วันพุธที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2557

Xin Su (新宿) A New Destination - Amber An (Lyrics)

เพลง Xīn Sù (新宿) A New Destination
ศิลปิน Ān Xīn Yà (安心) Amber An
อัลบั้ม Zài Yī Qǐ (在一起) With You, 
Mèi Mei (妹妹) Apple in Your Eye OST

สังกัด Wonderful Music Co. Ltd.
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง


有些问题 没答案却要人去找
yǒu xiē wèn tí  méi dá àn  què yào rén qù zhǎo 
โหย่ว เซีย เวิ่น ถี  เหมย ต๋า อั้น  เชว่ เหย้า เหริน ชวี่ เจ่า

有些角色 该卸下却抽离不了
yǒu xiē jiǎo sè  gāi xiè xià  què chōu lí bù liǎo
โหย่ว เซีย เจี่ยว เซ้อ  ไก เซี้ย เซี่ย  เชว่ โชว หลี ปู้ เหลี่ยว

不解释 不计较 我用不流泪宣告 我很好
bù jiě shì  bù jì jiào  wǒ yòng bù liú lèi xuān gào  wǒ hěn hǎo    
ปู้ เจี่ย ซื่อ  ปู๋ จี้ เจี้ยว  หว่อ ย่ง ปู้ หลิว เล้ย เซวียน เก้า  หวอ เหิน เห่า

*有一些人 深爱过别拥有也好
yǒu yī xiē rén  shēn ài guò bié yōng yǒu yě hǎo 
โหย่ว อี้ เซีย เหริน  เซิน อ้าย กั้ว เปี๋ย ยง โหย่ว เย๋ เห่า

有一些话 那时候别当真就好
yǒu yī xiē huà  nà shí hòu bié dàng zhēn jiù hǎo
โหย่ว อี้ เซีย ฮว่า  น่า สือ โฮ่ว เปี๋ย ตั้ง เจิน จิ้ว เห่า

不烦恼 不困扰 寂寞陪着我祷告
bù fán nǎo  bù kùn rǎo  jì mò péi zhe wǒ dǎo gào
ปู้ ฝาน เหน่า  ปู๋ คุ่น เหร่า  จี้ มั่ว เผย เจอะ หวอ เต่า เก้า

我知道 我戒不掉 上一秒的美好
wǒ zhī dào  wǒ jiè bù diào  shàng yī miǎo de měi hǎo 
หว่อ จือ เต้า  หว่อ เจี้ย ปู๋ เตี้ยว  ซ่าง อี้ เหมี่ยว เตอะ เหมย เห่า

新的归宿 听说你已找到
xīn de guī sù  tīng shuō nǐ yǐ zhǎo dào
ซิน เตอะ กุย ซู่  ทิง ซัว หนี อี๋ เจ่า เต้า

你很幸福 我真的很骄傲
nǐ hěn xìng fú  wǒ zhēn de hěn jiāo ào  
หนี เหิ่น ซิ่ง ฝู  หว่อ เจิน เตอะ เหิ่น เจียว เอ้า

我是心甘情愿 才松开手 放掉
wǒ shì xīn gān qíng yuàn  cái sōng kāi shǒu  fàng diào
หว่อ ซื่อ ซิน กัน ฉิง ย่วน  ไฉ ซง ไค โส่ว  ฟ่าง เตี้ยว

ซ้ำ *

Wuu~ Woo~

我听不到 这一秒的心跳
wǒ tīng bù dào  zhè yī miǎo de xīn tiào 
หว่อ ทิง ปู๋ เต้า  เจ้อ อี้ เหมี่ยว เตอะ ซิน เที่ยว

新的归宿 谁能让我停靠
xīn de guī sù  shuí néng ràng wǒ tíng kào
ซิน เตอะ กุย ซู่  สุย เหนิง ร่าง หว่อ ถิง เค่า

属于我的 我会用力拥抱
shǔ yú wǒ de  wǒ huì yòng lì yōng bào 
สู่ อวิ๋ หว่อ เตอะ  หว่อ ฮุ่ย ย่ง ลี่ ยง เป้า

让我把你忘掉 练习一下就好
ràng wǒ bǎ nǐ wàng diào  liàn xí yī xià jiù hǎo
ร่าง หวอ ป๋า หนี่ ว่าง เตี้ยว  เลี่ยน สี อี๋ เซี่ย จิ้ว เห่า

新的归宿 你已让她停靠
xīn de guī sù  nǐ yǐ ràng tā tíng kào 
ซิน เตอะ กุย ซู่  หนี อี่ ร่าง ทา ถิง เค่า

把你忘掉 我要过得很好
bǎ nǐ wàng diào  wǒ yào guò de hěn hǎo
ป๋า หนี่ ว่าง เตี้ยว  หว่อ เหย้า กั้ว เตอะ เหิน เห่า

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...