วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557

Yi Ke Niu Kou (一颗钮扣) A Button - Genie Zhuo (Lyrics)

เพลง Yī Kē Niǔ Kòu (颗钮扣) A Button
ศิลปิน Zhuó Wén Xuān (卓文萱) Genie Zhuo
อัลบั้ม Zhuó Lè Gǎ(乐感) Happy Bright
สังกัด Rock Records
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง
是天气或缺氧 我的脸有点烫
shì tiān qì huò quē yǎng  wǒ de liǎn yǒu diǎn tàng 
ซื่อ เทียน ชี่ ฮั่ว เชว หย่าง  หว่อ เตอะ เหลี่ยน โหยว เตี่ยน ท่าง

借靠在你肩膀 你爱我的发香
jiè kào zài nǐ jiān bǎng  nǐ ài wǒ de fà xiāng
เจี้ย เค่า ไจ้ หนี่ เจียน ป่าง  หนี่ อ้าย หว่อ เตอะ ฝ้า เซียง

这关系将会如何收场 为何直觉好像
zhè guān xi jiāng huì rú hé shōu chǎng  wèi hé zhí jué hǎo xiàng
เจ้อ กวน ซิ เจียง ฮุ่ย หรู เหอ โซว ฉ่าง  เว่ย เหอ จื๋อ เจว๋ เห่า เซี่ยง

你身上 有爱的冲动和我一样 向往
nǐ shēn shang  yǒu ài de chōng dòng hé wǒ yī yàng  xiàng wǎng
หนี่ เซิน ซ่าง  โหย่ว อ้าย เตอะ ชง ต้ง เหอ หว่อ อี๋ ย่าง  เซี่ยง หว่าง

*你有什么理由 没讲 莫非同样理由 怕受伤
nǐ yǒu shén me lǐ yóu  méi jiǎng  mò fēi tóng yàng lǐ yóu  pà shòu shāng
หนี โหย่ว เสิน เมอะ หลี่ โหยว  เหมย เจี่ยง  มั่ว เฟย ถง ย่าง หลี่ โหยว  พ่า โซ่ว ซาง

难道是我太傻 如果我先表达
nán dào shì wǒ tài shǎ  rú guǒ wǒ xiān biǎo dá 
หนาน เต้า ซื่อ หว่อ ไท่ ส่า  หยู กั่ว หว่อ เซียน เปี่ยว ต๋า

是完美或玩耍 害怕解答
shì wán měi huò wán shuǎ  hài pà jiě dá
ซื่อ หวาน เหม่ย ฮั่ว หวาน สว่า  ไห้ พ่า เจี่ย ต๋า

难道是我太傻 一颗钮扣在挣扎
nán dào shì wǒ tài shǎ  yī kē niǔ kòu zài zhēng zhá 
หนาน เต้า ซื่อ หว่อ ไท่ ส่า  อี้ เคอ หนิ่ว โค่ว ไจ้ เจิง จ๋า

谁让我有点等不及
shuí ràng wǒ yǒu diǎn děng bù jí
สุย ร่าง หว่อ โหยว เตี่ยน เติ่ง ปู้ จี๋

要爱你(我爱你 我爱你 我爱你)
yào ài nǐ (wǒ ài nǐ  wǒ ài nǐ  wǒ ài nǐ) 
เหย้า อ้าย หนี่ (หว่อ อ้าย หนี่  หว่อ อ้าย หนี่  หว่อ อ้าย หนี่)

我要你(我要你 我要你 我要你)
wǒ yào nǐ (wǒ yào nǐ  wǒ yào nǐ  wǒ yào nǐ)
หว่อ เหย้า หนี่ (หว่อ เหย้า หนี่  หว่อ เหย้า หนี่  หว่อ เหย้า หนี่)

身体不会说谎 当你吻我颈项
shēn tǐ bù huì shuō huǎng  dāng nǐ wěn wǒ jǐng xiàng
เซิน ถี่ ปู๋ ฮุ่ย ซัว ห่วง  ตัง หนี่ เหวิน หวอ จิ่ง เซี่ยง

微醺在你手掌 我今晚是怎样
wēi xūn zài nǐ shǒu zhǎng  wǒ jīn wǎn shì zěn yàng
เวย ซวิน ไจ้ หนี โสว จ่าง  หว่อ จิน หว่าน ซื่อ เจิ่น ย่าง

这拥抱将有如何下场 谁都不难想像
zhè yōng bào jiāng yǒu rú hé xià chǎng  shuí dōu bù nán xiǎng xiàng
เจ้อ ยง เป้า เจียง โหย่ว หรู เหอ เซี่ย ฉ่าง  สุย โตว ปู้ หนาน เสี่ยง เซี่ยง

再倔强 注定发生的无法抵抗 喔~
zài jué jiàng  zhù dìng fā shēng de wú fǎ dǐ kàng OH~
ไจ้ เจว๋ เจี้ยง  จู้ ติ้ง ฟา เซิง เตอะ อู๋ ฝา ตี่ ข้าง  โอ้~

ซ้ำ *

我 HA~ 我 HA~ 爱你 HA~ 我 HA~ 要你
wǒ HA~ wǒ HA~ ài nǐ HA~ wǒ HA~ yào nǐ
หว่อ ฮา~ หว่อ ฮา~ อ้าย หนี่ ฮา~ หว่อ ฮา~ เหย้า หนี่

难道是我太傻 不等你的表达
nán dào shì wǒ tài shǎ  bù děng nǐ de biǎo dá 
หนาน เต้า ซื่อ หว่อ ไท่ ส่า  ปู้ เติ๋ง หนี่ เตอะ เปี่ยว ต๋า

猜测你真或假 像种惩罚
cāi cè nǐ zhēn huò jiǎ  xiàng zhǒng chéng fá
ไช เช้อ หนี่ เจิน ฮั่ว เจี่ย  เซี่ยง จ่ง เฉิง ฝา

难道是我太傻 松开钮扣好挣扎
nán dào shì wǒ tài shǎ  sōng kāi niǔ kòu hǎo zhēng zhá 
หนาน เต้า ซื่อ หว่อ ไท่ ส่า  ซง ไค หนิ่ว โค่ว เห่า เจิง จ๋า

但是我怕我来不及
dàn shì wǒ pà wǒ lái bù jí
ตั้น ซื่อ หว่อ พ่า หว่อ ไหล ปู้ จี๋

说爱你(我爱你 我爱你 我爱你)
shuō ài nǐ (wǒ ài nǐ  wǒ ài nǐ  wǒ ài nǐ) 
ซัว อ้าย หนี่ (หว่อ อ้าย หนี่  หว่อ อ้าย หนี่  หว่อ อ้าย หนี่)

我要你(我要你 我要你 我要你)
wǒ yào nǐ (wǒ yào nǐ  wǒ yào nǐ  wǒ yào nǐ)
หว่อ เหย้า หนี่ (หว่อ เหย้า หนี่  หว่อ เหย้า หนี่  หว่อ เหย้า หนี่)

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...