วันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2557

Zhan Tai (站台) Station - Silence Wang (Lyrics)

เพลง Zhàn Tái (站台) Station
ศิลปิน Wāng Sū Lóng (苏泷) Silence Wang
อัลบั้ม Chuán Shì Yuè Zhāng (传世乐章) Legendary Movement
สังกัด LinfairRecords
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง

เนื้อเพลง*屋檐下的裙摆 风吹着我斑白
wū yán xià de qún bǎi  fēng chuī zhe wǒ bān bái 
อู เหยียน เซี่ย เตอะ ฉวิน ป่าย  เฟิง ชุย เจอะ หว่อ ปัน ไป๋

时光如流水一样到九月又淌回来
shí guāng rú liú shuǐ yī yàng dào jiǔ yuè yòu tǎng huí lái
สือ กวง หยู หลิว สุ่ย อี๋ ย่าง เต้า จิ่ว เยว่ โย่ว ถ่าง หุย ไหล

雨水将笑晕开 需要什么对白
yǔ shuǐ jiāng xiào yūn kāi  xū yào shén me duì bái
อวิ๋ สุ่ย เจียง เสี้ยว วิน ไค  ซวี เหย้า เสิน เมอะ ตุ้ย ไป๋

在这个别离时代谁会奢侈的谈爱
zài zhè gè bié lí shí dài shuí huì shē chǐ de tán ài
ไจ้ เจ้อ เก้อ เปี๋ย หลี สือ ไต้ สุย ฮุ่ย เซอ ฉื่อ เตอะ ถาน อ้าย

雨花只能盛开 却不能去澎湃
yǔ huā zhǐ néng shèng kāi  què bù néng qù péng pài 
อวิ่ ฮวา จื่อ เหนิง เซิ่ง ไค  เชว่ ปู้ เหนิง ชวี่ เผิง ไพ่ 

等待只会在舞台笑容飘零在城外
děng dài zhǐ huì zài wǔ tái xiào róng piāo líng zài chéng wài
เติ่ง ไต้ จื่อ ฮุ่ย ไจ้ อู่ ไถ เสี้ยว หรง เพียว หลิง ไจ้ เฉิง ไว่

踏雪脚印一排 无声也很精彩
tà xuě jiǎo yìn yī pái  wú shēng yě hěn jīng cǎi 
ท่า เสว๋ เจี่ยว ยิ่น อี้ ผาย  อู๋ เซิง เย๋ เหิ่น จิง ไฉ่

旧唱机还陷在 你哼的歌不肯出来
jiù chàng jī hái xiàn zài  nǐ hēng de gē bù kěn chū lái
จิ้ว ช่าง จี ไห เซี่ยน ไจ้  หนี่ เฮิง เตอะ เกอ ปู้ เขิ่น ชู ไหล

**情绪淹没在人山与人海 这个送别的站台
qíng xù yān mò zài rén shān yǔ rén hǎi  zhè gè sòng bié de zhàn tái
ฉิง ซวี่ เยียน มั่ว ไจ้ เหริน ซาน อวิ่ เหริน ไห่  เจ้อ เก้อ ซ่ง เปี๋ย เตอะ จ้าน ไถ

是我们生命里默认的留白
shì wǒ men shēng mìng lǐ mò rèn de liú bái 
ซื่อ หว่อ เมิน เซิง มิ่ง หลี่ มั่ว เริ่น เตอะ หลิว ไป๋

***火车的离开扬起你裙摆
huǒ chē de lí kāi yáng qǐ nǐ qún bǎi
หั่ว เชอ เตอะ หลี ไค หยาง ฉี หนี่ ฉวิน ป่าย

仿佛从未曾离开 时代总对这样的故事不理睬
fǎng fú cóng wèi céng lí kāi  shí dài zǒng duì zhè yàng de gù shì bù lǐ cǎi
ฝั่ง ฝู ฉง เว่ย เฉิง หลี ไค  สือ ไต้ จ่ง ตุ้ย เจ้อ ย่าง เตอะ กู้ ซื่อ ปู้ หลี ไฉ่

ซ้ำ *, **, ***, **

缘起缘灭终究会变尘埃 我提笔烟雨再来
yuán qǐ yuán miè zhōng jiū huì biàn chén āi  wǒ tí bǐ yān yǔ zài lái
หยวน ฉี่ หยวน เมี้ย จง จิว ฮุ่ย เปี้ยน เฉิน อาย  หว่อ ถี ปี่ เยียน อวิ่ ไจ้ ไหล

却记不得多年前填的小词牌
què jì bù dé duō nián qián tián de xiǎo cí pái 
เชว่ จี้ ปู้ เต๋อ ตัว เหนียน เฉียน เถียน เตอะ เสี่ยว ฉือ ผาย

时代总对这样的故事不理睬
shí dài zǒng duì zhè yàng de gù shì bù lǐ cǎi
สือ ไต้ จ่ง ตุ้ย เจ้อ ย่าง เตอะ กู้ ซื่อ ปู้ หลี ไฉ่

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

2 ความคิดเห็น:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...