วันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2557

You Yi Zhong Yong Qi Jiao Fang Qi (有一种勇气叫放弃) Courage of Giving Up - Della Ding (Lyrics)

เพลง Yǒu Yī Zhǒng Yǒng Qì Jiào Fàng Qì (有一种勇气叫放弃) Courage of Giving Up
ศิลปิน Dīng Dāng (丁当) Della Ding
อัลบั้ม Fēng Zhōng Qí Yuán (风中奇缘
) The Sound of Desert OST

สังกัด BIN Music Taipei
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง有好多事情不需要证明
yǒu hǎo duō shì qíng bù xū yào zhèng míng 
โหยว เห่า ตัว ซื่อ ฉิง ปู้ ซวี เหย้า เจิ้ง หมิง

就像怎么去证明我爱你
jiù xiàng zěn me qù zhèng míng wǒ ài nǐ
จิ้ว เซี่ยง เจิ่น เมอะ ชวี่ เจิ้ง หมิง หว่อ อ้าย หนี่

如果错过一时就会错过了一生
rú guǒ cuò guò yī shí jiù huì cuò guò le yī shēng 
หรู กั่ว ชั่ว กั้ว อี้ สือ จิ้ว ฮุ่ย ชั่ว กั้ว เลอะ อี้ เซิง

是否 该更诚实的面对感情
shì fǒu  gāi gèng chéng shí de miàn duì gǎn qíng
ซื่อ โฝ่ว  ไก เกิ้ง เฉิง สือ เตอะ เมี่ยน ตุ้ย ก่าน ฉิง

*以为时间能融解你的心
yǐ wéi shí jiān néng róng jiě nǐ de xīn 
อี่ เหวย สือ เจียน เหนิง หรง เจี่ย หนี่ เตอะ ซิน

固执地相信有一天你终会清醒
gù zhí de xiāng xìn yǒu yī tiān nǐ zhōng huì qīng xǐng
กู้ จื๋อ เตอะ เซียง ซิ่น โหย่ว อี้ เทียน หนี่ จง ฮุ่ย ชิง สิ่ง

却怎么贴近都只能一个人前行
què zěn me tiē jìn dōu zhǐ néng yī gè rén qián xíng 
เชว่ เจิ่น เมอะ เทีย จิ้น โตว จื่อ เหนิง อี๋ เก้อ เหริน เฉียน สิง

也许 放开才能抓得更紧
yě xǔ  fàng kāi cái néng zhuā de gèng jǐn
เย๋ สวี่  ฟ่าง ไค ไฉ เหนิง จวา เตอะ เกิ้ง จิ่น

**我想我是真的可以 可以放弃爱你的任性
wǒ xiǎng wǒ shì zhēn de kě yǐ  kě yǐ fàng qì ài nǐ de rèn xìng 
หวอ เสี่ยง หว่อ ซื่อ เจิน เตอะ เขอ อี่  เขอ อี่ ฟ่าง ชี่ อ้าย หนี่ เตอะ เริ่น ซิ่ง

我可以体谅你的决定 我可以接受我的宿命
wǒ kě yǐ tǐ liàng nǐ de jué dìng  wǒ kě yǐ jiē shòu wǒ de sù mìng
หวอ เขอ อี่ ถี่ เลี่ยง หนี่ เตอะ เจว๋ ติ้ง  หวอ เขอ อี่ เจีย โซ่ว หว่อ เตอะ ซู่ มิ่ง

我想我是真的爱你 再痛也会真心地祝福你
wǒ xiǎng wǒ shì zhēn de ài nǐ  zài tòng yě huì zhēn xīn de zhù fú nǐ
หวอ เสี่ยง หว่อ ซื่อ เจิน เตอะ อ้าย หนี่  ไจ้ ท่ง เย่ ฮุ่ย เจิน ซิน เตอะ จู้ ฝู หนี่

爱一个人需要勇气
ài yī gè rén xū yào yǒng qì 
อ้าย อี๋ เก้อ เหริน ซวี เหย้า หย่ง ชี่

听说过有一种勇气就叫做 放弃
tīng shuō guò yǒu yī zhǒng yǒng qì jiù jiào zuò  fàng qì
ทิง ซัว กั้ว โหย่ว อี้ จ๋ง หย่ง ชี่ จิ้ว เจี้ยว จั้ว  ฟ่าง ชี่

ซ้ำ *, **

该怪你不够坚强 还是我太怕受伤
gāi guài nǐ bù gòu jiān qiáng  hái shì wǒ tài pà shòu shāng
ไก ไกว้ หนี่ ปู๋ โก้ว เจียน เฉียง  ไห ซื่อ หว่อ ไท่ พ่า โซ่ว ซาง

情深缘浅 徒流天涯海角的眷恋
qíng shēn yuán qiǎn  tú liú tiān yá hǎi jiǎo de juàn liàn
ฉิง เซิน หยวน เฉี่ยน  ถู หลิว เทียน หยา ไห เจี่ยว เตอะ เจวี้ยน เลี่ยน

ซ้ำ **

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...