วันเสาร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2557

Ai Ne (爱呢) Love - Cyndi Wang (Lyrics)

เพลง Ài Ne (爱呢) Love
ศิลปิน Wáng Xīn Líng  (王心凌Cyndi Wang
อัลบั้ม Dì Shí Gè Wáng Xīn Líng (第十个王心凌) THE 10th CYNDI

สังกัด Universal Music Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง

เนื้อเพลง*爱怎么变得难了 晾着旧了坏了
ài zěn me biàn de nán le  liàng zhe jiù le huài le 
อ้าย เจิ่น เมอะ เปี้ยน เตอะ หนาน เลอะ  เลี่ยง เจอะ จิ้ว เลอะ ไฮว่ เลอะ

但我们到底谁做错了
dàn wǒ men dào dǐ shuí zuò cuò le
ตั้น หว่อ เมิน เต้า ตี่ สุย จั้ว ชั่ว เลอะ

你的我的算着 快乐到了哪儿
nǐ de wǒ de suàn zhe  kuài lè dào le nǎ er 
หนี่ เตอะ หว่อ เตอะ ซ่วน เจอะ  ไคว่ เล่อ เต้า เลอะ หน่า เออะ

越翻箱倒柜越远了
yuè fān xiāng dǎo guì yuè yuǎn le
เยว่ ฟัน เซียง เต่า กุ้ย เยว่ หย่วน เลอะ

多希望最后是美丽的
duō xī wàng zuì hòu shì měi lì de 
ตัว ซี ว่าง จุ้ย โฮ่ว ซื่อ เหม่ย ลี่ เตอะ

想到这不该再想了 真实痛了
xiǎng dào zhè bù gāi zài xiǎng le  zhēn shí tòng le
เสี่ยง เต้า เจ้อ ปู้ ไก ไจ้ เสี่ยง เลอะ  เจิน สือ ท่ง เลอะ

**爱着爱着就哭了 在习惯中死去了
ài zhe ài zhe jiù kū le  zài xí guàn zhōng sǐ qù le 
อ้าย เจอะ อ้าย เจอะ จิ้ว คู เลอะ  ไจ้ สี ก้วน จง สื่อ ชวี่ เลอะ

而我们竟然只是看着
ér wǒ men jìng rán zhǐ shì kàn zhe
เอ๋อ หว่อ เมิน จิ้ง หยาน จื่อ ซื่อ คั่น เจอะ

爱着爱着就哭了 替他自己舍不得
ài zhe ài zhe jiù kū le  tì tā zì jǐ shě bù dé 
อ้าย เจอะ อ้าย เจอะ จิ้ว คู เลอะ  ที่ ทา จื้อ จี่ เส่อ ปู้ เต๋อ

他再是回忆被忘记的
tā zài shì huí yì bèi wàng jì de
ทา ไจ้ ซื่อ หุย อี้ เป้ย ว่าง จี้ เตอะ

***不想流泪了 比爱更不简单了
bù xiǎng liú lèi le  bǐ ài gèng bù jiǎn dān le
ปู้ เสี่ยง หลิว เล้ย เลอะ  ปี่ อ้าย เกิ้ง ปู้ เจี่ยน ตัน เลอะ

HO HO HO HO HO~  HO HO HO HO HO~

ซ้ำ *, **, **, ***

HO HO HO HO HO~  HO HO HO HO HO~

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...