วันพุธที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2557

Jiang Bu Ting (讲不听) Don't Listen To - Angela Chang (Lyrics)

เพลง Jiǎng Bù Tīng (讲不听) Don't Listen To
ศิลปิน Zhāng Sháo Hán (张韶涵) Angela Chang
อัลบั้ม Yǒu Xíng De Chì Bǎng (有形的翅膀) Visible Wings
สังกัด Wonderful Music
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง

เนื้อเพลง

AO AO AO AO AO AO

说话得轻声细语 穿着得遵循规矩
shuō huà de qīng shēng xì yǔ  chuān zhuó de zūn xún guī ju 
ซัว ฮว่า เตอะ ชิง เซิง ซี่ อวิ่  ชวน จั๋ว เตอะ จุน สวิน กุย จวี่

你的大男人主义 管太宽了
nǐ de dà nán rén zhǔ yì  guǎn tài kuān le
หนี่ เตอะ ต้า หนาน เหริน จู่ อี้  ก่วน ไท่ ควน เลอะ

黑了 说你已经 黑了 无可救药
hēi le  shuō nǐ yǐ jīng  hēi le  wú kě jiù yào 
เฮย เลอะ  ซัว หนี อี่ จิง  เฮย เลอะ  อู๋ เข่อ จิ้ว เหย้า

黑了 黑了 黑了 别不承认
hēi le  hēi le  hēi le  bié bù chéng rèn
เฮย เลอะ  เฮย เลอะ  เฮย เลอะ  เปี๋ย ปู้ เฉิง เริ่น

Hey don't be sorry, HA HA  Boy you know me, pop pop

No matter what you say just shush~

*关上了耳朵 让爱更勇敢的我就要开始
guān shàng le ěr duo  ràng ài gèng yǒng gǎn de wǒ jiù yào kāi shǐ 
กวน ซ่าง เลอะ เอ่อ ตัว  ร่าง อ้าย เกิ้ง หยง ก่าน เตอะ หว่อ จิ้ว เหย้า ไค สื่อ

讲不听(讲不听) 讲不听(讲不听)
jiǎng bù tīng(jiǎng bù tīng)  jiǎng bù tīng(jiǎng bù tīng)
เจี่ยง ปู้ ทิง(เจี่ยง ปู้ ทิง)  เจี่ยง ปู้ ทิง(เจี่ยง ปู้ ทิง)

剩下嘴巴 你会使出什么诡计
shèng xià zuǐ ba  nǐ huì shǐ chū shén me guǐ jì 
เซิ่ง เซี่ย จุ่ย ปา  หนี่ ฮุ่ย สื่อ ชู เสิน เมอะ กุ่ย จี้

不想听(不想听) 不想听
bù xiǎng tīng(bù xiǎng tīng)  bù xiǎng tīng
ปู้ เสี่ยง ทิง(ปู้ เสี่ยง ทิง)  ปู้ เสี่ยง ทิง

坦然面对所有爱情 女生就要做自己
tǎn rán miàn duì suǒ yǒu ài qíng  nǚ shēng jiù yào zuò zì jǐ 
ถ่าน หยาน เมี่ยน ตุ้ย สัว โหย่ว อ้าย ฉิง  นวี่ เซิง จิ้ว เหย้า จั้ว จื้อ จี่

全部浓缩成这一句 讲不听
quán bù nóng suō chéng zhè yī jù  jiǎng bù tīng
เฉวียน ปู้ หนง ซัว เฉิง เจ้อ อี๋ จวี้  เจี่ยง ปู้ ทิง

**3 2 1 没没没没没有所谓
Three two one  méi méi méi méi méi yǒu suǒ wèi
ทรี ทู วัน  เหมย เหมย เหมย เหมย เหมย โหยว สั่ว เว่ย

没没没没你的爱 我想应该没关系
méi méi méi méi nǐ de ài  wǒ xiǎng yīng gāi méi guān xi
เหมย เหมย เหมย เหมย หนี่ เตอะ อ้าย  หวอ เสี่ยง ยิง ไก เหมย กวน ซิ

