วันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2557

Zi You Ling Hun (自由灵魂) Free Spirit - Lara Liang (Lyrics)

เพลง Zì Yóu Líng Hún (自由灵魂) Free Spirit
ศิลปิน Liáng Xīn Yí (梁心) Lara Liang
อัลบั้ม Zì Yóu Líng Hún (自由灵魂) Free Spirit
สังกัด JVR Music International
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง踢掉你的鞋子 踢掉你的责任
tī diào nǐ de xié zi  tī diào nǐ de zé rèn 
ที เตี้ยว หนี่ เตอะ เสีย จึ  ที เตี้ยว หนี่ เตอะ เจ๋อ เริ่น

放松是活着的资格
fàng sōng shì huó zhe de zī gé
ฟ่าง ซง ซื่อ หัว เจอะ เตอะ จือ เก๋อ

计划值得称赞但若太过认真
jì huà zhí dé chēng zàn dàn ruò tài guò rèn zhēn 
จี้ ฮว่า จื๋อ เต๋อ เชิง จ้าน ตั้น รั่ว ไท่ กั้ว เริ่น เจิน

会错过更完美的可能
huì cuò guò gèng wán měi de kě néng
ฮุ่ย ชั่ว กั้ว เกิ้ง หวาน เหม่ย เตอะ เข่อ เหนิง

*要不要在你的黑白人生 加点颜色
yào bù yào zài nǐ de hēi bái rén shēng  jiā diǎn yán sè
เหย้า ปู๋ เหย้า ไจ้ หนี่ เตอะ เฮย ไป๋ เหริน เซิง  เจีย เตี่ยน เหยียน เซ้อ

**解放你的灵魂 自由是一种精神
jiě fàng nǐ de líng hún  zì yóu shì yī zhǒng jīng shén 
เจี่ย ฟ่าง หนี่ เตอะ หลิง หุน  จื้อ โหยว ซื่อ อี้ จ่ง จิง เสิน

释放你的灵魂 自我探索是无限的旅程 HA
shì fàng nǐ de líng hún  zì wǒ tàn suǒ shì wú xiàn de lǚ chéng  HA
ซื่อ ฟ่าง หนี่ เตอะ หลิง หุน  จื้อ หว่อ ท่าน สั่ว ซื่อ อู๋ เซี่ยน เตอะ ลวี่ เฉิง  ฮา

谁说成功的路只有一种规格
shuí shuō chéng gōng de lù zhǐ yǒu yī zhǒng guī gé 
สุย ซัว เฉิง กง เตอะ ลู่ จื๋อ โหย่ว อี้ จ่ง กุย เก๋อ

你不一样就不符合
nǐ bù yī yàng jiù bù fú hé
หนี่ ปู้ อี๋ ย่าง จิ้ว ปู้ ฝู เหอ

所谓的缺陷才是可贵的部份
suǒ wèi de quē xiàn cái shì kě guì de bù fèn 
สั่ว เว่ย เตอะ เชว เซี่ยน ไฉ ซื่อ เข่อ กุ้ย เตอะ ปู้ เฟิ่น

何必掩饰它的独特
hé bì yǎn shì tā de dú tè
เหอ ปี้ เหยี่ยน ซื่อ ทา เตอะ ตู๋ เท่อ

ซ้ำ *, **

花的小孩一朵一朵站起来 散播世界和平与爱
huā de xiǎo hái yī duǒ yī duǒ zhàn qǐ lái  sàn bō shì jiè hé píng yǔ ài
ฮวา เตอะ เสี่ยว ไห อี้ ตั่ว อี้ ตั่ว จ้าน ฉี่ ไหล  ซ่าน ปัว ซื่อ เจี้ย เหอ ผิง อวิ่ อ้าย

让创作力盛开 革新自己的未来 快~
ràng chuàng zuò lì shèng kāi  gé xīn zì jǐ de wèi lái kuài~
ร่าง ช่วง จั้ว ลี่ เซิ่ง ไค  เก๋อ ซิน จื้อ จี่ เตอะ เว่ย ไหล  ไคว่~

ซ้ำ **, **

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...