วันอังคารที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2557

Nao Fan Tian (闹翻天) BOUNCE - Show Luo (Lyrics)


เพลง Nào Fān Tiān (闹翻天) BOUNCE
ศิลปิน Luó Zhì Xiáng (志祥) Show Luo
อัลบั้ม Wǔ Jí Xiàn (舞极限) Over The Limit
สังกัด Gold Typhoon Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง

我脑波 LOSE CONTROL 所以我手脚难免过动
wǒ nǎo bō LOSE CONTROL  suǒ yǐ wǒ shǒu jiǎo nán miǎn guò dòng
หวอ เหน่า ปัว ลูซ คันโทรล  สัว อี่ หวอ โสว เจี่ยว หนาน เหมี่ยน กั้ว ต้ง

OH OH OH OH OH  OH OH OH OH OH

爱不爱我都 ALRIGHT PARTY 后再来告白
ài bù ài wǒ dōu ALRIGHT PARTY  hòu zài lái gào bái
อ้าย ปู๋ อ้าย หว่อ โตว ออลไรท พาร์ที  โฮ่ว ไจ้ ไหล เก้า ไป๋

OH OH OH OH OH  OH OH OH OH OH

既然来就要 HIGH HIGH TONIGHT 慢了就不精彩
jì rán lái jiù yào HIGH HIGH TONIGHT  màn le jiù bù jīng cǎi
จี้ หยาน ไหล จิ้ว เหย้า ไฮ ไฮ ทู ไนท  ม่าน เลอะ จิ้ว ปู้ จิง ไฉ่

SO DANCE WITH IT  DANCE WITH IT

天生太有爱 FOLLOW 节拍 NEVER STOP
tiān shēng tài yǒu ài FOLLOW  jié pāi NEVER STOP
เทียน เซิง ไท่ โหย่ว อ้าย ฟอลโลว  เจี๋ย ไพ เนฟเวอ สตอพ

合个照 喀嚓喀嚓 不用困扰跟我跳              
hé gè zhào  kā chā kā chā  bù yòng kùn rǎo gēn wǒ tiào
เหอ เก้อ เจ้า  คา ชา คา ชา  ปู๋ ย่ง คุ่น เหร่า เกิน หว่อ เที่ยว

*OH OH OH OH OH  OH OH OH OH OH

准备 BOUNCE BOUNCE BOUNCE
zhǔn bèi  BOUNCE BOUNCE BOUNCE
จุ่น เป้ย เบานซ เบานซ เบานซ

BABY 爆炸力正闷着烧
BABY  bào zhà lì zhèng mèn zhe shāo
เบบี้  เป้า จ้า ลี่ เจิ้ง เมิ่น เจอะ เซา

HIT THE FLOOR  HIT THE FLOOR  LET'S BOUNCE BOUNCE BOUNCE

就是要闹翻天停不了 不准你喵喵像病猫
jiù shì yào nào fān tiān tíng bù liǎo  bù zhǔn nǐ miāo miāo xiàng bìng māo
จิ้ว ซื่อ เหย้า เน่า ฟัน เทียน ถิง ปู้ เหลี่ยว  ปู้ จุ๋น หนี่ เมียว เมียว เซี่ยง ปิ้ง เมา

**一起 BOUNCE BOUNCE BOUNCE
yī qǐ  BOUNCE BOUNCE BOUNCE
อี้ ฉี่ เบานซ เบานซ เบานซ

BABY 我就是想看你笑
BABY  wǒ jiù shì xiǎng kàn nǐ xiào
เบบี้  หว่อ จิ้ว ซื่อ เสี่ยง คั่น หนี่ เสี้ยว

HIT THE FLOOR  HIT HIT THE FLOOR  LET'S BOUNCE BOUNCE BOUNCE

一眼就能记住我名号
yī yǎn jiù néng jì zhù wǒ míng hào
อี้ เหยี่ยน จิ้ว เหนิง จี้ จู้ หว่อ หมิง เฮ่า

LOVE ME NOW 欢迎 LOVE ME NOW
LOVE ME NOW  huān yíng  LOVE ME NOW
เลิฟ มี นาว  ฮวน หยิง  เลิฟ มี นาว

能躲在墙角陪你哭出来 (哭出来)
néng duǒ zài qiáng jiǎo péi nǐ kū chū lái (kū chū lái)
เหนิง ตั่ว ไจ้ เฉียง เจี่ยว เผย หนี่ คู ชู ไหล (คู ชู ไหล)

能让你听着我的心跳睡个好觉
néng ràng nǐ tīng zhe wǒ de xīn tiào shuì gè hǎo jiào
เหนิง ร่าง หนี่ ทิง เจอะ หว่อ เตอะ ซิน เที่ยว ซุ่ย เก้อ เห่า เจี้ยว

就算月色被夜色挡掉 (色挡掉)
jiù suàn yuè sè bèi yè sè dǎng diào (sè dǎng diào)
จิ้ว ซ่วน เยว่ เซ้อ เป้ย เย้ เซ้อ ต่าง เตี้ยว (เซ้อ ต่าง เตี้ยว)

眼睛的光能一样陪你跳跃
yǎn jing de guāng néng yī yàng péi nǐ tiào yuè
เหยี่ยน จิง เตอะ กวง เหนิง อี๋ ย่าง เผย หนี่ เที่ยว เยว่

SET YOU FREE 不想听到你说 GOOD NIGHT
SET YOU FREE  bù xiǎng tīng dào nǐ shuō  GOOD NIGHT 
เซท ยู ฟรี  ปู้ เสี่ยง ทิง เต้า หนี่ ซัว  กูด ไนท

无限畅快 GOOD TIME
wú xiàn chàng kuài  GOOD TIME
อู๋ เซี่ยน ช่าง ไคว่  กูด ไทม

SO MOVE WITH ME  MOVE WITH ME

我的爱溢出来
wǒ de ài yì chū lái
หว่อ เตอะ อ้าย อี้ ชู ไหล

LET ME INTO YOU

听不到 叽叽喳喳 不用谁管教
tīng bù dào  jī jī zhā zhā  bù yòng shuí guǎn jiào
ทิง ปู๋ เต้า  จี จี จา จา  ปู๋ ย่ง สุย ก่วน เจี้ยว

ซ้ำ *, **

OH OH OH OH OH   OH OH OH OH OH

OH OH OH OH OH  OH OH OH OH OH

OH OH OH OH OH  OH OH OH OH OH

OH OH OH OH OH  OH OH OH OH OH

时间过太快
shí jiān guò tài kuài
สือ เจียน กั้ว ไท่ ไคว่

BREAK A DAYLIGHT  KEEP ON BOUNCING

我见怪不怪 我的爱停不下来
wǒ jiàn guài bù guài  wǒ de ài tíng bù xià lái
หว่อ เจี้ยน ไกว้ ปู๋ ไกว้  หว่อ เตอะ อ้าย ถิง ปู๋ เซี่ย ไหล

BRING THE BEAT 闹翻天
BRING THE BEAT  nào fān tiān
บริง เธอะ บีท  เน่า ฟัน เทียน

BABY ALL THIS TIME  EVERYBODY JUMP JUMP JUMP

ซ้ำ **

OH OH OH OH OH   OH OH OH OH OH

OH OH OH OH OH  OH OH OH OH OH

EVERYBODY SAY HEY HEY

OH OH OH OH OH   OH OH OH OH OH

OH OH OH OH OH  OH OH OH OH OH

BOUNCE

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...