วันพุธที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

Wang Zi Bing (王子病) Prince of Disease - Angela Chang (Lyrics)

เพลง Wáng Zǐ Bìng (王子病) Prince of Disease
ศิลปิน Zhāng Sháo Hán (张韶涵) Angela Chang
อัลบั้ม Yǒu Xíng De Chì Bǎng (有形的翅膀) Visible Wings
สังกัด Wonderful Music
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง

Prince Don't Cry  Prince Don't Cry

镜子照不完 只跟明星比帅
jìng zi zhào bù wán  zhǐ gēn míng xīng bǐ shuài 
จิ้ง จึ เจ้า ปู้ หวาน  จื่อ เกิน หมิง ซิง ปี่ ไซว่

你要求的清单(清单) 纪录到手软
nǐ yāo qiú de qīng dān(qīng dān)  jì lù dào shǒu ruǎn
หนี่ เยา ฉิว เตอะ ชิง ตัน (ชิง ตัน)  จี้ ลู่ เต้า โสว หร่วน

错是别人在犯(在犯) 全都与你无关
cuò shì bié rén zài fàn(zài fàn)  quán dōu yǔ nǐ wú guān 
ชั่ว ซื่อ เปี๋ย เหริน ไจ้ ฟ่าน (ไจ้ ฟ่าน)  เฉวียน โตว อวิ๋ หนี่ อู๋ กวน

过季的潮流 太寒酸基本款是名牌
guò jì de cháo liú  tài hán suān jī běn kuǎn shì míng pái
กั้ว จี้ เตอะ เฉา หลิว  ไท่ หาน ซวน จี เปิ๋น ข่วน ซื่อ หมิง ผาย

*So Cute Ha~ 王子病是礼貌的状态
So Cute Ha~ wáng zǐ bìng shì lǐ mào de zhuàng tài 
โซ คิวท ฮ้าหวัง จื่อ ปิ้ง ซื่อ หลี่ เม่า เตอะ จ้วง ไท่

So Cute Ha~ 挑剔是加速进化循环
So Cute Ha~ tiāo tī shì jiā sù jìn huà xún huán
โซ คิวท ฮ้า~ เทียว ที ซื่อ เจีย ซู่ จิ้น ฮว่า สวิน หวน

So Cute Ha~ 不听话你就淘汰 Forget Forget
So Cute Ha~ bù tīng huà nǐ jiù táo tài Forget Forget
โซ คิวท ฮ้า~ ปู้ ทิง ฮว่า หนี่ จิ้ว เถา ไท่  ฟอเกท ฟอเกท

挥挥手说掰掰 冷冻你的坏
huī huī shǒu shuō bāi bāi  lěng dòng nǐ de huài
ฮุย ฮุย โส่ว ซัว ไป ไป  เหลิ่ง ต้ง หนี่ เตอะ ไฮว่

Cold Cold Cold Cold

**我要你是王子风度翩翩 最温柔的眨眼
wǒ yào nǐ shì wáng zǐ fēng dù piān piān  zuì wēn róu de zhǎ yǎn
หว่อ เหย้า หนี่ ซิ่อ หวัง จื่อ เฟิง ตู้ เพียน เพียน  จุ้ย เวิน โหรว เตอะ จ๋า เหยี่ยน

不用携带白马表演 爱爱爱爱限量兑现
bù yòng xié dài bái mǎ biǎo yǎn  ài ài ài ài xiàn liàng duì xiàn
ปู๋ ย่ง เสีย ไต้ ไป๋ หมา เปี๋ยว เหยี่ยน  อ้าย อ้าย อ้าย อ้าย เซี่ยน เลี่ยง  ตุ้ย เซี่ยน

王子病是幽默奉献 有记忆枕的肩
wáng zǐ bìng shì yōu mò fèng xiàn  yǒu jì yì zhěn de jiān 
หวัง จื่อ ปิ้ง ซื่อ โยว มั่ว เฟิ่ง เซี่ยน  โหย่ว จี้ อี้ เจิ่น เตอะ เจียน

