วันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

Cai Hong Hei Dong (彩虹黑洞) Rainbow - Magic Power (Lyrics)

เพลง Cǎi Hóng Hēi Dòng (彩虹黑洞) Rainbow
ศิลปิน Mó Huàn Lì Liàng (魔幻力量) Magic Power [1.GāGā (嘎嘎), 2.TíngTíng (廷廷), 3.KǎiKāi (凯开), 4.LéiBǎ(雷堡), 5.ĀXiáng(阿翔) & 6.GǔGǔ (鼓鼓)]
อัลบั้ม Zhàn Shén (战神) Fighting For Love, Nǐ Zhào Liàng Wǒ Xīng Qiú (你照亮我星球) You Light Up My Star OST

สังกัด binmusictaipei
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง

我在黑洞边缘垂死挣扎像只兔子
wǒ zài hēi dòng biān yuán chuí sǐ zhēng zhá xiàng zhī tù zi 
หว่อ ไจ้ เฮย ต้ง เปียน หยวน ฉุย สื่อ เจิง จ๋า เซี่ยง จือ ทู่ จึ

不堪一击但我双脚依然狂野的僵持
bù kān yī jī dàn wǒ shuāng jiǎo yī rán kuáng yě de jiāng chí
ปู้ คัน อี้ จี ตั้น หว่อ ซวง เจี่ยว อี หยาน ขวง เย่ เตอะ เจียง ฉือ

有没有人听见我
yǒu méi yǒu rén tīng jiàn wǒ 
โหย่ว เหมย โหย่ว เหริน ทิง เจี้ยน หว่อ

掏心掏肺掏出了血淋淋的执着 Yeah
tāo xīn tāo fèi tāo chū le xiě lín lín de zhí zhuó  Yeah
เทา ซิน เทา เฟ่ย เทา ชู เลอะ เสี่ย หลิน หลิน เตอะ จื๋อ จั๋ว  เย้

寂寞的重力场快要把我活剥生吃
jì mò de zhòng lì chǎng kuài yào bǎ wǒ huó bō shēng chī
จี้ มั่ว เตอะ จ้ง ลี่ ฉ่าง ไคว่ เหย้า ป๋า หว่อ หัว ปัว เซิง ชือ

黑夜放射刺耳的冷眼的无法逃离的
hēi yè fàng shè cì ěr de lěng yǎn de wú fǎ táo lí de
เฮย เย้ ฟ่าง เซ้อ ชื่อ เอ่อ เตอะ เหลิง เหยี่ยน เตอะ อู๋ ฝ่า เถา หลี เตอะ

窒息的现实 我双眼染上血红
zhì xī de xiàn shí  wǒ shuāng yǎn rǎn shàng xiě hóng
จื้อ ซี เตอะ เซี่ยน สือ  หว่อ ซวง เหยียน หย่าน ซ่าง เสี่ย หง

啃食掉耳朵也啃食掉我的脆弱
kěn shí diào ěr duo yě kěn shí diào wǒ de cuì ruò 
เขิ่น สือ เตี้ยว เอ่อ ตัว เย๋ เขิ่น สือ เตี้ยว หว่อ เตอะ ชุ่ย รั่ว 

*Yeah~  I see the rainbows in the air  When all the shadows fade away

总会有那么一天 当我脱下了黑夜
zǒng huì yǒu nà me yī tiān  dāng wǒ tuō xià le hēi yè 
จ่ง ฮุ่ย โหย่ว น่า เมอะ อี้ เทียน  ตัง หว่อ ทัว เซี่ย เลอะ เฮย เย้

蜕变成彩虹的瞬间
tuì biàn chéng cǎi hóng de shùn jiān
ทุ่ย เปี้ยน เฉิง ไฉ่ หง เตอะ ซุ่น เจียน

**在黑洞之后 变成彩虹 在绚烂之后 感谢伤口
zài hēi dòng zhī hòu  biàn chéng cǎi hóng  zài xuàn làn zhī hòu  gǎn xiè shāng kǒu
ไจ้ เฮย ต้ง จือ โฮ่ว  เปี้ยน เฉิง ไฉ่ หง  ไจ้ เซวี่ยน ล่าน จือ โฮ่ว  ก่าน เซี้ย ซาง โข่ว

在寂寞之后 变成彩虹 在幸福之后 感谢伤口
zài jì mò zhī hòu  biàn chéng cǎi hóng  zài xìng fú zhī hòu  gǎn xiè shāng kǒu
ไจ้ จี้ มั่ว จือ โฮ่ว  เปี้ยน เฉิง ไฉ่ หง  ไจ้ ซิ่ง ฝู จือ โฮ่ว  ก่าน เซี้ย ซาง โข่ว

Woo Woo OH~

有天会有人真心爱上我灵魂的真挚
yǒu tiān huì yǒu rén zhēn xīn ài shàng wǒ líng hún de zhēn zhì
โหย่ว เทียน ฮุ่ย โหย่ว เหริน เจิน ซิน อ้าย ซ่าง หว่อ หลิง หุน เตอะ เจิน จื้อ

有天会有人温柔拥抱我残缺的真实
yǒu tiān huì yǒu rén wēn róu yōng bào wǒ cán quē de zhēn shí
โหย่ว เทียน ฮุ่ย โหย่ว เหริน เวิน โหรว ยง เป้า หว่อ ฉาน เชว เตอะ เจิน สือ

我们牵手漫步在得来不易的灿烂
wǒ men qiān shǒu màn bù zài dé lái bù yì de càn làn 
หว่อ เมิน เชียน โส่ว ม่าน ปู้ ไจ้ เต๋อ ไหล ปู๋ อี้ เตอะ ช่าน ล่าน

偶尔想起过去就潇洒的回头笑看
ǒu ěr xiǎng qǐ guò qù jiù xiāo sǎ de huí tóu xiào kàn
โอ๋ว เอ่อ เสียง ฉี่ กั้ว ชวี่ จิ้ว เซียว ส่า เตอะ หุย โถว เสี้ยว คั่น

ซ้ำ *, **

Woo  OH OH OH  OH OH OH  Woo  OH OH OH  OH OH OH

Woo  OH OH OH  OH OH OH  Woo  OH OH OH  OH OH OH

在黑洞之中 茁壮彩虹 在绚烂之中 埋葬伤口
zài hēi dòng zhī zhōng  zhuó zhuàng cǎi hóng  zài xuàn làn zhī zhōng  mái zàng shāng kǒu
ไจ้ เฮย ต้ง จือ จง  จั๋ว จ้วง ไฉ่ หง  ไจ้ เซวี่ยน ล่าน จือ จง  ไหม จ้าง ซาง โข่ว

Hey Yeah~

ซ้ำ **

Woo  OH OH OH  OH OH OH  OH  Woo  OH OH OH  OH OH OH  OH

Woo  OH OH OH  OH OH OH  OH  Woo  OH OH OH  OH OH OH  OH

Woo  OH OH OH  OH OH OH  OH  Woo  OH OH OH  OH OH OH  OH

Woo  OH OH OH  OH OH OH  OH  Woo  OH OH OH  OH OH OH


Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^

หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...