其实不需要秘密 我的态度很透明
qí shí bù xū yào mì mì  wǒ de tài dù hěn tòu míng 
ฉี สือ ปู้ ซวี เหย้า มี่ มี่  หว่อ เตอะ ไท่ ตู้ เหิ่น โท่ว หมิง

观望你无聊把戏 天都黑了
guān wàng nǐ wú liáo bǎ xì  tiān dōu hēi le
กวน ว่าง หนี่ อู๋ เหลียว ป่า ซี่  เทียน โตว เฮย เลอะ 

黑了 就你已经 黑了 直接恭喜
hēi le  jiù nǐ yǐ jīng  hēi le  zhí jiē gōng xǐ 
เฮย เลอะ  จิ้ว หนี อี่ จิง  เฮย เลอะ  จื๋อ เจีย กง สี่

黑了 黑了 黑了 别再死撑
hēi le  hēi le  hēi le  bié zài sǐ chēng
เฮย เลอะ  เฮย เลอะ  เฮย เลอะ  เปี๋ย ไจ้ สื่อ เชิง

Hey don't be sorry, HA HA  Boy you know me, pop pop

No matter what you say just shush~

***关上了耳朵 拥抱着自信的我就要开始
guān shàng le ěr duo  yōng bào zhe zì xìn de wǒ jiù yào kāi shǐ 
กวน ซ่าง เลอะ เอ่อ ตัว  ยง เป้า เจอะ จื้อ ซิ่น เตอะ หว่อ จิ้ว เหย้า ไค สื่อ

讲不听(讲不听) 讲不听(讲不听)
jiǎng bù tīng(jiǎng bù tīng)  jiǎng bù tīng(jiǎng bù tīng)
เจี่ยง ปู้ ทิง(เจี่ยง ปู้ ทิง)  เจี่ยง ปู้ ทิง(เจี่ยง ปู้ ทิง)

抽掉声音 你能上演哪出默剧
chōu diào shēng yīn  nǐ néng shàng yǎn nǎ chū mò jù 
โชว เตี้ยว เซิง ยิน  หนี่ เหนิง ซ่าง เหยียน หน่า ชู มั่ว จวี้

不想听(不想听) 不想听(不想听)
bù xiǎng tīng(bù xiǎng tīng) bù xiǎng tīng(bù xiǎng tīng)
ปู้ เสี่ยง ทิง(ปู้ เสี่ยง ทิง)  ปู้ เสี่ยง ทิง(ปู้ เสี่ยง ทิง)

追寻属于我的美丽 将难过全都消音
zhuī xún shǔ yú wǒ de měi lì  jiāng nán guò quán dōu xiāo yīn 
จุย สวิน สู่ อวิ๋ หว่อ เตอะ เหม่ย ลี่  เจียง หนาน กั้ว เฉวียน โตว เซียว ยิน

最后到底在暗示谁 讲不听(讲不听)
zuì hòu dào dǐ zài àn shì shuí  jiǎng bù tīng(jiǎng bù tīng)
จุ้ย โฮ่ว เต้า ตี่ ไจ้ อั้น ซื่อ สุย  เจี่ยง ปู้ ทิง(เจี่ยง ปู้ ทิง)

ซ้ำ **

太久违的温柔 要的感觉 简单就是爱我懂我
tài jiǔ wéi de wēn róu  yào de gǎn jué  jiǎn dān jiù shì ài wǒ dǒng wǒ 
ไท่ จิ่ว เหวย เตอะ เวิน โหรว  เหย้า เตอะ ก่าน เจว๋  เจี่ยน ตัน จิ้ว ซื่อ อ้าย หว่อ ต๋ง หว่อ

如果跳脱沉默 讲不听是你是你 OH Baby Boy Boy~
rú guǒ tiào tuō chén mò  jiǎng bù tīng shì nǐ shì nǐ OH Baby Boy Boy~
หยู กั่ว เที่ยว ทัว เฉิน มั่ว  เจี่ยง ปู้ ทิง ซื่อ หนี่ ซื่อ หนี่  โอ้ เบบี้ บอย บอย~

AO AO AO AO AO AO AO AO

ซ้ำ *, ***, **

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...