วันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2557

Mi Di (谜底) Answer - Silence Wang (Lyrcs)

เพลง Mí Dǐ (谜底) Answer
ศิลปิน Wāng Sū Lóng (苏泷) Silence Wang
อัลบั้ม Chuán Shì Yuè Zhāng (传世乐章) Legendary Movement
สังกัด LinfairRecords
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง

เนื้อเพลง嘿 记不记得陪你荡过的秋千
Hey  jì bù jì de péi nǐ dàng guò de qiū qiān 
เฮ้  จี้ ปู๋ จี้ เตอะ เผย หนี่ ตั้ง กั้ว เตอะ ชิว เชียน

背景从仲夏换成枫叶心跳
bèi yǐng cóng zhòng xià huàn chéng fēng yè xīn tiào
เป้ย หยิ่ง ฉง จ้ง เซี่ย ฮ่วน เฉิง เฟิง เย้ ซิน เที่ยว

好像忽然拨动了心中那根弦
hǎo xiàng hū rán bō dòng le xīn zhōng nà gēn xián
เห่า เซี่ยง ฮู หยาน ปัว ต้ง เลอะ ซิน จง น่า เกิน เสียน

当你的发随风翩翩却是我 早已忘了将你手牵
dāng nǐ de fà suí fēng piān piān què shì wǒ  zǎo yǐ wàng le jiāng nǐ shǒu qiān
ตัง หนี่ เตอะ ฝ้า สุย เฟิง เพียน เพียน เชว่ ซื่อ หว่อ  เจ๋า อี่ ว่าง เลอะ เจียง หนี โส่ว เชียน

这正确的时间和地点
zhè zhèng què de shí jiān hé dì diǎn 
เจ้อ เจ้ง เชว่ เตอะ สือ เจียน เหอ ตี้ เตี่ยน

现在只能寄存在我脑海里面
xiàn zài zhǐ néng jì cún zài wǒ nǎo hǎi lǐ miàn
เซี่ยน ไจ้ จื่อ เหนิง จี้ ฉุน ไจ้ หวอ เหนา ไห่ หลี่ เมี่ยน

我们有多久没再见面 常去的餐厅换了一间
wǒ men yǒu duō jiǔ méi zài jiàn miàn  cháng qù de cān tīng huàn le yī jiàn 
หว่อ เมิน โหย่ว ตัว จิ่ว เมย ไจ้ เจี้ยน เมี่ยน  ฉาง ชวี่ เตอะ ชัน ทิง ฮ่วน เลอะ อี๋ เจี้ยน

可惜很多情节不能唱的完全
kě xī hěn duō qíng jié bù néng chàng de wán quán
เข่อ ซี เหิ่น ตัว ฉิง เจี๋ย ปู้ เหนิง ช่าง เตอะ หวาน เฉวียน

假想你这时忽然在眼前出现
jiǎ xiǎng nǐ zhè shí hū rán zài yǎn qián chū xiàn 
เจี๋ย เสียง หนี่ เจ้อ สือ ฮู หยาน ไจ้ เหยี่ยน เฉียน ชู เซี่ยน

还能否像朋友的寒暄
hái néng fǒu xiàng péng yǒu de hán xuān 
ไห เหนิง โฝ่ว เซี่ยง เผิง โหย่ว เตอะ หาน เซวียน

我该不该告诉你我的爱没变
wǒ gāi bù gāi gào su nǐ wǒ de ài méi biàn
หว่อ ไก ปู้ ไก เก้า สุ หนี่ หว่อ เตอะ อ้าย เหมย เปี้ยน

*Lady Lady Miss You

没有人可以取代你在身边
méi yǒu rén kě yǐ qǔ dài nǐ zài shēn biān
เหมย โหย่ว เหริน เขอ อี๋ ฉวี่ ไต้ หนี่ ไจ้ เซิน เปียน

