วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

U.S.A - Yen-j (Lyrics)

เพลง U.S.A
ศิลปิน Yán Jué (严爵) Yen-j
อัลบั้ม Jué Shì Rén Shēng (爵式人生) Lifestyle of Yen-J

สังกัด binmusictaipei
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง我要 我要搭着时光的飞机
wǒ yào  wǒ yào dā zhe shí guāng de fēi jī 
หว่อ เหย้า  หว่อ เหย้า ตา เจอะ สือ กวง เตอะ เฟย จี

回到十年前 看看过去的美国校园
huí dào shí nián qián  kàn kàn guò qù de MěiGuó xiào yuán
หุย เต้า สือ เหนียน เฉียน  คั่น คั่น กั้ว ชวี่ เตอะ เหม่ยกั๋ว เสี้ยว หยวน

课前的Jazz band和下课后的篮球队
kè qián de Jazz band hé xià kè hòu de lán qiú duì 
เค่อ เฉียน เตอะ แจ๊ส แบนด เหอ เซี่ย เค่อ โฮ่ว เตอะ หลาน ฉิว ตุ้ย

有她 在的毕业舞会
yǒu tā  zài de bì yè wǔ huì
โหย่ว ทา  ไจ้ เตอะ ปี้ เย้ อู่ ฮุ่ย

就在 就在末日之前让我看见
jiù zài  jiù zài mò rì zhī qián ràng wǒ kàn jiàn 
จิ้ว ไจ้  จิ้ว ไจ้ มั่ว ยื้อ จือ เฉียน ร่าง หว่อ คั่น เจี้ยน

原来我的付出从来没白费
yuán lái wǒ de fù chū cóng lái méi bái fèi
หยวน ไหล หว่อ เตอะ ฟู่ ชู ฉง ไหล เหมย ไป๋ เฟ่ย

理想的世界从一个点连成线
lǐ xiǎng de shì jiè cóng yī gè diǎn lián chéng xiàn 
หลี เสี่ยง เตอะ ซื่อ เจี้ย ฉง อี๋ เก้อ เตี่ยน เหลียน เฉิง เซี่ยน

一步又一步的实现
yī bù yòu yī bù de shí xiàn
อี๋ ปู้ โย่ว อี๋ ปู้ เตอะ สือ เซี่ยน

*I don't know how to tell you how glad I am

我还站在这里
wǒ hái zhàn zài zhè lǐ
หว่อ ไห จ้าน ไจ้ เจ้อ หลี่

**I'm working my way

一路到USA 我要让全世界清楚知道我是谁
yī lù dào USA  wǒ yào ràng quán shì jiè qīng chu zhī dào wǒ shì shuí
อี๋ ลู่ เต้า ยูเอสเอ  หว่อ เหย้า ร่าง เฉวียน ซื่อ เจี้ย ชิง ฉุ จือ เต้า หว่อ ซื่อ สุย

台北  L.A. 台北  台北 L.A.  Yeah~
TáiBěi  L.A. TáiBěi  TáiBěi L.A.  Yeah~
ไถเป่ย  แอลเอ ไถเป่ย  ไถเป่ย แอลเอ  เย้~

Where my homies at  I'm working my way

一路到USA 关于追寻梦想不看我你还看谁
yī lù dào USA  guān yú zhuī xún mèng xiǎng bù kàn wǒ nǐ hái kàn shuí
อี๋ ลู่ เต้า ยูเอสเอ  กวน อวิ๋ จุย สวิน เมิ่ง เสี่ยง ปู๋ คั่น หว่อ หนี่ ไห คั่น สุย

Lovers  Haters

爱的 恨的 Yeah~ Watch Me Watch Me 飞
ài de  hèn de Yeah~ Watch Me Watch Me fēi
อ้าย เตอะ  เฮิ่น เตอะ  เย้วอช มี วอช มี  เฟย

加州的太阳 加州的天
JiāZhōu de tài yáng  JiāZhōu de tiān 
เจียโจว เตอะ ไท่ หยาง  เจียโจว เตอะ เทียน

加州的太多 都是养份For my音乐
JiāZhōu de tài duō  dōu shì yǎng fèn For my yīn yuè
เจียโจว เตอะ ไท่ ตัว  โตว ซื่อ หย่าง เฟิ่น ฟอ ไม ยิน เยว่

站在家门的我 仿佛听到了练琴声
zhàn zài jiā mén de wǒ  fǎng fú tīng dào le liàn qín shēng 
จ้าน ไจ้ เจีย เหมิน เตอะ หว่อ  ฝั่ง ฝู ทิง เต้า เลอะ เลี่ยน ฉิน เซิง

画面 全部都在眼前
huà miàn  quán bù dōu zài yǎn qián
ฮว่า เมี่ยน  เฉวียน ปู้ โตว ไจ้ เหยี่ยน เฉียน

好险 我的热情从来不曾熄灭
hǎo xiǎn  wǒ de rè qíng cóng lái bù céng xī miè 
เหา เสี่ยน  หว่อ เตอะ เย่อ ฉิง ฉง ไหล ปู้ เฉิง ซี เมี้ย

就算做音乐已不能够赚大钱
jiù suàn zuò yīn yuè yǐ bù néng gòu zhuàn dà qián
จิ้ว ซ่วน จั้ว ยิน เยว่ อี่ ปู้ เหนิง โก้ว จ้วน ต้า เฉียน

以前的历史就算无法重演 我还是要再发唱片
yǐ qián de lì shǐ jiù suàn wú fǎ chóng yǎn  wǒ hái shì yào zài fā chàng piàn
อี่ เฉียน เตอะ ลี่ สื่อ จิ้ว ซ่วน อู๋ ฝ่า ฉง เหยี่ยน  หว่อ ไห ซื่อ เหย้า ไจ้ ฟา ช่าง เพี่ยน

ซ้ำ *, **

LA LA LA  LA LA LA~

ซ้ำ **

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...