Make Me Crazy 熟睡像个Baby
Make Me Crazy shú shuì xiàng gè Baby
เมค มี เครซี่  สู ซุ่ย เซี่ยง เก้อ เบบี้

***多崇拜才能满足渴望的安全感
duō chóng bài cái néng mǎn zú kě wàng de ān quán gǎn
ตัว ฉง ป้าย ไฉ เหนิง หม่าน จู๋ เข่อ ว่าง เตอะ อัน เฉวียน ก่าน

你被宠坏 拥有精彩还要更多精彩
nǐ bèi chǒng huài  yōng yǒu jīng cǎi hái yào gèng duō jīng cǎi
หนี่ เป้ย ฉ่ง ไฮว่  ยง โหย่ว จิง ไฉ่ ไห เหย้า เกิ้ง ตัว จิง ไฉ่

多崇拜 如果你的存在为我存在
duō chóng bài  rú guǒ nǐ de cún zài wèi wǒ cún zài 
ตัว ฉง ป้าย  หยู กั๋ว หนี่ เตอะ ฉุน ไจ้ เว่ย หว่อ ฉุน ไจ้

多崇拜 多期待 多依赖 被爱
duō chóng bài  duō qī dài  duō yī lài  bèi ài
ตัว ฉง ป้าย  ตัว ชี ไต้  ตัว อี ไล่  เป้ย อ้าย

要成为话题 要学会做笔记 要观众爱你(爱你) 要放下傲气
yào chéng wéi huà tí  yào xué huì zuò bǐ jì  yào guān zhòng ài nǐ(ài nǐ)  yào fàng xià ào qì
เหย้า เฉิง เหวย ฮว่า ถี  เหย้า เสว๋ ฮุ่ย จั้ว ปี่ จี้  เหย้า กวน จ้ง อ้าย หนี่ (อ้าย หนี่)  เหย้า ฟ่าง เซี่ย เอ้า ชี่

快乐是种天性 就像是呼吸
kuài lè shì zhǒng tiān xìng  jiù xiàng shì hū xī 
ไคว่ เล่อ ซื่อ จ่ง เทียน ซิ่ง  จิ้ว เซี่ยง ซื่อ ฮู ซี

王子与庶民同等级 没有差别待遇
wáng zǐ yǔ shù mín tóng děng jí  méi yǒu chā bié dài yù
หวัง จื๋อ อวิ่ ซู่ หมิน ถง เติ่ง จี๋  เหมย โหย่ว ชา เปี๋ย ไต้ อวิ้

ซ้ำ *, **, ***

看着你 像个男孩 不怕现实困境
kàn zhe nǐ  xiàng gè nán hái  bù pà xiàn shí kùn jìng 
คั่น เจอะ หนี่  เซี่ยง เก้อ หนาน ไห  ปู๋ พ่า เซี่ยน สือ คุ่น จิ้ง

多善良 多努力 牵着手朝梦想前进
duō shàn liáng  duō nǔ lì  qiān zhe shǒu cháo mèng xiǎng qián jìn
ตัว ซ่าน เหลียง  ตัว หนู่ ลี่  เชียน เจอะ โส่ว เฉา เมิ่ง เสี่ยง เฉียน จิ้น

多体贴 像个男人 对抗挫折与问题
duō tǐ tiē  xiàng gè nán rén  duì kàng cuò zhé yǔ wèn tí 
ตัว ถี่ เทีย  เซี่ยง เก้อ หนาน เหริน  ตุ้ย ข้าง ชั่ว เจ๋อ อวิ่ เวิ่น ถี

多崇拜 多期待 你让爱充满勇气
duō chóng bài  duō qī dài  nǐ ràng ài chōng mǎn yǒng qì
ตัว ฉง ป้าย  ตัว ชี ไต้  หนี่ ร่าง อ้าย ชง หมาน หย่ง ชี่

ซ้ำ **, **, ***, ***

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...