วันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2557

Xiao Zi Ji (笑自己) Laugh At Myself - JPM (Lyrics)

เพลง Xiào Zì Jǐ (笑自己) Laugh At Myself
อัลบั้ม Sān Bǎi Liù Shí Wǔ (三百六十五) 365
ศิลปิน JPM (Jay (小傑) Xiao Jie, Prince (王子) Wang Zi, Modi (毛弟) Mao Di)

สังกัด Sony Music Entertainment Taiwan
ภาษา จีนกลาง


ฟังเพลง
เนื้อเพลง


今天我一早起床 想起你昨夜的话
jīn tiān wǒ yī zǎo qǐ chuáng  xiǎng qǐ nǐ zuó yè de huà 
จิน เทียน หว่อ อี้ เจ๋า ฉี่ ฉวง  เสียง ฉี หนี่ จั๋ว เย้ เตอะ ฮว่า

眼泪又不争气的溃堤流下
yǎn lèi yòu bù zhēng qì de kuì dī liú xià
เหยี่ยน เล้ย โย่ว ปู้ เจิง ชี่ เตอะ คุ่ย ตี หลิว เซี่ย

曾经说好的诺言 就算了吧
céng jīng shuō hǎo de nuò yán  jiù suàn le ba 
เฉิง จิง ซัว เห่า เตอะ นั้ว เหยียน  จิ้ว ซ่วน เลอะ ป่ะ 

别再骗我说你 已不爱他
bié zài piàn wǒ shuō nǐ  yǐ bù ài tā
เปี๋ย ไจ้ เพี่ยน หว่อ ซัว หนี่  อี่ ปู๋ อ้าย ทา

我真的无法想像 你爱着我也爱他
wǒ zhēn de wú fǎ xiǎng xiàng  nǐ ài zhe wǒ yě ài tā 
หว่อ เจิน เตอะ อู๋ ฝา เสี่ยง เซี่ยง  หนี่ อ้าย เจอะ หว่อ เย่ อ้าย ทา

忍住的情绪还是决定放下
rěn zhù de qíng xù hái shì jué dìng fàng xià
เหริ่น จู้ เตอะ ฉิง ซวี่ ไห ซื่อ เจว๋ ติ้ง ฟ่าง เซี่ย

我们共同的回忆 请删掉吧
wǒ men gòng tóng de huí yì  qǐng shān diào ba 
หว่อ เมิน ก้ง ถง เตอะ หุย อี้  ฉิ่ง ซาน เตี้ยว ป่ะ

祝福胜过说一堆伤心的话
zhù fú shèng guò shuō yī duī shāng xīn de huà
จู้ ฝู เซิ่ง กั้ว ซัว อี้ ตุย ซาง ซิน เตอะ ฮว่า

*原来我失去了你 现在我终于清醒
yuán lái wǒ shī qù le nǐ  xiàn zài wǒ zhōng yú qīng xǐng 
หยวน ไหล หว่อ ซือ ชวี่ เลอะ หนี่  เซี่ยน ไจ้ หว่อ จง อวิ๋ ชิง สิ่ง

原来我从没得到你的心
yuán lái wǒ cóng méi dé dào nǐ de xīn
หยวน ไหล หว่อ ฉง เหมย เต๋อ เต้า หนี่ เตอะ ซิน

想找段新的感情 却被你偷走勇气
xiǎng zhǎo duàn xīn de gǎn qíng  què bèi nǐ tōu zǒu yǒng qì
เสียง เจ่า ต้วน ซิน เตอะ ก่าน ฉิง  เชว่ เป้ย หนี่ โทว โจ๋ว หย่ง ชี่

现在全部空了只能在这 笑自己
xiàn zài quán bù kōng le zhǐ néng zài zhè  xiào zì jǐ
เซี่ยน ไจ้ เฉวียน ปู้ คง เลอะ จื่อ เหนิง ไจ้ เจ้อ  เสี้ยว จื้อ จี่

你让我像个笑话 被笑却只能装傻
nǐ ràng wǒ xiàng gè xiào huà  bèi xiào què zhǐ néng zhuāng shǎ
หนี่ ร่าง หว่อ เซี่ยง เก้อ เสี้ยว ฮว่า  เป้ย เสี้ยว เชว่ จื่อ เหนิง จวง ส่า

再多体谅也只能让泪更猖狂
zài duō tǐ liàng yě zhǐ néng ràng lèi gèng chāng kuáng
ไจ้ ตัว ถี่ เลี่ยง เย๋ จื่อ เหนิง ร่าง เล้ย เกิ้ง ชาง ขวง

还有什么好在意 快忘了吧
hái yǒu shén me hǎo zài yì  kuài wàng le ba 
ไห โหย่ว เสิน เมอะ เห่า ไจ้ อี้  ไคว่ ว่าง เลอะ ป่ะ

请你要更幸福别让我失望
qǐng nǐ yào gèng xìng fú bié ràng wǒ shī wàng
ฉิง หนี่ เหย้า เกิ้ง ซิ่ง ฝู เปี๋ย ร่าง หว่อ ซือ ว่าง

ซ้ำ *

笑自己 每天都想你想你 一直想你
xiào zì jǐ  měi tiān dōu xiǎng nǐ xiǎng nǐ  yī zhí xiǎng nǐ
เสี้ยว จื้อ จี่  เหม่ย เทียน โตว เสียง หนี่ เสียง หนี่  อี้ จื๋อ เสียง หนี่

每个人都会渴望爱情 但我却只能在这笑自己
měi gè rén dōu huì kě wàng ài qíng  dàn wǒ què zhǐ néng zài zhè xiào zì jǐ
เหม่ย เก้อ เหริน โตว ฮุ่ย เข่อ ว่าง อ้าย ฉิง  ตั้น หว่อ เชว่ จื่อ เหนิง ไจ้ เจ้อ เสี้ยว จื้อ จี่

ซ้ำ *

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...