วันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2557

Yi Ge Ren (一个人) Alone - Wilber Pan (Lyrics)

เพลง Yī Gè Rén (一个人) Alone
ศิลปิน Pān Wěi Bó (玮柏) Wilber Pan
อัลบั้ม Wáng Zhě Chǒu Shēng (王者丑生) Crown & Clown
สังกัด Universal Music Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง

เนื้อเพลง握着一张 夜深的电影票
wò zhe yī zhāng  yè shēn de diàn yǐng piào 
ว่อ เจอะ อี้ จาง  เย้ เซิน เตอะ เตี้ยน หยิ่ง เพี่ยว 

对着电话 打给谁不知道
duì zhe diàn huà  dǎ gěi shuí bù zhī dào
ตุ้ย เจอะ เตี้ยน ฮว่า  ต๋า เก่ย สุย ปู้ จือ เต้า

世界好像 默默遗失了一角
shì jiè hǎo xiàng  mò mò yí shī le yī jiǎo 
ซื่อ เจี้ย เห่า เซี่ยง  มั่ว มั่ว อี๋ ซือ เลอะ อี้ เจี่ยว 

塞在车阵 去哪里没目标
sāi zài chē zhèn  qù nǎ lǐ méi mù biāo
ไซ ไจ้ เชอ เจิ้น  ชวี่ หนา หลี่ เหมย มู่ เปียว

还睡不着 缺少一个拥抱
hái shuì bù zháo  quē shǎo yī gè yōng bào 
ไห ซุ่ย ปู้ เจ๋า  เชว เส่า อี๋ เก้อ ยง เป้า

心有点冷 可是我说我很好
xīn yǒu diǎn lěng  kě shì wǒ shuō wǒ hěn hǎo
ซิน โหยว เตี๋ยน เหลิ่ง  เข่อ ซื่อ หว่อ ซัว หวอ เหิน เห่า

自言自语 是否有人 能够听到 习惯了
zì yán zì yǔ  shì fǒu yǒu rén  néng gòu tīng dào  xí guàn le
จื้อ เหยียน จื้อ อวิ่  ซื่อ โฝว โหย่ว เหริน  เหนิง โก้ว ทิง เต้า  สี ก้วน เลอะ

*一个人呼吸 空气里没你的味道
yī gè rén hū xī  kōng qì lǐ méi nǐ de wèi dào
อี๋ เก้อ เหริน ฮู ซี  คง ชี่ หลี่ เหมย หนี่ เตอะ เว่ย เต้า

一个人感伤 任凭寂寞慢慢发酵
yī gè rén gǎn shāng  rèn píng jì mò màn màn fā xiào 
อี๋ เก้อ เหริน ก่าน ซาง  เริ่น ผิง จี้ มั่ว ม่าน ม่าน ฟา เสี้ยว

一个人逞强 随时提醒自己 把脆弱藏好
yī gè rén chěng qiáng  suí shí tí xǐng zì jǐ  bǎ cuì ruò cáng hǎo
อี๋ เก้อ เหริน เฉิ่ง เฉียง  สุย สือ ถี สิ่ง จื้อ จี่  ป่า ชุ่ย รั่ว ฉาง เห่า

**一个人胡闹 假装不再需要依靠
yī gè rén hú nào  jiǎ zhuāng bù zài xū yào yī kào 
อี๋ เก้อ เหริน หู เน่า  เจี่ย จวง ปู๋ ไจ้ ซวี เหย้า อี เค่า

一个人醒来 (刻意)忽略那些渴望
yī gè rén xǐng lái  (kè yì) hū lüè nà xiē kě wàng
อี๋ เก้อ เหริน สิ่ง ไหล  (เค่อ อี้) ฮู เลว่ น่า เซีย เข่อ ว่าง

一个人练习 直到忘了我是谁
yī gè rén liàn xí  zhí dào wàng le wǒ shì shuí
อี๋ เก้อ เหริน เลี่ยน สี  จื๋อ เต้า ว่าง เลอะ หว่อ ซื่อ สุย

(Yeah OH Woo~)

想念存在 狂欢中的人潮 却反而被
xiǎng niàn cún zài  kuáng huān zhōng de rén cháo  què fǎn ér bèi
เสี่ยง เนี่ยน ฉุน ไจ้  ขวง ฮวน จง เตอะ เหริน เฉา  เชว่ ฝ่าน เอ๋อ เป้ย

孤单作上记号 我用眼泪 怎么洗也洗不掉
gū dān zuò shàng jì hào  wǒ yòng yǎn lèi  zěn me xǐ yě xǐ bù diào
กู ตัน จั้ว ซ่าง จี้ เฮ่า  หว่อ ย่ง เหยี่ยน เล้ย  เจิ่น เมอะ สี่ เย๋ สี่ ปู๋ เตี้ยว

没有爱情 也就没有烦恼 用这个谎
méi yǒu ài qíng  yě jiù méi yǒu fán nǎo  yòng zhè gè huǎng
เหมย โหย่ว อ้าย ฉิง  เย่ จิ้ว เหมย โหย่ว ฝาน เหน่า  ย่ง เจ้อ เก้อ ห่วง

虚渡多少时光 我会试着 跟自己处的很好 Wow
xū dù duō shǎo shí guāng  wǒ huì shì zhe  gēn zì jǐ chǔ de hěn hǎo  Wow
ซวี ตู้ ตัว เส่า สือ กวง  หว่อ ฮุ่ย ซื่อ เจอะ  เกิน จื้อ จี๋ ฉู่ เตอะ เหิน เห่า  วาว

自言自语 但愿有人 能够听到 Wow 习惯了
zì yán zì yǔ  dàn yuàn yǒu rén  néng gòu tīng dào Wow  xí guàn le
จื้อ เหยียน จื้อ อวิ่  ตั้น ย่วน โหย่ว เหริน  เหนิง โก้ว ทิง เต้า วาว  สี ก้วน เลอะ

ซ้ำ *, **

总是
zǒng shì
จ่ง ซื่อ

ซ้ำ *, **

总是
zǒng shì
จ่ง ซื่อ

ซ้ำ **

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...