วันจันทร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2557

Hei Se Hu Die (黑色蝴蝶) Black Butterfly - Silence Wang (Lyrics)

เพลง Hēi Sè Hú Dié (黑色蝴蝶) Black Butterfly
ศิลปิน Wāng Sū Lóng (苏泷) Silence Wang
อัลบั้ม 
Chuán Shì Yuè Zhāng (传世乐章) Legendary Movement

สังกัด Dà Xiàng Yīn Yuè (大象音)
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง你离开的夜 空旷那条街 月光照亮我的纠结
nǐ lí kāi de yè  kōng kuàng nà tiáo jiē  yuè guāng zhào liàng wǒ de jiū jié
หนี่ หลี ไค เตอะ เย้  คง ค่วง น่า เถียว เจีย  เยว่ กวง เจ้า เลี่ยง หว่อ เตอะ จิว เจี๋ย

等不到抱歉 你没有留恋 我还剩伤痛一点点
děng bù dào bào qiàn  nǐ méi yǒu liú liàn  wǒ hái shèng shāng tòng yī diǎn diǎn
เติ่ง ปู๋ เต้า เป้า เชี่ยน  หนี่ เหมย โหย่ว หลิว เลี่ยน  หว่อ ไห เซิ่ง ซาง ท่ง อี้ เตี๋ยน เตี่ยน

月被挡住半边 那阴暗面 谁都看不见
yuè bèi dǎng zhù bàn biān  nà yīn àn miàn  shuí dōu kàn bù jiàn 
เยว่ เป้ย ต่าง จู้ ปั้น เปียน  น่า ยิน อั้น เมี่ยน  สุย โตว คั่น ปู๋ เจี้ยน

就像我的字典 只剩下离别
jiù xiàng wǒ de zì diǎn  zhǐ shèng xià lí bié
จิ้ว เซี่ยง หว่อ เตอะ จื้อ เตี่ยน  จื่อ เซิ่ง เซี่ย หลี เปี๋ย

*浪覆盖海面 老人抽着烟 我亲手抚摸着琴键
làng fù gài hǎi miàn  lǎo rén chōu zhe yān  wǒ qīn shǒu fǔ mō zhe qín jiàn
ล่าง ฟู่ ไก้ ไห่ เมี่ยน  เหล่า เหริน โชว เจอะ เยียน  หว่อ ชิน โส่ว ฝู่ มัว เจอะ ฉิน เจี้ยน

弹奏的画面 像副幻灯片 定格你无所谓的脸
tán zòu de huà miàn  xiàng fù huàn dēng piàn  dìng gé nǐ wú suǒ wèi de liǎn
ถาน โจ้ว เตอะ ฮว่า เมี่ยน  เซี่ยง ฟู่ ฮ่วน เติง เพี่ยน  ติ้ง เก๋อ หนี่ อู๋ สั่ว เว่ย เตอะ เหลี่ยน

日出代表晴天 亮得刺眼 目光被遮掩
rì chū dài biǎo qíng tiān  liàng de cì yǎn  mù guāng bèi zhē yǎn 
ยื้อ ชู ไต้ เปี่ยว ฉิง เทียน  เลี่ยง เตอะ ชื่อ เหยี่ยน  มู่ กวง เป้ย เจอ เหยี่ยน

却温暖不了我 冰冷的思念
què wēn nuǎn bù liǎo wǒ  bīng lěng de sī niàn
เชว่ เวิน หน่วน ปู้ เหลียว หว่อ  ปิง เหลิ่ง เตอะ ซือ เนี่ยน

**你像只黑色蝴蝶 飞舞翩翩 降落在身边
nǐ xiàng zhī hēi sè hú dié  fēi wǔ piān piān  jiàng luò zài shēn biān 
หนี่ เซี่ยง จือ เฮย เซ้อ หู เตี๋ย  เฟย อู่ เพียน เพียน  เจี้ยง ลั่ว ไจ้ เซิน เปียน

你画着黑色眼线 踮着脚尖 香味很特别
nǐ huà zhe hēi sè yǎn xiàn  diǎn zhe jiǎo jiān  xiāng wèi hěn tè bié
หนี่ ฮว่า เจอะ เฮย เซ้อ เหยี่ยน เซี่ยน  เตี่ยน เจอะ เจี่ยว เจียน  เซียง เว่ย เหิ่น เท่อ เปี๋ย

你抖落身上鳞片 换作素颜 说已经改变
nǐ dǒu luò shēn shang lín piàn  huàn zuò sù yán  shuō yǐ jīng gǎi biàn 
หนี โต่ว ลั่ว เซิน ซ่าง หลิน เพี่ยน  ฮ่วน จั้ว ซู่ เหยียน  ซัว อี่ จิง ไก่ เปี้ยน

一个转身却又飞回你的世界
yī gè zhuǎn shēn què yòu fēi huí nǐ de shì jiè
อี๋ เก้อ จ่วน เซิน เชว่ โย่ว เฟย หุย หนี่ เตอะ ซื่อ เจี้ย

ซ้ำ *, **, **

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...