วันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

Ha Luo (哈囉) Hello - Amber An (Lyrics)

เพลง Hā Luō (哈囉) Hello
ศิลปิน Ān Xīn Yà (安心) Amber An
อัลบั้ม Zài Yī Qǐ (在一起) With You, 
Mèi Mei (妹妹) Apple in Your Eye OST

สังกัด Wonderful Music Co. Ltd.
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง*哈囉 你好不好 我最近还不错
hā luō  nǐ hǎo bù hǎo  wǒ zuì jìn hái bù cuò 
ฮา ลัว  หนี เห่า ปู้ เห่า  หว่อ จุ้ย จิ้น ไห ปู๋ ชั่ว

一样清晨的闹钟 坐晚上的公车走
yī yàng qīng chén de nào zhōng  zuò wǎn shàng de gōng chē zǒu
อี๋ ย่าง ชิง เฉิน เตอะ เน่า จง  จั้ว หว่าน ซ่าง เตอะ กง เชอ โจ่ว

超市里我的生活 补充一周就够
chāo shì lǐ wǒ de shēng huó  bǔ chōng yī zhōu jiù gòu 
เชา ซื่อ หลี หว่อ เตอะ เซิง หัว  ปู่ ชง อี้ โจว จิ้ว โก้ว

橱窗中我的寂寞 也许还会放很久
chú chuāng zhōng wǒ de jì mò  yě xǔ hái huì fàng hěn jiǔ
ฉู ชวง จง หว่อ เตอะ จี้ มั่ว  เย๋ สวี่ ไห ฮุ่ย ฟ่าง เหิน จิ่ว

你一定在偷笑我 一成不变的经过 Woo~
nǐ yī dìng zài tōu xiào wǒ  yī chéng bù biàn de jīng guò  Woo~
หนี่ อี๋ ติ้ง ไจ้ โทว เสี้ยว หว่อ  อี้ เฉิง ปู๋ เปี้ยน เตอะ จิง กั้ว  โว้~

**我不太会想起你了 顶多醒来的时候
wǒ bù tài huì xiǎng qǐ nǐ le  dǐng duō xǐng lái de shí hòu
หว่อ ปู๋ ไท่ ฮุ่ย เสียง ฉี หนี่ เลอะ  ติ่ง ตัว สิ่ง ไหล เตอะ สือ โฮ่ว

我不太会埋怨你了 晚餐一个人享受
wǒ bù tài huì mán yuàn nǐ le  wǎn cān yī gè rén xiǎng shòu
หว่อ ปู๋ ไท่ ฮุ่ย หมาน ย่วน หนี่ เลอะ  หว่าน ชัน อี๋ เก้อ เหริน เสี่ยง โซ่ว

当需要拥抱的时候 先练习张开双手
dāng xū yào yōng bào de shí hòu  xiān liàn xí zhāng kāi shuāng shǒu
ตัง ซวี เหย้า ยง เป้า เตอะ สือ โฮ่ว  เซียน เลี่ยน สี จาง ไค ซวง โส่ว

对自己说一声哈囉 哈囉 今天你好了吗
duì zì jǐ shuō yī shēng hā luō  hā luō  jīn tiān nǐ hǎo le ma
ตุ้ย จื้อ จี่ ซัว อี้ เซิง ฮา ลัว  ฮา ลัว  จิน เทียน หนี เห่า เลอะ ม่ะ

ซ้ำ *, **

Hmm Hmm HA HA HA~

ซ้ำ **

今天你好了吗 今天你好了吗
jīn tiān nǐ hǎo le ma  jīn tiān nǐ hǎo le ma
จิน เทียน หนี เห่า เลอะ ม่ะ  จิน เทียน หนี เห่า เลอะ ม่ะ


Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...