วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

Xiong Di Jie Mei (兄弟姐妹) Brothers And Sisters - Angela Chang (Lyrics)

เพลง Xiōng Dì Jiě Mèi (兄弟姐妹) Brothers And Sisters
ศิลปิน Zhāng Sháo Hán (张韶涵) Angela Chang
อัลบั้ม Yǒu Xíng De Chì Bǎng (有形的翅膀) Visible Wings
สังกัด Wonderful Music
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลงDoo Doo Doo Doo Doo Doo Doo Doo

Doo Doo Doo Doo Doo Doo Doo Doo

Doo Doo Doo Doo Doo Doo Doo Doo Doo

Doo Doo Doo Doo Doo Doo Doo Doo

Doo Doo Doo Doo Doo Doo Doo Doo

Doo Doo Doo Doo Doo Doo Doo Doo Doo

把心情 擦一擦 真心话 最无价
bǎ xīn qíng  cā yī cā  zhēn xīn huà  zuì wú jià 
ป่า ซิน ฉิง  ชา อี้ ชา  เจิน ซิน ฮว่า  จุ้ย อู๋ เจี้ย

不常见面也始终记挂 笑着哭 笑着骂 真的关心
bù cháng jiàn miàn yě shǐ zhōng jì guà  xiào zhe kū  xiào zhe mà  zhēn de guān xīn
ปู้ ฉาง เจี้ยน เมี่ยน เย๋ สื่อ จง จี้ กว้า เสี้ยว เจอะ คู  เสี้ยว เจอะ ม่า  เจิน เตอะ กวน ซิน

也找碴 陪你总想再多待一下
yě zhǎo chá  péi nǐ zǒng xiǎng zài duō dài yī xià
เย๋ เจ่า ฉา  เผย หนี จ๋ง เสี่ยง ไจ้ ตัว ไต้ อี๋ เซี่ย

相遇相知心相随 生命里各就定位
xiāng yù xiāng zhī xīn xiāng suí  shēng mìng lǐ gè jiù dìng wèi
เซียง อวิ้ เซียง จือ ซิน เซียง สุย  เซิง มิ่ง หลี่ เก้อ จิ้ว ติ้ง เว่ย

这曲折 你懂的 走过每段苦涩和甜美
zhè qū zhé  nǐ dǒng de  zǒu guò měi duàn kǔ sè hé tián měi
เจ้อ ชวี เจ๋อ  หนี ต่ง เตอะ  โจ่ว กั้ว เหม่ย ต้วน ขู่ เซ้อ เหอ เถียน มี่

*兄弟姐妹 东南西北 千山万水
xiōng dì jiě mèi  dōng nán xī běi  qiān shān wàn shuǐ
โซวง ตี้ เจี่ย เม่ย  ตง หนาน ซี เป่ย  เชียน ซาน ว่าน สุ่ย

你最可贵 一起巡回人生演唱会
nǐ zuì kě guì  yī qǐ xún huí rén shēng yǎn chàng huì
หนี่ จุ้ย เข่อ กุ้ย  อี้ ฉี่ สวิน หุย เหริน เซิง เหยี่ยน ช่าง ฮุ่ย

兄弟姐妹 东南西北 有所为也有所不为
xiōng dì jiě mèi  dōng nán xī běi  yǒu suǒ wéi yě yǒu suǒ bù wéi 
โซวง ตี้ เจี่ย เม่ย  ตง หนาน ซี เป่ย  โหยว สั่ว เหวย เย๋ โหยว สั่ว ปู้ เหวย

一起高飞再一起回味
yī qǐ gāo fēi zài yī qǐ huí wèi
อี้ ฉี่ เกา เฟย ไจ้ อี้ ฉี่ หุย เว่ย

单纯最可贵
dān chún zuì kě guì
ตัน ฉุน จุ้ย เข่อ กุ้ย

Doo Doo Doo Doo Doo Doo Doo Doo

Doo Doo Doo Doo Doo Doo Doo Doo

Doo Doo Doo Doo Doo Doo Doo Doo Doo

不怕它 多变化 不管岁月 多风沙
bù pà tā  duō biàn huà  bù guǎn suì yuè  duō fēng shā 
ปู๋ พ่า ทา  ตัว เปี้ยน ฮว่า  ปู้ ก่วน ซุ่ย เยว่  ตัว เฟิง ซา

不常见面也始终记挂 老朋友 新感受
bù cháng jiàn miàn yě shǐ zhōng jì guà  lǎo péng yǒu  xīn gǎn shòu
ปู้ ฉาง เจี้ยน เมี่ยน เย๋ สื่อ จง จี้ กว้า  เหล่า เผิง โหย่ว  ซิน ก่าน โซ่ว

有你真好 不作假 陪你总想再多待一下
yǒu nǐ zhēn hǎo  bù zuò jiǎ  péi nǐ zǒng xiǎng zài duō dài yī xià
โหยว หนี่ เจิน เห่า  ปู๋ จั้ว เจี่ย  เผย หนี จ๋ง เสี่ยง ไจ้ ตัว ไต้ อี๋ เซี่ย

相遇相知心相随 生命里各就定位
xiāng yù xiāng zhī xīn xiāng suí  shēng mìng lǐ gè jiù dìng wèi
เซียง อวิ้ เซียง จือ ซิน เซียง สุย  เซิง มิ่ง หลี่ เก้อ จิ้ว ติ้ง เว่ย

这快乐 你懂的 走过每段苦涩和甜美
zhè kuài lè  nǐ dǒng de  zǒu guò měi duàn kǔ sè hé tián měi
เจ้อ ไคว่ เล่อ  หนี ต่ง เตอะ  โจ่ว กั้ว เหม่ย ต้วน ขู่ เซ้อ เหอ เถียน เหม่ย

ซ้ำ *

那坦承最可贵
nà tǎn chéng zuì kě guì
น่า ถ่าน เฉิง จุ้ย เข่อ กุ้ย

ซ้ำ *

未来还要一起追
wèi lái hái yào yī qǐ zhuī 
เว่ย ไหล ไห เหย้า อี้ ฉี่ จุย

朋友是首歌 我唱你会跟着和 让心事 不寂寞
péng yǒu shì shǒu gē  wǒ chàng nǐ huì gēn zhe hé  ràng xīn shì  bù jì mò
เผิง โหย่ว ซื่อ โส่ว เกอ  หว่อ ช่าง หนี่ ฮุ่ย เกิน เจอะ เหอ  ร่าง ซิน ซื่อ  ปู๋ จี้ มั่ว

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...