วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557

Zai Jian Mo Sheng Ren (再见陌生人) Goodbye Stranger - Show Luo (Lyrics)

เพลง Zài Jiàn Mò Shēng Rén (见陌生人) Goodbye Stranger
ศิลปิน Luó Zhì Xiáng (罗志祥) Show Luo
อัลบั้ม 
ShēnZhèn Hé Zū Jì (深圳合租) Shenzhen Roommate Note OST

สังกัด Sony Music Entertainment Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง我和你一样 学会了说谎
wǒ hé nǐ yī yàng  xué huì le shuō huǎng 
หว่อ เหอ หนี่ อี๋ ย่าง  เสว๋ ฮุ่ย เลอะ ซัว ห่วง

从懂得保护 自己开始 变成一种习惯
cóng dǒng de bǎo hù  zì jǐ kāi shǐ  biàn chéng yī zhǒng xí guàn
ฉง ต่ง เตอะ เป่า ฮู่  จื้อ จี่ ไค สื่อ  เปี้ยน เฉิง อี้ จ่ง สี ก้วน

我想我们其实 都害怕受伤 宁可都被爱的
wǒ xiǎng wǒ men qí shí  dōu hài pà shòu shāng  nìng kě dōu bèi ài de
หวอ เสี่ยง หว่อ เมิน ฉี สือ  โตว ไห้ พ่า โซ่ว ซาง  นิ่ง เข่อ โตว เป้ย อ้าย เตอะ

心花怒放 也不愿倒下 伸着手喊冤枉
xīn huā nù fàng  yě bù yuàn dào xià  shēn zhe shǒu hǎn yuān wǎng
ซิน ฮวา นู่ ฟ่าง  เย่ ปู๋ ย่วน เต้า เซี่ย  เซิน เจอะ โสว ห่าน ยวน หว่าง

*突然它成为我们自私的保护伞
tū rán tā chéng wéi wǒ men zì sī de bǎo hù sǎn 
ทู หยาน ทา เฉิง เหวย หว่อ เมิน จื้อ ซือ เตอะ เป่า ฮู่ ส่าน

是不爱还拉扯的拉锯战
shì bù ài hái lā chě de lā jù zhàn
ซื่อ ปู๋ อ้าย ไห ลา เฉ่อ เตอะ ลา จวี้ จ้าน

只敢趁着醉意 却不回家的夜晚
zhǐ gǎn chèn zhe zuì yì  què bù huí jiā de yè wǎn 
จื๋อ ก่าน เชิ่น เจอะ จุ้ย อี้  เชว่ ปู้ หุย เจีย เตอะ เย้ หว่าน

才发现只是独角戏一场
cái fā xiàn zhǐ shì dú jiǎo xì yī chǎng
ไฉ ฟา เซี่ยน จื่อ ซื่อ ตู๋ เจี่ยว ซี่ อี้ ฉ่าง

**我们多像陌生人 我们怎么 还舍不得原谅
wǒ men duō xiàng mò shēng rén  wǒ men zěn me  hái shě bù dé yuán liàng
หว่อ เมิน ตัว เซี่ยง มั่ว เซิง เหริน  หว่อ เมิน เจิ่น เมอะ  ไห เส่อ ปู้ เต๋อ หยวน เลี่ยง

(Woo NO~)

为了自尊逞强 给的解释太晚
wèi le zì zūn chěng qiáng  gěi de jiě shì tài wǎn 
เว่ย เลอะ จื้อ จุน เฉิ่ง เฉียง  เก่ย เตอะ เจี่ย ซื่อ ไท่ หว่าน

才让两个心痛在同一个地方
cái ràng liǎng gè xīn tòng zài tóng yī gè dì fāng
ไฉ ร่าง เหลี่ยง เก้อ ซิน ท่ง ไจ้ ถง อี๋ เก้อ ตี้ ฟัง

我亲爱的陌生人 真的谈心 远比谈天困难
wǒ qīn ài de mò shēng rén  zhēn de tán xīn  yuǎn bǐ tán tiān kùn nán
หว่อ ชิน อ้าย เตอะ มั่ว เซิง เหริน  เจิน เตอะ ถาน ซิน  หยวน ปี่ ถาน เทียน คุ่น หนาน

就当我们说好 撤掉心里的设防
jiù dāng wǒ men shuō hǎo  chè diào xīn lǐ de shè fáng 
จิ้ว ตัง หว่อ เมิน ซัว เห่า  เซ้อ เตี้ยว ซิน หลี่ เตอะ เซ้อ ฝัง

在这条回家的路上 我哭的
zài zhè tiáo huí jiā de lù shàng  wǒ kū de
ไจ้ เจ้อ เถียว หุย เจีย เตอะ ลู่ ซ่าง  หว่อ คู เตอะ

***比你都还惨
bǐ nǐ dōu hái cǎn
ปี๋ หนี่ โตว ไห ฉ่าน

ซ้ำ *, **, **, ***

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...