วันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2557

Zui Hou Yi Zhi Wu (最后一支舞) Last Dance - Wilber Pan (Lyrics)

เพลง Zuì Hòu Yī Zhī Wǔ (最后一支舞) Last Dance
ศิลปิน Pān Wěi Bó (玮柏) Wilber Pan
อัลบั้ม Wáng Zhě Chǒu Shēng (王者丑生) Crown & Clown
สังกัด Universal Music Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง曾经说过的天长地久 瞬间停止不动
céng jīng shuō guò de tiān cháng dì jiǔ  shùn jiān tíng zhǐ bù dòng 
เฉิง จิง ซัว กั้ว เตอะ เทียน ฉาง ตี้ จิ่ว  ซุ่น เจียน ถิง จื่อ ปู๋ ต้ง

世界颠倒停止转动 用身体把回忆烙在心中
shì jiè diān dǎo tíng zhǐ zhuǎn dòng  yòng shēn tǐ bǎ huí yì lào zài xīn zhōng
ซื่อ เจี้ย เตียน เต่า ถิง จื่อ จ่วน ต้ง  ย่ง เซิน ถี ป่า หุย อี้ เล่า ไจ้ ซิน จง

手指慢慢滑落 最后一次拨动你的发梢
shǒu zhǐ màn màn huá luò  zuì hòu yī cì bō dòng nǐ de fà shāo
โสว จื่อ ม่าน ม่าน หวา ลั่ว  จุ้ย โฮ่ว อี๋ ชื่อ ปัว ต้ง หนี่ เตอะ ฝ้า เซา

*缠绵爱意全身围绕 Baby疯狂跳到最后一秒
chán mián ài yì quán shēn wéi rào  Baby fēng kuáng tiào dào zuì hòu yī miǎo
ฉาน เหมียน อ้าย อี้ เฉวียน เซิน เหวย เร่า  เบบี้ เฟิง ขวง เที่ยว เต้า จุ้ย โฮ่ว อี้ เหมี่ยว

Wow Wow~

Woo 舞 baby I love you baby
Woo wǔ baby I love you baby
อุ อู่ เบบี้ ไอ เลิฟ ยู เบบี้

倒计时倒数时别浪费Baby
dào jì shí dào shǔ shí bié làng fèi Baby
เต้า จี้ สือ เต้า สู่ สือ เปี๋ย ล่าง เฟ่ย เบบี้

紧紧抓着我的衣角 用力划破这刻感伤
jǐn jǐn zhuā zhe wǒ de yī jiǎo  yòng lì huà pò zhè kè gǎn shāng
จิ๋น จิ่น จวา เจอะ หว่อ เตอะ อี เจี่ยว  ย่ง ลี่ ฮว่า พั้ว เจ้อ เค่อ ก่าน ซาง

Wuu Wuu

Woo 舞 baby I love you baby
Woo wǔ baby I love you baby
อุ อู่ เบบี้ ไอ เลิฟ ยู เบบี้

加速中加温中别荒废Baby 在这最后一个夜晚
jiā sù zhōng jiā wēn zhōng bié huāng fèi Baby  zài zhè zuì hòu yī gè yè wǎn
เจีย ซู่ จง เจีย เวิน จง เปี๋ย ฮวง เฟ่ย เบบี้  ไจ้ เจ้อ จุ้ย โฮ่ว อี๋ เก้อ เย้ หว่าน
pinyin by loveserieslikesongs

Baby never say goodbye  Yai 

**Up up down down

心跳起伏 依靠着我
xīn tiào qǐ fú  yī kào zhe wǒ
ซิน เที่ยว ฉี่ ฝู  อี เค่า เจอะ หว่อ

Up up down down

翩翩起舞 拥抱着你
piān piān qǐ wǔ  yōng bào zhe nǐ
เพียน เพียน ฉี อู่  ยง เป้า เจอะ หนี่

Up up down down

就很幸福 踏出最后舞步 别哭泣
jiù hěn xìng fú  tà chū zuì hòu wǔ bù  bié kū qì
จิ้ว เหิ่น ซิ่ง ฝู  ท่า ชู จุ้ย โฮ่ว อู่ ปู้  เปี๋ย คู ชี่

Cuz you’re the only one for me

Woo 舞 baby  Woo 舞 baby  Woo 舞 baby
Woo wǔ baby  Woo wǔ baby  Woo wǔ baby
อุ อู่ เบบี้  อุ อู่ เบบี้  อุ อู่ เบบี้

Woo 舞 baby  Woo 舞 baby  Woo 舞 baby
Woo wǔ baby  Woo wǔ baby  Woo wǔ baby
อุ อู่ เบบี้  อุ อู่ เบบี้  อุ อู่ เบบี้

Only one for me  Yeah

Woo 舞 baby  Woo 舞 baby  Woo 舞 baby  Woo 舞 baby
Woo wǔ baby  Woo wǔ baby  Woo wǔ baby  Woo wǔ baby
อุ อู่ เบบี้  อุ อู่ เบบี้  อุ อู่ เบบี้  อุ อู่ เบบี้

在这最后一个夜晚
zài zhè zuì hòu yī gè yè wǎn
ไจ้ เจ้อ จุ้ย โฮ่ว อี๋ เก้อ เย้ หว่าน

Baby never say goodbye  Yai

曾经说不松开你的手 那是我的承诺
céng jīng shuō bù sōng kāi nǐ de shǒu  nà shì wǒ de chéng nuò 
เฉิง จิง ซัว ปู้ ซง ไค หนี่ เตอะ โส่ว  น่า ซื่อ หว่อ เตอะ เฉิง นั้ว

如今已经走到最后 用双手把回忆捧在心中
rú jīn yǐ jīng zǒu dào zuì hòu  yòng shuāng shǒu bǎ huí yì pěng zài xīn zhōng
หยู จิน อี่ จิง โจ่ว เต้า จุ้ย โฮ่ว  ย่ง ซวง โส่ว ป่า หุย อี้ เผิ่ง ไจ้ ซิน จง

身体慢慢靠近最后一次品尝你的味道
shēn tǐ màn màn kào jìn zuì hòu yī cì pǐn cháng nǐ de wèi dào
เซิน ถี่ ม่าน ม่าน เค่า จิ้น จุ้ย โฮ่ว อี๋ ชื่อ ผิ่น ฉาง หนี่ เตอะ เว่ย เต้า

ซ้ำ *

So just stop and never say goodbye

ซ้ำ **, **

Up up down down

心跳起伏
xīn tiào qǐ fú 
ซิน เที่ยว ฉี่ ฝู

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...