วันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2557

Can Que De Wan Zheng (残缺的完整) Imperfect - Power Station (Lyrics)

เพลง Cán Quē De Wán Zhěng (残缺的完整) Imperfect
ศิลปิน Dòng Lì Huǒ Chē (动力火车) Power Station
อัลบั้ม Guāng () Light
สังกัด HIM International Music Inc.
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง


受过伤才能了解爱的珍贵
shòu guò shāng cái néng liǎo jiě ài de zhēn guì  
โซ่ว กั้ว ซาง ไฉ เหนิง เหลียว เจี่ย อ้าย เตอะ เจิน กุ้ย

没有痛无法体会活着的滋味
méi yǒu tòng wú fǎ tǐ huì huó zhe de zī wèi
เหมย โหย่ว ท่ง อู๋ ฝา ถี่ ฮุ่ย หัว เจอะ เตอะ จือ เว่ย

我的狼狈 被谁忽略 默默坚持到今天
wǒ de láng bèi  bèi shuí hū lüè  mò mò jiān chí dào jīn tiān
หว่อ เตอะ หลาง เป้ย  เป้ย สุย ฮู เลว่  มั่ว มั่ว เจียน ฉือ เต้า จิน เทียน

*用汗水挥洒一张回忆的脸
yòng hàn shuǐ huī sǎ yī zhāng huí yì de liǎn 
ย่ง ฮั่น สุ่ย ฮุย ส่า อี้ จาง หุย อี้ เตอะ เหลี่ยน

我无法确定未来是否会很美
wǒ wú fǎ què dìng wèi lái shì fǒu huì hěn měi
หว่อ อู๋ ฝ่า เชว่ ติ้ง เว่ย ไหล ซื่อ โฝ่ว ฮุ่ย เหิน เหม่ย

咬紧牙关 赤手空拳 无愧地过每一天
yǎo jǐn yá guān  chì shǒu kōng quán  wú kuì de guò měi yī tiān
เหยา จิ่น หยา กวน  ชื่อ โส่ว คง เฉวียน  อู๋ คุ่ย เตอะ กั้ว เหม่ย อี้ เทียน

收藏你每次笑容 眼底的温柔
shōu cáng nǐ měi cì xiào róng  yǎn dǐ de wēn róu 
โซว ฉาง หนี เหม่ย ชื่อ เสี้ยว หรง  เหยียน ตี่ เตอะ เวิน โหรว

拥有你的我 满足得像做梦
yōng yǒu nǐ de wǒ  mǎn zú de xiàng zuò mèng
ยง โหยว หนี่ เตอะ หว่อ  หม่าน จู๋ เตอะ เซี่ยง จั้ว เมิ่ง

**谁说这是一个残缺的世界 我却因你而完整
shuí shuō zhè shì yī gè cán quē de shì jiè  wǒ què yīn nǐ ér wán zhěng 
สุย ซัว เจ้อ ซื่อ อี๋ เก้อ ฉาน เชว เตอะ ซื่อ เจี้ย  หว่อ เชว่ ยิน หนี่ เอ๋อ หวาน เจิ่ง

如果你害怕明天危险 我愿抱着你冒险
rú guǒ nǐ hài pà míng tiān wēi xiǎn  wǒ yuàn bào zhe nǐ mào xiǎn
หยู กั๋ว หนี่ ไห้ พ่า หมิง เทียน เวย เสี่ยน  หว่อ ย่วน เป้า เจอะ หนี่ เม่า เสี่ยน

就算只剩下一天 也要紧握你的手
jiù suàn zhǐ shèng xià yī tiān  yě yào jǐn wò nǐ de shǒu 
จิ้ว ซ่วน จื่อ เซิ่ง เซี่ย อี้ เทียน  เย่ เหย้า จิ่น ว่อ หนี่ เตอะ โส่ว

逆着风 闯世界的尽头
nì zhe fēng  chuǎng shì jiè de jìn tóu
นี่ เจอะ เฟิง  ฉ่วง ซื่อ เจี้ย เตอะ จิ้น โถว

(OH HO Woo~)

ซ้ำ *, **, **

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...