วันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2557

Hei Ma (黑马) Black Horse - Genie Zhuo (Lyrics)

เพลง Hēi Mǎ (Black Horse
ศิลปิน Zhuó Wén Xuān (卓文萱) Genie Zhuo
อัลบั้ม Zhuó Lè Gǎ(乐感) Happy Bright
สังกัด Rock Records
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง
*我有我的黑马啦 我找到黑马啦
wǒ yǒu wǒ de hēi mǎ la  wǒ zhǎo dào hēi mǎ la 
หวอ โหย่ว หว่อ เตอะ เฮย หม่า ล่ะ  หวอ เจ่า เต้า เฮย หม่า ล่ะ

我有我的黑马啦 我要公告天下
wǒ yǒu wǒ de hēi mǎ la  wǒ yào gōng gào tiān xià
หวอ โหย่ว หว่อ เตอะ เฮย หม่า ล่ะ  หว่อ เหย้า กง เก้า เทียน เซี่ย

你的好处没人懂 听来像密码
nǐ de hǎo chù méi rén dǒng  tīng lái xiàng mì mǎ 
หนี่ เตอะ เห่า ชู่ เหมย เหริน ต่ง  ทิง ไหล เซี่ยง มี่ หม่า

你的脾气大 炸起来 好像火山爆发
nǐ de pí qì dà  zhà qǐ lái  hǎo xiàng huǒ shān bào fā
หนี่ เตอะ ผี ชี่ ต้า  จ้า ฉี่ ไหล  เห่า เซี่ยง หั่ว ซาน เป้า ฟา

不懂说恭维话 不会附庸风雅
bù dǒng shuō gōng wéi huà  bù huì fù yōng fēng yǎ 
ปู้ ต่ง ซัว กง เหวย ฮว่า  ปู๋ ฮุ่ย ฟู่ ยง เฟิง หย่า

你的情歌不可能成为主打
nǐ de qíng gē bù kě néng chéng wéi zhǔ dǎ
หนี่ เตอะ ฉิง เกอ ปู้ เข่อ เหนิง เฉิง เหวย จู๋ ต่า

**这个世界就是闷 闷得不像话
zhè gè shì jiè jiù shì mèn  mèn de bù xiàng huà 
เจ้อ เก้อ ซื่อ เจี้ย จิ้ว ซื่อ เมิ่น  เมิ่น เตอะ ปู๋ เซี่ยง ฮว่า

标准情人 留给他们发掘疮疤
biāo zhǔn qíng rén  liú gěi tā men fā jué chuāng bā
เปียว จุ่น ฉิง เหริน  หลิว เก่ย ทา เมิน ฟา เจว๋ ชวง ปา

你怪得不像话 我就是不听话
nǐ guài de bù xiàng huà  wǒ jiù shì bù tīng huà
หนี่ ไกว้ เตอะ ปู๋ เซี่ยง ฮว่า  หว่อ จิ้ว ซื่อ ปู้ ทิง ฮว่า

让看不过眼的人慢慢消化
ràng kàn bù guò yǎn de rén màn màn xiāo huà
ร่าง คั่น ปู๋ กั้ว เหยี่ยน เตอะ เหริน ม่าน ม่าน เซียว ฮว่า

***怪了 不爱你没办法 对了 你就是我最佳
guài le  bù ài nǐ méi bàn fǎ  duì le  nǐ jiù shì wǒ zuì jiā
ไกว้ เลอะ  ปู๋ อ้าย หนี่ เหมย ปั้น ฝ่า  ตุ้ย เลอะ  หนี่ จิ้ว ซื่อ หว่อ จุ้ย เจีย

我的恋爱口味就是不要大众化
wǒ de liàn ài kǒu wèi jiù shì bù yào dà zhòng huà 
หว่อ เตอะ เลี่ยน อ้าย โข่ว เว่ย จิ้ว ซื่อ ปู๋ เหย้า ต้า จ้ง ฮว่า

爱上一般人都不爱的人没犯法
ài shàng yī bān rén dōu bù ài de rén méi fàn fǎ
อ้าย ซ่าง อี้ ปัน เหริน โตว ปู๋ อ้าย เตอะ เหริน เหมย ฟ่าน ฝ่า

ซ้ำ *

带你出去 他们说这什么配搭
dài nǐ chū qù  tā men shuō zhè shén me pèi dā 
ไต้ หนี่ ชู ชวี่  ทา เมิน ซัว เจ้อ เสิน เมอะ เพ่ย ตา

这样就对啦 证明了我的个人风格
zhè yàng jiù duì la  zhèng míng le wǒ de gè rén fēng gé
เจ้อ ย่าง จิ้ว ตุ้ย ล่ะ  เจิ้ง หมิง เลอะ หว่อ เตอะ เก้อ เหริน เฟิง เก๋อ

没有理财规划 对未来没想法
méi yǒu lǐ cái guī huà  duì wèi lái méi xiǎng fǎ 
เหมย โหยว หลี่ ไฉ กุย ฮว่า  ตุ้ย เว่ย ไหล เหมย เสียง ฝ่า

就是要气坏那些爱情专家
jiù shì yào qì huài nà xiē ài qíng zhuān jiā
จิ้ว ซื่อ เหย้า ชี่ ไฮว่ น่า เซีย อ้าย ฉิง จวน เจีย

ซ้ำ **

就让偶像剧观众看到眼瞎
jiù ràng ǒu xiàng jù guān zhòng kàn dào yǎn xiā
จิ้ว ร่าง โอ่ว เซี่ยง จวี้ กวน จ้ง คั่น เต้า เหยี่ยน เซีย

ซ้ำ ***, *

谁是谁的黑马 黑马王子 黑马公主
shuí shì shuí de hēi mǎ  hēi mǎ wáng zǐ  hēi mǎ gōng zhǔ
สุย ซื่อ สุย เตอะ เฮย หม่า  เฮย หม่า หวัง จื่อ  เฮย หม่า กง จู่

要颠覆童话 要爱得独步天下 我们独家
yào diān fù tóng huà  yào ài de dú bù tiān xià  wǒ men dú jiā
เหย้า เตียน ฟู่ ถง ฮว่า  เหย้า อ้าย เตอะ ตู๋ ปู้ เทียน เซี่ย  หว่อ เมิน ตู๋ เจีย

怪了 我就是不怕辣 对了 对我好就好了
guài le  wǒ jiù shì bù pà là  duì le  duì wǒ hǎo jiù hǎo le 
ไกว้ เลอะ  หว่อ จิ้ว ซื่อ ปู๋ พ่า ล่า  ตุ้ย เลอะ  ตุ้ย หวอ เห่า จิ้ว เห่า เลอะ

怪了 听专家怎评价 对了 我不怕他们怕
guài le  tīng zhuān jiā zěn píng jià  duì le  wǒ bù pà tā men pà
ไกว้ เลอะ  ทิง จวน เจีย เจิ่น ผิง เจี้ย  ตุ้ย เลอะ  หว่อ ปู๋ พ่า ทา เมิน พ่า

ซ้ำ ***, *, *

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...