Lady Lady Miss You

我想陪你去完成任何心愿
wǒ xiǎng péi nǐ qù wán chéng rèn hé xīn yuàn
หวอ เสี่ยง เผย หนี่ ชวี่ หวาน เฉิง เริ่น เหอ ซิน ย่วน

My Lady Lady Hate You

还有句没说出口的抱歉 Woo~ 在我心里面
hái yǒu jù méi shuō chū kǒu de bào qiàn Woo~ zài wǒ xīn lǐ miàn
ไห โหย่ว จวี้ เหมย ซัว ชู โข่ว เตอะ เป้า เชี่ยน  โว้ไจ้ หว่อ ซิน หลี่ เมี่ยน

能不能告诉我最后的谜底
néng bù néng gào su wǒ zuì hòu de mí dǐ 
เหนิง ปู้ เหนิง เก้า สุ หว่อ จุ้ย โฮ่ว เตอะ หมี ตี่

别让我深陷在想你的谜题
bié ràng wǒ shēn xiàn zài xiǎng nǐ de mí tí
เปี๋ย ร่าง หว่อ เซิน เซี่ยน ไจ้ เสียง หนี่ เตอะ หมี ถี

在许愿池投下硬币 下一秒里 期待有你背影
zài xǔ yuàn chí tóu xià yìng bì  xià yī miǎo lǐ  qī dài yǒu nǐ bèi yǐng
ไจ้ สวี่ ย่วน ฉือ โถว เซี่ย ยิ่ง ปี้  เซี่ย อี้ เหมียว หลี่  ชี ไต้ โหยว หนี่ เป้ย หยิ่ง

能不能告诉我爱神的 ID
néng bù néng gào su wǒ ài shén de ID 
เหนิง ปู้ เหนิง เก้า สุ หว่อ อ้าย เสิน เตอะ ไอดี

现在起每一刻 我都会珍惜
xiàn zài qǐ měi yī kè  wǒ dōu huì zhēn xī
เซี่ยน ไจ้ ฉี่ เหม่ย อี๋ เค่อ  หว่อ โตว ฮุ่ย เจิน ซี

我怎能彻底忘记你微笑眼睛
wǒ zěn néng chè dǐ wàng jì nǐ wēi xiào yǎn jing 
หวอ เจิ่น เหนิง เช้อ ตี่ ว่าง จี้ หนี่ เวย เสี้ยว เหยี่ยน จิง

那时星光屋顶 只有我和你
nà shí xīng guāng wū dǐng  zhǐ yǒu wǒ hé nǐ
น่า สือ ซิง กวง อู ติ่ง  จื๋อ โหยว หว่อ เหอ หนี่

还一样坐在安静角落 微风翻阅你读的小说
hái yī yàng zuò zài ān jìng jiǎo luò  wēi fēng fān yuè nǐ dú de xiǎo shuō
ไห อี๋ ย่าง จั้ว ไจ้ อัน จิ้ง เจี่ยว ลั่ว  เวย เฟิง ฟัน เยว่ หนี่ ตู๋ เตอะ เสี่ยว ซัว

橱窗里的花默默 又开了几朵
chú chuāng lǐ de huā mò mò  yòu kāi le jǐ duǒ 
ฉู ชวง หลี่ เตอะ ฮวา มั่ว มั่ว  โย่ว ไค เลอะ จี๋ ตั่ว

这样的感觉我不懂怎么概括
zhè yàng de gǎn jué wǒ bù dǒng zěn me gài kuò
เจ้อ ย่าง เตอะ ก่าน เจว๋ หว่อ ปู้ ต๋ง เจิ่น เมอะ ไก้ คั่ว

故事经过和你的线索 随时间被一起上了锁
gù shì jīng guò hé nǐ de xiàn suǒ  suí shí jiān bèi yī qǐ shàng le suǒ
กู้ ซื่อ จิง กั้ว เหอ หนี่ เตอะ เซี่ยน สั่ว  สุย สือ เจียน เป้ย อี้ ฉี่ ซ่าง เลอะ สั่ว

Woo OH

ซ้ำ *

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...