วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

Ting Ba Ba De Hua (听爸爸的话) Listen to Dad's words - Jay Chou (Lyrics)

เพลง Tīng Bà Ba De Huà (听爸爸的) Listen to Dad's words
ศิลปิน Zhōu Jié Lún (周杰) Jay Chou
อัลบั้ม 
Āi Yōu, Bù Cuò Ò (哎呦,不错哦) AIYO, NOT BAD
สังกัด JVR Music International
ภาษา จีนกลาง


ฟังเพลง
เนื้อเพลง

*你听爸爸的话 说我不是个好东西
nǐ tīng bà ba de huà  shuō wǒ bù shì gè hǎo dōng xi
หนี่ ทิง ป้า ป่ะ เตอะ ฮว่า  ซัว หว่อ ปู๋ ซื่อ เก้อ เห่า ตง ซิ

送给你的花 不配放在你家花瓶里
sòng gěi nǐ de huā  bù pèi fàng zài nǐ jiā huā píng lǐ
ซ่ง เก๋ย หนี่ เตอะ ฮวา  ปู๋ เพ่ย ฟ่าง ไจ้ หนี่ เจีย ฮวา ผิง หลี่

他要我越走越远越好 不要在一起那最好
tā yào wǒ yuè zǒu yuè yuǎn yuè hǎo  bù yào zài yī qǐ nà zuì hǎo
ทา เหย้า หว่อ เยว่ โจ่ว เยว่ หย่วน เยว่ เห่า  ปู๋ เหย้า ไจ้ อี้ ฉี่ น่า จุ้ย เห่า

但我听妈妈的话 要我不能轻易放弃
dàn wǒ tīng mā ma de huà  yào wǒ bù néng qīng yì fàng qì
ตั้น หว่อ ทิง มา ม่ะ เตอะ ฮว่า  เหย้า หว่อ ปู้ เหนิง ชิง อี้ ฟ่าง ชี่

还喜欢的话让我再追回你求求你
hái xǐ huān de huà ràng wǒ zài zhuī huí nǐ qiú qiú nǐ
ไห สี่ ฮวน เตอะ ฮว่า ร่าง หว่อ ไจ้ จุย หุย หนี่ ฉิว ฉิว หนี่

难道你要我不孝顺吗 这是借口你应该懂吧
nán dào nǐ yào wǒ bù xiào shùn ma  zhè shì jiè kǒu nǐ yīng gāi dǒng ba
หนาน เต้า หนี่ เหย้า หว่อ ปู๋ เสี้ยว ซุ่น ม่ะ  เจ้อ ซื่อ เจี้ย โข่ว หนี่ ยิง ไก ต่ง ป่ะ

**你说 谁说 我说 我不爱了 胡说 瞎说 我习惯了
nǐ shuō  shuí shuō  wǒ shuō  wǒ bù ài le  hú shuō  xiā shuō  wǒ xí guàn le
หนี่ ซัว  สุย ซัว  หว่อ ซัว  หว่อ ปู๋ อ้าย เลอะ  หู ซัว  เซีย ซัว  หว่อ สี ก้วน เลอะ

那烟 和酒 也都戒了 能证明有多在乎你了
nà yān  hé jiǔ  yě dōu jiè le  néng zhèng míng yǒu duō zài hu nǐ le
น่า เยียน  เหอ จิ่ว  เย่ โตว เจี้ย เลอะ  เหนิง เจิ้ง หมิง โหย่ว ตัว ไจ้ ฮุ หนี่ เลอะ

光上 一句 我想你懂 我真 的不 太会说话
guāng shàng  yī jù  wǒ xiǎng nǐ dǒng  wǒ zhēn  de bù  tài huì shuō huà 
กวง ซ่าง  อี๋ จวี้  หวอ เสี่ยง หนี ต่ง  หว่อ เจิน  เตอะ ปู๋  ไท่ ฮุ่ย ซัว ฮว่า

你看你 笑了吧 你说我 算了吧
nǐ kàn nǐ  xiào le ba  nǐ shuō wǒ  suàn le ba
หนี่ คั่น หนี่  เสี้ยว เลอะ ป่ะ  หนี่ ซัว หว่อ  ซ่วน เลอะ ป่ะ

***一个人 的爱情 很简单 两个人 的相爱
yī gè rén  de ài qíng  hěn jiǎn dān  liǎng gè rén  de xiāng ài 
อี๋ เก้อ เหริน  เตอะ อ้าย ฉิง  เหิน เจี่ยน ตัน  เหลี่ยง เก้อ เหริน  เตอะ เซียง อ้าย

为什么反而变得很难 Yeah
wèi shén me fǎn ér biàn de hěn nán  Yeah
เว่ย เสิน เมอะ ฝ่าน เอ๋อ เปี้ยน เตอะ เหิ่น หนาน  เย้

****我受够我的爱你比较多
wǒ shòu gòu wǒ de ài nǐ bǐ jiào duō 
หว่อ โซ่ว โก้ว หว่อ เตอะ อ้าย หนี่ ปี่ เจี้ยว ตัว

也受够你的爱沉默很久
yě shòu gòu nǐ de ài chén mò hěn jiǔ
เย่ โซ่ว โก้ว หนี่ เตอะ อ้าย เฉิน มั่ว เหิน จิ่ว

承诺太多 多少会错 你宁愿难过也不要有结果
chéng nuò tài duō  duō shǎo huì cuò  nǐ nìng yuàn nán guò yě bù yào yǒu jié guǒ
เฉิง นั้ว ไท่ ตัว  ตัว เส่า ฮุ่ย ชั่ว  หนี่ นิ่ง ย่วน หนาน กั้ว เย่ ปู๋ เหย้า โหย่ว เจี๋ย กั่ว

我受够我的爱你比较多
wǒ shòu gòu wǒ de ài nǐ bǐ jiào duō 
หว่อ โซ่ว โก้ว หว่อ เตอะ อ้าย หนี่ ปี่ เจี้ยว ตัว

倒不如回到从前的自由
dào bù rú huí dào cóng qián de zì yóu
เต้า ปู้ หรู หุย เต้า ฉง เฉียน เตอะ จื้อ โหยว

说好放手 谁先开口 没有对错
shuō hǎo fàng shǒu  shuí xiān kāi kǒu  méi yǒu duì cuò 
ซัว เห่า ฟ่าง โส่ว  สุย เซียน ไค โข่ว  เหมย โหย่ว ตุ้ย ชั่ว

反正花开了终究会落
fǎn zhèng huā kāi le zhōng jiū huì luò
ฝ่าน เจิ้ง ฮวา ไค เลอะ จง จิว ฮุ่ย ลั่ว

ซ้ำ **, ***, *

Woo  Woo~

ซ้ำ ****

难道你要我不孝顺吗 这是借口你应该懂吧
nán dào nǐ yào wǒ bù xiào shùn ma  zhè shì jiè kǒu nǐ yīng gāi dǒng ba
หนาน เต้า หนี่ เหย้า หว่อ ปู๋ เสี้ยว ซุ่น ม่ะ  เจ้อ ซื่อ เจี้ย โข่ว หนี่ ยิง ไก ต่ง ป่ะ

Yeah~

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...