วันศุกร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557

Ai Qing De Xia Po (爱情的下坡) Downhill of Love - JPM (Lyrics)

เพลง Ài Qíng De Xià Pō (爱情的下坡) Downhill of Love
อัลบั้ม Sān Bǎi Liù Shí Wǔ (三百六十五) 365
ศิลปิน JPM (Jay (小傑) Xiao Jie, Prince (王子) Wang Zi, Modi (毛弟) Mao Di)

สังกัด Sony Music Entertainment Taiwan
ภาษา จีนกลาง


ฟังเพลง
เนื้อเพลง


晚风的空气好稀薄
wǎn fēng de kōng qì hǎo xī bó 
หว่าน เฟิง เตอะ คง ชี่ เห่า ซี ปั๋ว

日已落 日已落 快被吞没 慢慢陷落
rì yǐ luò  rì yǐ luò  kuài bèi tūn mò  màn màn xiàn luò
ยื้อ อี่ ลั่ว  ยื้อ อี่ ลั่ว  ไคว่ เป้ย ทุน มั่ว  ม่าน ม่าน เซี่ยน ลั่ว

离别的前奏 我们还是不知所措
lí bié de qián zòu  wǒ men hái shì bù zhī suǒ cuò 
หลี เปี๋ย เตอะ เฉียน โจ้ว  หว่อ เมิน ไห ซื่อ ปู้ จือ สั่ว ชั่ว

当爱情走到了下坡 看见背后闪烁的烟火
dāng ài qíng zǒu dào le xià pō  kàn jiàn bèi hòu shǎn shuò de yān huǒ 
ตัง อ้าย ฉิง โจ่ว เต้า เลอะ เซี่ย พัว  คั่น เจี้ยน เป้ย โฮ่ว ส่าน ซั่ว เตอะ เยียน หั่ว

只能沉默
zhǐ néng chén mò
จื่อ เหนิง เฉิน มั่ว

*怎么说 当我的温柔再无法让你感动
zěn me shuō  dāng wǒ de wēn róu zài wú fǎ ràng nǐ gǎn dòng
เจิ่น เมอะ ซัว  ตัง หว่อ เตอะ เวิน โหรว ไจ้ อู๋ ฝ่า ร่าง หนี ก่าน ต้ง

OH~ 两颗心开始漂流 该怎么做呢
OH~ liǎng kē xīn kāi shǐ piāo liú  gāi zěn me zuò ne 
โอ้~ เหลี่ยง เคอ ซิน ไค สื่อ เพียว หลิว  ไก เจิ่น เมอะ จั้ว เนอะ

爱情已走到 日落的尽头 走到尽头
ài qíng yǐ zǒu dào  rì luò de jìn tóu  zǒu dào jìn tóu
อ้าย ฉิง อี๋ โจ่ว เต้า  ยื้อ ลั่ว เตอะ จิ้น โถว  โจ่ว เต้า จิ้น โถว

曾经为你撑伞 相互取暖
céng jīng wèi nǐ chēng sǎn  xiāng hù qǔ nuǎn 
เฉิง จิง เว่ย หนี่ เชิง ส่าน  เซียง ฮู่ ฉวี หน่วน

一起微笑着 仰望着天蔚蓝
yī qǐ wēi xiào zhe  yǎng wàng zhe tiān wèi lán
อี้ ฉี่ เวย เสี้ยว เจอะ  หย่าง ว่าง เจอะ เทียน เว่ย หลาน

I don't know why Don't know why Don't know why Don't know why

曾经心事交换 想像未来 轻轻问声 爱 OH 爱
céng jīng xīn shì jiāo huàn  xiǎng xiàng wèi lái  qīng qīng wèn shēng ài OH ài 
เฉิง จิง ซิน ซื่อ เจียว ฮ่วน  เสี่ยง เซี่ยง เว่ย ไหล  ชิง ชิง เวิ่น เซิง  อ้าย โอ้ อ้าย

怎么就走散 说不爱 就不爱
zěn me jiù zǒu sàn  shuō bù ài  jiù bù ài
เจิ่น เมอะ จิ้ว โจ่ว ซ่าน  ซัว ปู๋ อ้าย  จิ้ว ปู๋ อ้าย

时间慢慢的斑驳 日落走到了尽头
shí jiān màn màn de bān bó  rì luò zǒu dào le jìn tóu 
สือ เจียน ม่าน ม่าน เตอะ ปัน ปั๋ว  ยื้อ ลั่ว โจ่ว เต้า เลอะ จิ้น โถว 

烟火消逝的白昼 OH OH
yān huǒ xiāo shì de bái zhòu OH OH
เยียน หั่ว เซียว ซื่อ เตอะ ไป๋ โจ้ว  โอ โอ้

爱情走到了下坡 走到日落的尽头
ài qíng zǒu dào le xià pō  zǒu dào rì luò de jìn tóu 
อ้าย ฉิง โจ่ว เต้า เลอะ เซี่ย พัว  โจ่ว เต้า ยื้อ ลั่ว เตอะ จิ้น โถว

走到转身的路口 爱情的尽头
zǒu dào zhuǎn shēn de lù kǒu  ài qíng de jìn tóu
โจ่ว เต้า จ่วน เซิน เตอะ ลู่ โข่ว  อ้าย ฉิง เตอะ จิ้น โถว

ซ้ำ *

曾经心事交换 想像未来 轻轻问声
céng jīng xīn shì jiāo huàn  xiǎng xiàng wèi lái  qīng qīng wèn shēng
เฉิง จิง ซิน ซื่อ เจียว ฮ่วน  เสี่ยง เซี่ยง เว่ย ไหล  ชิง ชิง เวิ่น เซิง

Why OH Why

怎么就走散 说不爱 就不爱
zěn me jiù zǒu sàn  shuō bù ài  jiù bù ài
เจิ่น เมอะ จิ้ว โจ่ว ซ่าน  ซัว ปู๋ อ้าย  จิ้ว ปู๋ อ้าย

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...