วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

Dian Shui (点水) Point of Water - Rainie Yang (Lyrics)

เพลง Diǎn Shuǐ (点水) Point of Water
ศิลปิน Yáng Chéng Lín (杨丞琳) Rainie Yang
อัลบั้ม Shuāng Chéng Xì (双丞) A Tale Of Two RAINIE

สังกัด Universal Music Group
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง脱下自己盖上你 离开心的舒适圈
tuō xià zì jǐ gài shàng nǐ  lí kāi xīn de shū shì quān
ทัว เซี่ย จื้อ จี่ ไก้ ซ่าง หนี่  หลี ไค ซิน เตอะ ซู ซื่อ เชวียน

我愿意主动被你选择 你却不说话
wǒ yuàn yì zhǔ dòng bèi nǐ xuǎn zé  nǐ què bù shuō huà
หว่อ ย่วน อี้ จู่ ต้ง เป้ย หนี เสวี่ยน เจ๋อ  หนี่ เชว่ ปู้ ซัว ฮว่า

准备涟漪等着你 降低坦白的门槛
zhǔn bèi lián yī děng zhe nǐ  jiàng dī tǎn bái de mén kǎn
จุ่น เป้ย เหลียน อี เติ่ง เจอะ หนี่  เจี้ยง ตี ถ่าน ไป๋ เตอะ เหมิน ข่าน

你坚持沉默好过敷衍乱给承诺
nǐ jiān chí chén mò hǎo guò fū yǎn luàn gěi chéng nuò
หนี่ เจียน ฉือ เฉิน มั่ว เห่า กั้ว ฟู เหยี่ยน ล่วน เก๋ย เฉิง นั้ว

*70亿个灵魂都在找同个永恒
qī shí yì gè líng hún dōu zài zhǎo tóng gè yǒng héng
ชี สือ อี้ เก้อ หลิง หุน โตว ไจ้ เจ่า ถง เก้อ หย่ง เหิง

以为我们终于等到单纯 你把话说完了
yǐ wéi wǒ men zhōng yú děng dào dān chún  nǐ bǎ huà shuō wán le
อี่ เหวย หว่อ เมิน จง อวิ๋ เติ่ง เต้า ตัน ฉุน  หนี ป่า ฮว่า ซัว หวาน เลอะ

爱领走了 我在原地确实空得单纯
ài lǐng zǒu le  wǒ zài yuán dì què shí kōng de dān chún
อ้าย หลิง โจ่ว เลอะ  หว่อ ไจ้ หยวน ตี้ เชว่ สือ คง เตอะ ตัน ฉุน

我还是想要对你好
wǒ hái shì xiǎng yào duì nǐ hǎo 
หว่อ ไห ซื่อ เสี่ยง เหย้า ตุ้ย หนี เห่า

想直接相信此刻安静是因为 心跳还有共鸣
xiǎng zhí jiē xiāng xìn cǐ kè ān jìng shì yīn wèi  xīn tiào hái yǒu gòng míng
เสี่ยง จื๋อ เจีย เซียง ซิ่น ฉื่อ เค่อ อัน จิ้ง ซื่อ ยิน เว่ย  ซิน เที่ยว ไห โหย่ว ก้ง หมิง

还没真的失去 我太懒惰玩不赢心理游戏
hái méi zhēn de shī qù  wǒ tài lǎn duò wán bù yíng xīn lǐ yóu xì
ไห เหมย เจิน เตอะ ซือ ชวี่  หว่อ ไท่ หล่าน ตั้ว หวาน ปู้ หยิง ซิน หลี่ โหยว ซี่

我大可继续对你好 不介意蜻蜓点水般的打扰
wǒ dà kě jì xù duì nǐ hǎo  bù jiè yì qīng tíng diǎn shuǐ bān de dǎ rǎo
หว่อ ต้า เข่อ จี้ ซวี่ ตุ้ย หนี เห่า  ปู๋ เจี้ย อี้ ชิง ถิง เตี๋ยน สุ่ย ปัน เตอะ ต๋า เหร่า

虽然你明明停靠那么久
suī rán nǐ míng míng tíng kào nà me jiǔ
ซุย หยาน หนี่ หมิง หมิง ถิง เค่า น่า เมอะ จิ่ว

DA DI DA  DA DI DA  DA DI DA HA~

ซ้ำ *

生活太过千头万绪 才想在感情里任性
shēng huó tài guò qiān tóu wàn xù  cái xiǎng zài gǎn qíng lǐ rèn xìng
เซิง หัว ไท่ กั้ว เชียน โถว ว่าน ซวี่  ไฉ เสี่ยง ไจ้ ก่าน ฉิง หลี่ เริ่น ซิ่ง

让我摊开真心垫着你 自由飞行的轨迹
ràng wǒ tān kāi zhēn xīn diàn zhe nǐ  zì yóu fēi xíng de guǐ jī
ร่าง หว่อ ทาน ไค เจิน ซิน เตี้ยน เจอะ หนี่  จื้อ โหยว เฟย สิง เตอะ กุ่ย จี

我还是想要对你好
wǒ hái shì xiǎng yào duì nǐ hǎo 
หว่อ ไห ซื่อ เสี่ยง เหย้า ตุ้ย หนี เห่า

想直接相信此刻心痛是因为 回忆还有共鸣
xiǎng zhí jiē xiāng xìn cǐ kè xīn tòng shì yīn wèi  huí yì hái yǒu gòng míng
เสี่ยง จื๋อ เจีย เซียง ซิ่น ฉื่อ เค่อ ซิน ท่ง ซื่อ ยิน เว่ย  หุย อี้ ไห โหย่ว ก้ง หมิง

不会真的失去 我太笨拙玩不起心理游戏
bù huì zhēn de shī qù  wǒ tài bèn zhuō wán bù qǐ xīn lǐ yóu xì
ปู๋ ฮุ่ย เจิน เตอะ ซือ ชวี่  หว่อ ไท่ เปิ้น จัว หวาน ปู้ ฉี่ ซิน หลี่ โหยว ซี่

多想要继续对你好 不介意蜻蜓点水般的打扰
duō xiǎng yào jì xù duì nǐ hǎo  bù jiè yì qīng tíng diǎn shuǐ bān de dǎ rǎo
ตัว เสี่ยง เหย้า จี้ ซวี่ ตุ้ย หนี เห่า  ปู๋ เจี้ย อี้ ชิง ถิง เตี๋ยน สุ่ย ปัน เตอะ ต๋า เหร่า

只怕我对你的好 才是打扰
zhǐ pà wǒ duì nǐ de hǎo  cái shì dǎ rǎo
จื่อ พ่า หว่อ ตุ้ย หนี่ เตอะ เห่า  ไฉ ซื่อ ต๋า เหร่า

只怕我对你的好 你不需要
zhǐ pà wǒ duì nǐ de hǎo  nǐ bù xū yào
จื่อ พ่า หว่อ ตุ้ย หนี่ เตอะ เห่า  หนี่ ปู้ ซวี เหย้า

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...