วันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2557

Liang Ren Fen De Xing Fu (两人份的幸福) Two People's Happiness - Cyndi Wang (Lyrics)

เพลง Liǎng Rén Fèn De Xìng Fú (两人份的幸福) Two People's Happiness
ศิลปิน Wáng Xīn Líng  (王心凌Cyndi Wang
อัลบั้ม Dì Shí Gè Wáng Xīn Líng (第十个王心凌) THE 10th CYNDI
สังกัด Universal Music Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง起床说声早安 下雨别忘了带伞    
qǐ chuáng shuō shēng zǎo ān  xià yǔ bié wàng le dài sǎn 
ฉี่ ฉวง ซัว เซิง เจ่า อัน  เซี่ย อวิ่ เปี๋ย ว่าง เลอะ ไต้ ส่าน

下班对你说声你回来了 是我最甜蜜的习惯
xià bān duì nǐ shuō shēng nǐ huí lái le  shì wǒ zuì tián mì de xí guàn
เซี่ย ปัน ตุ้ย หนี่ ซัว เซิง หนี่ หุย ไหล เลอะ  ซื่อ หว่อ จุ้ย เถียน มี่ เตอะ สี ก้วน

两人份的早餐 两个人的摩天轮
liǎng rén fèn de zǎo cān  liǎng gè rén de mó tiān lún 
เหลี่ยง เหริน เฟิ่น เตอะ เจ่า ชัน  เหลี่ยง เก้อ เหริน เตอะ หมัว เทียน หลุน

整个城市从此不再孤单 因为你的存在而灿烂
zhěng gè chéng shì cóng cǐ bù zài gū dān  yīn wèi nǐ de cún zài ér càn làn
เจิ่ง เก้อ เฉิง ซื่อ ฉง ฉื่อ ปู๋ ไจ้ กู ตัน  ยิน เว่ย หนี่ เตอะ ฉุน ไจ้ เอ๋อ ช่าน ล่าน

*我们分享着两人份的幸福 世界忽然间停住
wǒ men fēn xiǎng zhe liǎng rén fèn de xìng fú  shì jiè hū rán jiān tíng zhù
หว่อ เมิน เฟิน เสี่ยง เจอะ เหลี่ยง เหริน เฟิ่น เตอะ ซิ่ง ฝู  ซื่อ เจี้ย ฮู หยาน เจียน ถิง จู้

**曾经烦恼的 都已经不在乎
céng jīng fán nǎo de  dōu yǐ jīng bù zài hu 
เฉิง จิง ฝาน เหน่า เตอะ  โตว อี่ จิง ปู๋ ไจ้ ฮุ

因为你爱自己被呵护
yīn wèi nǐ ài zì jǐ bèi hē hù 
ยิน เว่ย หนี่ อ้าย จื้อ จี่ เป้ย เฮอ ฮู่

我们一起努力 为这份幸福
wǒ men yī qǐ nǔ lì  wèi zhè fèn xìng fú
หว่อ เมิน อี้ ฉี หนู่ ลี่  เว่ย เจ้อ เฟิ่น ซิ่ง ฝู

HO Woo Yeah~

两个人的电车 两人穿越的公路
liǎng gè rén de diàn chē  liǎng rén chuān yuè de gōng lù 
เหลี่ยง เก้อ เหริน เตอะ เตี้ยน เชอ  เหลี่ยง เหริน ชวน เยว่ เตอะ กง ลู่

没有真爱到不了的国度 飞到几乎永恒的远处
méi yǒu zhēn ài dào bù liǎo de guó dù  fēi dào jī hū yǒng héng de yuǎn chù
เหมย โหย่ว เจิน อ้าย เต้า ปู้ เหลี่ยว เตอะ กั๋ว ตู้  เฟย เต้า จี ฮู หย่ง เหิง เตอะ หย่วน ชู่

Yeah~

ซ้ำ *, **

HO Woo

每一封夜晚后的短信 每一个收获们的表情
měi yī fēng yè wǎn hòu de duǎn xìn  měi yī gè shōu huò men de biǎo qíng
เหม่ย อี้ เฟิง เย้ หว่าน โฮ่ว เตอะ ต่วน ซิ่น  เหม่ย อี๋ เก้อ โซว ฮั่ว เมิน เตอะ เปี่ยว ฉิง

每一句只有我们才懂的密语 HO~
měi yī jù zhǐ yǒu wǒ men cái dǒng de mì yǔ  HO~
เหม่ย อี๋ จวี้ จื๋อ โหยว หว่อ เมิน ไฉ ต่ง เตอะ มี่ อวิ่  โฮ้~

两人们才拥有的默契 竟是如此不可思议
liǎng rén men cái yōng yǒu de mò qì  jìng shì rú cǐ bù kě sī yì 
เหลี่ยง เหริน เมิน ไฉ ยง โหย่ว เตอะ มั่ว ชี่  จิ้ง ซื่อ หยู ฉื่อ ปู้ เข่อ ซือ อี้

多幸运 遇见你
duō xìng yùn  yù jiàn nǐ
ตัว ซิ่ง วิ่น  อวิ้ เจี้ยน หนี่

ซ้ำ *, **

为这份幸福~
wèi zhè fèn xìng fú~
เว่ย เจ้อ เฟิ่น ซิ่ง ฝู~

ซ้ำ **

DA DA DA DA DA DA~

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...