วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

Jie Fang Lang Man (解放浪漫) Free the Romance - Alan Kuo Feat.Amber An (Lyrics)

เพลง Jiě Fàng Làng Màn (解放浪漫) Free the Romance
ศิลปิน Kē Yǒu Lún (柯有) Alan Kuo Feat.Ān Xīn Yà (安心) Amber An
อัลบั้ม Jiě Fàng Làng Màn (解放浪漫) Free the Romance
สังกัด Seed Music Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลงAlan : Check one two one two

手机响了 杰伦打来现在在哪
shǒu jī xiǎng le  JiéLún dǎ lái xiàn zài zài nǎ
โส่ว จี เสี่ยง เลอะ  เจี๋ยหลุน ต่า ไหล เซี่ยน ไจ้ ไจ้ หน่า

Yo Girl

对不起 现在不能载你回家
duì bù qǐ  xiàn zài bù néng zài nǐ huí jiā 
ตุ้ย ปู้ ฉี่  เซี่ยน ไจ้ ปู้ เหนิง ไจ้ หนี่ หุย เจีย

兄弟有事帮他处理一下
xiōng dì yǒu shì bāng tā chǔ lǐ yī xià
โซวง ตี้ โหย่ว ซื่อ ปัง ทา ฉู หลี่ อี๋ เซี่ย

Yo Check one two  Ring Ring

杰伦打来告诉我们今天晚上Party在哪
JiéLún dǎ lái gào su wǒ men jīn tiān wǎn shàng Party zài nǎ
เจี๋ยหลุน ต่า ไหล เก้า สุ หว่อ เมิน จิน เทียน หว่าน ซ่าง พาร์ที ไจ้ หน่า

OH baby I am sorry

请你再等我一下 看你的样子好像真的生气啦
qǐng nǐ zài děng wǒ yī xià  kàn nǐ de yàng zi hǎo xiàng zhēn de shēng qì la
ฉิง หนี่ ไจ้ เติ๋ง หว่อ อี๋ เซี่ย  คั่น หนี่ เตอะ ย่าง จึ เห่า เซี่ยง เจิน เตอะ เซิง ชี่ ล่ะ

怎么会把你的电话搞丢
zěn me huì bǎ nǐ de diàn huà gǎo diū 
เจิ่น เมอะ ฮุ่ย ป๋า หนี่ เตอะ เตี้ยน ฮว่า เก่า ติว

你的微笑是留给我最好的线索
nǐ de wēi xiào shì liú gěi wǒ zuì hǎo de xiàn suǒ
หนี่ เตอะ เวย เสี้ยว ซื่อ หลิว เก๋ย หว่อ จุ้ย เห่า เตอะ เซี่ยน สั่ว

大大的双眼透露了些什么
dà dà de shuāng yǎn tòu lù le xiē shén me
ต้า ต้า เตอะ ซวง เหยี่ยน โท่ว ลู่ เลอะ เซีย เสิน เมอะ

在我耳边说爱我要我怎么能承受
zài wǒ ěr biān shuō ài wǒ yào wǒ zěn me néng chéng shòu
ไจ้ หวอ เอ่อ เปียน ซัว อ้าย หว่อ เหย้า หวอ เจิ่น เมอะ เหนิง เฉิง โซ่ว

LA LA LA LA LA  Hey girl

我知道你想要的是温柔
wǒ zhī dào nǐ xiǎng yào de shì wēn róu
หว่อ จือ เต้า หนี เสี่ยง เหย้า เตอะ ซื่อ เวิน โหรว

LA LA LA LA LA

已经被你冲昏头
yǐ jīng bèi nǐ chōng hūn tóu
อี่ จิง เป้ย หนี่ ชง ฮุน โถว

LA LA LA LA LA  Hey girl

你是否有一点点感动
nǐ shì fǒu yǒu yī diǎn diǎn gǎn dòng
หนี่ ซื่อ โฝว โหย่ว อี้ เตี๋ยน เตี่ยน ก่าน ต้ง

