วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

Gentleman - Lara Liang (Lyrics)

เพลง Gentleman
ศิลปิน Liáng Xīn Yí (梁心) Lara Liang
อัลบั้ม Zì Yóu Líng Hún (自由灵魂) Free Spirit
สังกัด JVR Music International
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง


昂贵的烛光晚餐 电影的浪漫 可有可无
áng guì de zhú guāng wǎn cān  diàn yǐng de làng màn  kě yǒu kě wú
อ๋าง กุ้ย เตอะ จู๋ กวง หว่าน ชัน  เตี้ยน หยิ่ง เตอะ ล่าง ม่าน  เขอ โหยว เข่อ อู๋

爱一个人很简单 台词很平凡 你却说不出
ài yī gè rén hěn jiǎn dān  tái cí hěn píng fán  nǐ què shuō bù chū
อ้าย อี๋ เก้อ เหริน เหิน เจี่ยน ตัน  ไถ ฉือ เหิ่น ผิง ฝาน  หนี่ เชว่ ซัว ปู้ ชู

I'm not a gentleman

你笑着对我说
nǐ xiào zhe duì wǒ shuō
หนี่ เสี้ยว เจอะ ตุ้ย หว่อ ซัว

*我不需要很多 其实一句话就足够
wǒ bù xū yào hěn duō  qí shí yī jù huà jiù zú gòu
หว่อ ปู้ ซวี เหย้า เหิ่น ตัว  ฉี สือ อี๋ จวี้ ฮว่า จิ้ว จู๋ โก้ว

爱不就应该表明 不就该互相关心
ài bù jiù yīng gāi biǎo míng  bù jiù gāi hù xiāng guān xīn 
อ้าย ปู๋ จิ้ว ยิง ไก เปี่ยว หมิง  ปู๋ จิ้ว ไก ฮู่ เซียง กวน ซิน

就算只是一个小心意 我会知道我属于你
jiù suàn zhǐ shì yī gè xiǎo xīn yì  wǒ huì zhī dào wǒ shǔ yú nǐ
จิ้ว ซ่วน จื่อ ซื่อ อี๋ เก้อ เสี่ยว ซิน อี้  หว่อ ฮุ่ย จือ เต้า หวอ สู่ อวิ๋ หนี่

生日对你是一天 没什么特别 何必庆祝
shēng rì duì nǐ shì yī tiān  méi shén me tè bié  hé bì qìng zhù 
เซิง ยื้อ ตุ้ย หนี่ ซื่อ อี้ เทียน  เหมย เสิน เมอะ เท่อ เปี๋ย  เหอ ปี้ ชิ่ง จู้

难道你没有发现 我失望的脸 有多么在乎
nán dào nǐ méi yǒu fā xiàn  wǒ shī wàng de liǎn  yǒu duō me zài hu
หนาน เต้า หนี่ เหมย โหย่ว ฟา เซี่ยน  หว่อ ซือ ว่าง เตอะ เหลี่ยน  โหย่ว ตัว เมอะ ไจ้ ฮุ

I'm not a gentleman

你叹气对我说
nǐ tàn qì duì wǒ shuō
หนี่ ท่าน ชี่ ตุ้ย หว่อ ซัว

ซ้ำ *

爱如果太过冷静 只是理性的交易
ài rú guǒ tài guò lěng jìng  zhǐ shì lǐ xìng de jiāo yì
อ้าย หยู กั่ว ไท่ กั้ว เหลิ่ง จิ้ง  จื่อ ซื่อ หลี่ ซิ่ง เตอะ เจียว อี้

当你勇敢付出你的心 才能体会它的神奇
dāng nǐ yǒng gǎn fù chū nǐ de xīn  cái néng tǐ huì tā de shén qí
ตัง หนี่ หยง ก่าน ฟู่ ชู หนี่ เตอะ ซิน  ไฉ เหนิง ถี่ ฮุ่ย ทา เตอะ เสิน ฉี

我不是机器 能无尽等你回应
wǒ bù shì jī qì  néng wú jìn děng nǐ huí yìng 
หว่อ ปู๋ ซื่อ จี ชี่  เหนิง อู๋ จิ้น เติ๋ง หนี่ หุย ยิ่ง

你的怠慢让我终于看清
nǐ de dài màn ràng wǒ zhōng yú kàn qīng
หนี่ เตอะ ไต้ ม่าน ร่าง หว่อ จง อวิ๋ คั่น ชิง

爱不过是个表明 不过是互相关心
ài bù guò shì gè biǎo míng  bù guò shì hù xiāng guān xīn 
อ้าย ปู๋ กั้ว ซื่อ เก้อ เปี่ยว หมิง  ปู๋ กั้ว ซื่อ ฮู่ เซียง กวน ซิน

少了那一点的小心意 再多举动都没意义
shǎo le nà yī diǎn de xiǎo xīn yì  zài duō jǔ dòng dōu méi yì yì
เส่า เลอะ น่า อี้ เตี่ยน เตอะ เสี่ยว ซิน อี้  ไจ้ ตัว จวี่ ต้ง โตว เหมย อี้ อี้

你的爱太过冷静 冷到我开始怀疑
nǐ de ài tài guò lěng jìng  lěng dào wǒ kāi shǐ huái yí 
หนี่ เตอะ อ้าย ไท่ กั้ว เหลิ่ง จิ้ง  เหลิ่ง เต้า หว่อ ไค สื่อ ไหว อี๋

与其当你身边的个体 选择自由还更彻底
yǔ qí dāng nǐ shēn biān de gè tǐ  xuǎn zé zì yóu hái gèng chè dǐ
อวิ่ ฉี ตัง หนี่ เซิน เปียน เตอะ เก้อ ถี่  เสวี่ยน เจ๋อ จื้อ โหยว ไห เกิ้ง เช้อ ตี่

爱一个人很简单 台词很平凡 但你已太晚
ài yī gè rén hěn jiǎn dān  tái cí hěn píng fán  dàn nǐ yǐ tài wǎn
อ้าย อี๋ เก้อ เหริน เหิน เจี่ยน ตัน  ไถ ฉือ เหิ่น ผิง ฝาน  ตั้น หนี อี่ ไท่ หว่าน

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...