วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

Quan Mian Tou Xiang (全面投降) Totally Give Up - Amber An (Lyrics)

เพลง Quán Miàn Tóu Xiáng (全面投降) Totally Give Up
ศิลปิน Ān Xīn Yà (安心) Amber An
อัลบั้ม Zài Yī Qǐ (在一起) With You

สังกัด Wonderful Music Co. Ltd.
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง胜负的关键就在一刹那
shèng fù de guān jiàn jiù zài yī chà nà 
เซิ่ง ฟู่ เตอะ กวน เจี้ยน จิ้ว ไจ้ อี๋ ช่า น่า

初登场爱就命中你的心脏
chū dēng chǎng ài jiù mìng zhòng nǐ de xīn zàng
ชู เติง ฉ่าง อ้าย จิ้ว มิ่ง จ้ง หนี่ เตอะ ซิน จ้าง

回眸一笑抓住了你的眼光
huí móu yī xiào zhuā zhù le nǐ de yǎn guāng 
หุย โหมว อี๋ เสี้ยว จวา จู้ เลอะ หนี่ เตอะ เหยี่ยน กวง

我要你情不自禁被我迅速融化
wǒ yào nǐ qíng bù zì jīn bèi wǒ xùn sù róng huà
หว่อ เหย้า หนี่ ฉิง ปู๋ จื้อ จิน เป้ย หว่อ ซวิ่น ซู่ หรง ฮว่า

*恋爱的 对战组合 遇强更强 看我
liàn ài de  duì zhàn zǔ hé  yù qiáng gèng qiáng  kàn wǒ
เลี่ยน อ้าย เตอะ  ตุ้ย จ้าน จู่ เหอ  อวิ้ เฉียง เกิ้ง เฉียง  คั่น หว่อ

必杀的 浪漫拥抱 为你登场
bì shā de  làng màn yōng bào  wèi nǐ dēng chǎng
ปี้ ซา เตอะ  ล่าง ม่าน ยง เป้า  เว่ย หนี่ เติง ฉ่าง

子弹已上膛 你怎能对抗
zǐ dàn yǐ shàng táng  nǐ zěn néng duì kàng 
จื่อ ตั้น อี่ ซ่าง ถาง  หนี เจิ่น เหนิง ตุ้ย ข้าง

你怎能阻挡 爱的爆发 要你
nǐ zěn néng zǔ dǎng  ài de bào fā  yào nǐ
หนี เจิ่น เหนิง จู๋ ต่าง  อ้าย เตอะ เป้า ฟา  เหย้า หนี่

**全面投降 快投降 为我疯狂
quán miàn tóu xiáng  kuài tóu xiáng  wèi wǒ fēng kuáng 
เฉวียน เมี่ยน โถว เสียง  ไคว่ โถว เสียง  เว่ย หว่อ เฟิง ขวง

乖乖解除你的武装 投降 全面投降 (Woo) 沦陷吧
guāi guāi jiě chú nǐ de wǔ zhuāng  tóu xiáng  quán miàn tóu xiáng (Woo) lún xiàn ba
ไกว ไกว เจี่ย ฉู หนี่ เตอะ อู่ จวง  โถว เสียง  เฉวียน เมี่ยน โถว เสียง (โว้) หลุน เซี่ยน ป่ะ

***不要再做无谓抵抗
bù yào zài zuò wú wèi dǐ kàng
ปู๋ เหย้า ไจ้ จั้ว อู๋ เว่ย ตี่ ข้าง

全面投降
quán miàn tóu xiáng
เฉวียน เมี่ยน โถว เสียง

电流在我们之间一触即发
diàn liú zài wǒ men zhī jiān yī chù jí fā 
เตี้ยน หลิว ไจ้ หว่อ เมิน จือ เจียน อี๋ ชู่ จี๋ ฟา

我对你兵来将挡以柔克刚
wǒ duì nǐ bīng lái jiàng dǎng yǐ róu kè gāng
หว่อ ตุ้ย หนี่ ปิง ไหล เจี้ยง ต่าง อี่ โหรว เค่อ กัง

优雅的步伐内心充满文化
yōu yǎ de bù fá nèi xīn chōng mǎn wén huà 
โยว หย่า เตอะ ปู้ ฝา เน่ย ซิน ชง หม่าน เหวิน ฮว่า

你除了把我爱上没有别的办法
nǐ chú le bǎ wǒ ài shàng méi yǒu bié de bàn fǎ
หนี่ ฉู เลอะ ป๋า หว่อ อ้าย ซ่าง เหมย โหย่ว เปี๋ย เตอะ ปั้น ฝ่า

ซ้ำ *, **, ***

爱情的 水很深 难得遇见对的人
ài qíng de  shuǐ hěn shēn  nán dé yù jiàn duì de rén 
อ้าย ฉิง เตอะ  สุย เหิ่น เซิน  หนาน เต๋อ อวิ้ เจี้ยน ตุ้ย เตอะ เหริน

命运中 就是我 能让你美梦成真 立刻
mìng yùn zhōng  jiù shì wǒ  néng ràng nǐ měi mèng chéng zhēn  lì kè
มิ่ง วิ่น จง  จิ้ว ซื่อ หว่อ  เหนิง ร่าง หนี เหม่ย เมิ่ง เฉิง เจิน  ลี่ เค่อ

ซ้ำ **, ***, **

心甘情愿爱上我吧
xīn gān qíng yuàn ài shàng wǒ ba
ซิน กัน ฉิง ย่วน อ้าย ซ่าง หว่อ ป่ะ

Wuu Wuu Wuu  Wuu Wuu Wuu  Wuu Wuu Wuu  Wuu Wuu Wuu

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...