วันศุกร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2557

Gu Du De Jia Nian Hua (孤独的嘉年华) Lonely Carnival - Cyndi Wang (Lyrics)

เพลง Gū Dú De Jiā Nián Huá (孤独的嘉年) Lonely Carnival
ศิลปิน Wáng Xīn Líng  (王心凌Cyndi Wang
อัลบั้ม Dì Shí Gè Wáng Xīn Líng (第十个王心凌) THE 10th CYNDI

สังกัด Universal Music Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง

เนื้อเพลง别说苍白 就是悲哀 走吧现在 未来要来了
bié shuō cāng bái  jiù shì bēi āi  zǒu ba xiàn zài  wèi lái yào lái le 
เปี๋ย ซัว ชาง ไป๋  จิ้ว ซื่อ เปย อาย  โจ่ว ป่ะ เซี่ยน ไจ้  เว่ย ไหล เหย้า ไหล เลอะ

没有人错 不一定对 这一段旅途 只许崩溃
méi yǒu rén cuò  bù yī dìng duì  zhè yī duàn lǚ tú  zhǐ xǔ bēng kuì
เหมย โหย่ว เหริน ชั่ว  ปู้ อี๋ ติ้ง ตุ้ย  เจ้อ อี๋ ต้วน ลวี่ ถู  จื๋อ สวี่ เปิง คุ่ย

再没有这种机会 整个世界
zài méi yǒu zhè zhǒng jī huì  zhěng gè shì jiè 
ไจ้ เหมย โหย่ว เจ้อ เจ่อ จี ฮุ่ย  เจิ่ง เก้อ ซื่อ เจี้ย

召开了心碎的嘉年华会
zhào kāi le xīn suì de jiā nián huá huì
เจ้า ไค เลอะ ซิน ซุ่ย เตอะ เจีย เหนียน หวา ฮุ่ย

水晶的酒杯 有两滴泪水 高贵裙子 也优雅撕碎
shuǐ jīng de jiǔ bēi  yǒu liǎng dī lèi shuǐ  gāo guì qún zi  yě yōu yǎ sī suì
สุ่ย จิง เตอะ จิ่ว เปย  โหยว เหลี่ยง ตี เล้ย สุ่ย  เกา กุ้ย ฉวิน จึ  เย่ โยว หย่า ซือ ซุ่ย

*OH~ OH~ OH~ OH~

你得到的自由
nǐ dé dào de zì yóu
หนี่ เต๋อ เต้า เตอะ จื้อ โหยว

**Baby OH Hi~ Hi~ Hi~ Hi~

留了一些给我
liú le yī xiē gěi wǒ
หลิว เลอะ อี้ เซีย เก๋ย หว่อ

Baby That's hurt  OH OH OH~ OH OH~

现在不在 未来也没来 没来
xiàn zài bù zài  wèi lái yě méi lái  méi lái 
เซี่ยน ไจ้ ปู๋ ไจ้  เว่ย ไหล เย่ เหมย ไหล  เหมย ไหล

无形地带 没有热 也没有爱
wú xíng dì dài  méi yǒu rè  yě méi yǒu ài
อู๋ สิง ตี้ ไต้  เหมย โหย่ว เย่อ  เย่ เหมย โหย่ว อ้าย

轻轻地飞 又不想再飞
qīng qīng de fēi  yòu bù xiǎng zài fēi 
ชิง ชิง เตอะ เฟย  โย่ว ปู้ เสี่ยง ไจ้ เฟย

祈求一点光线 再勇敢一些
qí qiú yī diǎn guāng xiàn  zài yǒng gǎn yī xiē
ฉี ฉิว อี้ เตี่ยน กวง เซี่ยน  ไจ้ หยง ก่าน อี้ เซีย

***再没有这种机会 整个世界
zài méi yǒu zhè zhǒng jī huì  zhěng gè shì jiè 
ไจ้ เหมย โหย่ว เจ้อ จ่ง จี ฮุ่ย  เจิ่ง เก้อ ซื่อ เจี้ย

召开了孤独的嘉年华会
zhào kāi le gū dú de jiā nián huá huì
เจ้า ไค เลอะ กู ตู๋ เตอะ เจีย เหนียน หวา ฮุ่ย

水晶的酒杯 尝不出滋味 高贵裙子 也优雅撕碎
shuǐ jīng de jiǔ bēi  cháng bù chū zī wèi  gāo guì qún zi  yě yōu yǎ sī suì
สุ่ย จิง เตอะ จิ่ว เปย  ฉาง ปู้ ชู จือ เว่ย  เกา กุ้ย ฉวิน จึ  เย่ โยว หย่า ซือ ซุ่ย

ซ้ำ *

My baby OH Hi

留了一些给我
liú le yī xiē gěi wǒ
หลิว เลอะ อี้ เซีย เก๋ย หว่อ

醒醒睡睡 华丽了荒废 该逃的时候没有逃
xǐng xǐng shuì shuì  huá lì le huāng fèi  gāi táo de shí hòu méi yǒu táo 
สิง สิ่ง ซุ่ย ซุ่ย  หวา ลี่ เลอะ ฮวง เฟ่ย  ไก เถา เตอะ สือ โฮ่ว เหมย โหย่ว เถา

该好的时候就会好 谁在大哭 悲伤的欢呼~
gāi hǎo de shí hòu jiù huì hǎo  shuí zài dà kū  bēi shāng de huān hū~
ไก เห่า เตอะ สือ โฮ่ว จิ้ว ฮุ่ย เห่า  สุย ไจ้ ต้า คู  เปย ซาง เตอะ ฮวน ฮู~

ซ้ำ ***, *, **

Baby it's hard  Baby let's drown

Take me away  Nobody find

You've broken my heart

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...