LA LA LA LA LA

我会等你到最后
wǒ huì děng nǐ dào zuì hòu
หว่อ ฮุ่ย เติ๋ง หนี่ เต้า จุ้ย โฮ่ว

安心亚 : 爱上了不管别人怎么说
ĀnXīnYà : ài shàng le bù guǎn bié rén zěn me shuō 
Amber : อ้าย ซ่าง เลอะ ปู้ ก่วน เปี๋ย เหริน เจิ่น เมอะ ซัว

因为我们之间有种特别的节奏
yīn wèi wǒ men zhī jiān yǒu zhǒng tè bié de jié zòu
ยิน เว่ย หว่อ เมิน จือ เจียน โหยว จ่ง เท่อ เปี๋ย เตอะ เจี๋ย โจ้ว

小小的眼睛让我蠢蠢欲动
xiǎo xiǎo de yǎn jing ràng wǒ chǔn chǔn yù dòng
เสียว เสี่ยว เตอะ เหยี่ยน จิง ร่าง หวอ ฉุน ฉุ่น อวิ้ ต้ง

在我耳边说爱我 要我怎么能承受 Hey
zài wǒ ěr biān shuō ài wǒ  yào wǒ zěn me néng chéng shòu  Hey
ไจ้ หวอ เอ่อ เปียน ซัว อ้าย หว่อ  เหย้า หวอ เจิ่น เมอะ เหนิง เฉิง โซ่ว  เฮ้

*Alan : LA LA LA LA LA

安心亚 : Hey boy 我知道你想要的是温柔
ĀnXīnYà : Hey boy  wǒ zhī dào nǐ xiǎng yào de shì wēn róu
Amber : เฮ้ บอย  หว่อ จือ เต้า หนี เสี่ยง เหย้า เตอะ ซื่อ เวิน โหรว

Alan : LA LA LA LA LA

已经被你冲昏头
yǐ jīng bèi nǐ chōng hūn tóu
อี่ จิง เป้ย หนี่ ชง ฮุน โถว

LA LA LA LA LA

安心亚 : Hey boy 你是否有一点点感动
ĀnXīnYà : Hey boy  nǐ shì fǒu yǒu yī diǎn diǎn gǎn dòng
Amber : เฮ้ บอย  หนี่ ซื่อ โฝว โหย่ว อี้ เตี๋ยน เตี่ยน ก่าน ต้ง

Alan : LA LA LA LA LA

合 : 我会等你到最后
All : wǒ huì děng nǐ dào zuì hòu
ร้องรวม : หว่อ ฮุ่ย เติ๋ง หนี่ เต้า จุ้ย โฮ่ว

ซ้ำ *

Alan : Yo Babe

你想要的天长地久 我不知道 我能不能做到
nǐ xiǎng yào de tiān cháng dì jiǔ  wǒ bù zhī dào  wǒ néng bù néng zuò dào
หนี เสี่ยง เหย้า เตอะ เทียน ฉาง ตี้ จิ่ว  หว่อ ปู้ จือ เต้า  หว่อ เหนิง ปู้ เหนิง จั้ว เต้า

不过我能答应你的事
bù guò wǒ néng dā yìng nǐ de shì 
ปู๋ กั้ว หว่อ เหนิง ตา ยิ่ง หนี่ เตอะ ซื่อ

每天都可以让你看见自己的微笑
měi tiān dōu kě yǐ ràng nǐ kàn jiàn zì jǐ de wēi xiào
เหม่ย เทียน โตว เขอ อี่ ร่าง หนี่ คั่น เจี้ยน จื้อ จี่ เตอะ เวย เสี้ยว

Yeah that's right

我只想保护你
wǒ zhǐ xiǎng bǎo hù nǐ
หวอ จื๋อ เสี่ยง เป่า ฮู่ หนี่

安心亚 : 还没打来
ĀnXīnYà : hái méi dǎ lái
Amber : ไห เหมย ต่า ไหล

柯有伦 : 一辈子 一生一世 Hey
KēYǒuLún : yī bèi zi  yī shēng yī shì  Hey
Alan : อี๋ เป้ย จึ  อี้ เซิง อี๋ ซื่อ  เฮ้

ซ้ำ *, *

Alan : Check one two one two

手机响了 杰伦打来
shǒu jī xiǎng le  JiéLún dǎ lái
โส่ว จี เสี่ยง เลอะ  เจี๋ยหลุน ต่า ไหล

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...