วันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2557

Bo Ye (波爷) Bo Ye - Jay Chou, Eric Tsang, Xiao Mai, Xue Gao & Cindy Yen (Lyrics)

เพลง Bō Yé () Bo Ye
ศิลปิน Zhōu Jié Lún (周杰) Jay Chou, Zēng Zhì Wěi (曾志) Eric Tsang, Mài Zhēng Wěi (麦烝) Xiao Mai, Xuě Gāo (雪糕) Xue Gao & Yuán Yǒng Lín (袁咏琳) Cindy Yen
อัลบั้ม Tiān Tái (天台) The Roof Top OST (A Jay Chou FILM OST)
สังกัด JVR Music International
ภาษา จีนกลาง


ฟังเพลง


เนื้อเพลง

今天打折 波爷中医
jīn tiān dǎ zhé  BōYé zhōng yī
จิน เทียน ต่า เจ๋อ  ปัวเย๋ จง อี

今天打折 波爷中医 今天打折
jīn tiān dǎ zhé  BōYé zhōng yī  jīn tiān dǎ zhé
จิน เทียน ต่า เจ๋อ  ปัวเย๋ จง อี  จิน เทียน ต่า เจ๋อ

麦烝玮 : 波波波波波波波波波爷
MàiZhēngWěi : Bō Bō Bō Bō Bō Bō Bō Bō Bō Yé
XiaoMai : ปัว ปัว ปัว ปัว ปัว ปัว ปัว ปัว ปัว เย๋

预备 凭我一身的拳脚功夫走遍了大江南北
yù bèi  píng wǒ yī shēn de quán jiǎo gōng fū zǒu biàn le dà jiāng nán běi
อวิ้ เป้ย  ผิง หว่อ อี้ เซิน เตอะ เฉวียน เจี่ยว กง ฟู โจ่ว เปี้ยน เลอะ ต้า เจียง หนาน เป่ย

你谁 江湖上没有一点地位竟敢跑来这撒野 耶
nǐ shuí  jiāng hú shàng méi yǒu yī diǎn dì wèi jìng gǎn pǎo lái zhè sā yě  Yeah
หนี่ สุย  เจียง หู ซ่าง เหมย โหย่ว อี้ เตี่ยน ตี้ เว่ย จิ้ง ก่าน เผ่า ไหล เจ้อ ซา เย่  เย้

曾志伟 : 本草纲目有记载
ZēngZhìWěi : běn cǎo gāng mù yǒu jì zǎi 
Eric Tsang : เปิ๋น เฉ่า กัง มู่ โหย่ว จี้ ไจ่

天天天山的雪莲很雪白
tiān tiān tiān shān de xuě lián hěn xuě bái
เทียน เทียน เทียน ซาน เตอะ เสว่ เหลียน เหิน เสว่ ไป๋

我波爷的招牌谁敢不拜
wǒ BōYé de zhāo pái shuí gǎn bù bài 
หว่อ ปัวเย๋ เตอะ เจา ผาย สุย ก่าน ปู๋ ป้าย

如果你很High就拿钱钱来买买
rú guǒ nǐ hěn High jiù ná qián qián lái mǎi mǎi
หยู กั่ว หนี เหิ่น ไฮ จิ้ว หนา เฉียน เฉียน ไหล ไหม ใหม่

雪糕 : 像在操纵傀儡
XuěGāo : xiàng zài cāo zòng kuǐ lěi 
XueGao : เซี่ยง ไจ้ เชา จ้ง ขุย เหล่ย

我们在舞动所有关节弯一弯 嘿
wǒ men zài wǔ dòng suǒ yǒu guān jié wān yī wān Hey
หว่อ เมิน ไจ้ อู่ ต้ง สัว โหย่ว กวน เจี๋ย วัน อี้ วัน  เฮ้

那动作精准凭的是那直觉 南拳北腿
nà dòng zuò jīng zhǔn píng de shì nà zhí jué  nán quán běi tuǐ
น่า ต้ง จั้ว จิง จุ่น ผิง เตอะ ซื่อ น่า จื๋อ เจว๋  หนาน เฉวียน เป๋ย ถุ่ย

我扫荡这天台下的是非
wǒ sǎo dàng zhè tiān tái xià de shì fēi
หวอ เส่า ตั้ง เจ้อ เทียน ไถ เซี่ย เตอะ ซื่อ เฟย

麦烝玮 : 我点点点你穴
MàiZhēngWěi : wǒ diǎn diǎn diǎn nǐ xué
XiaoMai : หวอ เตี่ยน เตี๋ยน เตี่ยน หนี่ เสว๋

袁咏琳 : 吃葡萄不吐葡萄皮葡萄吃不到
YuánYǒngLín : chī pú táo bù tǔ pú táo pí pú táo chī bù dào
Cindy Yen : ชือ ผู เถา ปู้ ถู่ ผู เถา ผี ผู เถา ชือ ปู๋ เต้า

麦烝玮 : 我点点点你穴
MàiZhēngWěi : wǒ diǎn diǎn diǎn nǐ xué
XiaoMai : หวอ เตี่ยน เตี๋ยน เตี่ยน หนี่ เสว๋

袁咏琳 : 吃葡萄不吐葡萄皮葡萄吃不到
YuánYǒngLín : chī pú táo bù tǔ pú táo pí pú táo chī bù dào
CindyYen : ชือ ผู เถา ปู้ ถู่ ผู เถา ผี ผู เถา ชือ ปู๋ เต้า

麦烝玮 : 我点点点你笑穴
MàiZhēngWěi : wǒ diǎn diǎn diǎn nǐ xiào xué
XiaoMai : หวอ เตี่ยน เตี๋ยน เตี่ยน หนี่ เสี้ยว เสว๋

袁咏琳 : 哈哈哈哈哈哈哈哈哈嘿
YuánYǒngLín : hā hā hā hā hā hā hā hā hā Hey
CindyYen : ฮา ฮา ฮา ฮา ฮา ฮา ฮา ฮา ฮา เฮ้

麦烝玮 : 我点点点你笑穴
MàiZhēngWěi : wǒ diǎn diǎn diǎn nǐ xiào xué
XiaoMai : หวอ เตี่ยน เตี๋ยน เตี่ยน หนี่ เสี้ยว เสว๋

袁咏琳 : 哈哈哈哈哈哈哈哈哈嘿 嘿 嘿
YuánYǒngLín : hā hā hā hā hā hā hā hā hā Hey Hey Hey
CindyYen : ฮา ฮา ฮา ฮา ฮา ฮา ฮา ฮา ฮา เฮ้ เฮ้ เฮ้

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...