ยว หรง หนา ชวี่ ปู๋ ปู่ จวง

ซ้ำ *

Na Na Na Na Na Na Na Na

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...