วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2557

Yi Dian Yuan (伊甸园) The Garden of Eden - Wilber Pan (Lyrics)

เพลง Yī Diàn Yuán (伊甸园) The Garden of Eden
ศิลปิน Pān Wěi Bó (玮柏) Wilber Pan
อัลบั้ม Wáng Zhě Chǒu Shēng (王者丑生) Crown & Clown
สังกัด Universal Music Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง

เนื้อเพลง伊甸园 创世间 降落在这个世界
YīDiànYuán  chuàng shì jiān  jiàng luò zài zhè gè shì jiè
อีเตี้ยนหยวน  ช่วง ซื่อ เจียน  เจี้ยง ลั่ว ไจ้ เจ้อ เก้อ ซื่อ เจี้ย

没区别 没性别 感受同样的一切
méi qū bié  méi xìng bié  gǎn shòu tóng yàng de yī qiè
เหมย ชวี เปี๋ย  เหมย ซิ่ง เปี๋ย  ก่าน โซ่ว ถง ย่าง เตอะ อี๋ เชี้ย

祂让寂寞不见 祂把孤单终结
tā ràng jì mò bù jiàn  tā bǎ gū dān zhōng jié 
ทา ร่าง จี้ มั่ว ปู๋ เจี้ยน  ทา ป่า กู ตัน จง เจี๋ย

平凡主义 成为唯一 需要保护的誓言
píng fán zhǔ yì  chéng wéi wéi yī  xū yào bǎo hù de shì yán
ผิง ฝาน จู่ อี้  เฉิง เหวย เหวย อี  ซวี เหย้า เป่า ฮู่ เตอะ ซื่อ เหยียน

但亚当和夏娃 却无法就此作罢
dàn YàDāng hé XiàWá  què wú fǎ jiù cǐ zuò bà
ตั้น ย่าตัง เหอ เซี่ยหวา  เชว่ อู๋ ฝ่า จิ้ว ฉื่อ จั้ว ป้า

有个声音反复出现 人生就该这样过吗
yǒu gè shēng yīn fǎn fù chū xiàn  rén shēng jiù gāi zhè yàng guò ma
โหย่ว เก้อ เซิง ยิน ฝ่าน ฟู่ ชู เซี่ยน  เหริน เซิง จิ้ว ไก เจ้อ ย่าง กั้ว ม่ะ

他说不管如何人生应该中庸
tā shuō bù guǎn rú hé rén shēng yīng gāi zhōng yōng
ทา ซัว ปู้ ก่วน หยู เหอ เหริน เซิง ยิง ไก จง ยง

她说人生如此短暂应该探索
tā shuō rén shēng rú cǐ duǎn zàn yīng gāi tàn suǒ
ทา ซัว เหริน เซิง หยู ฉือ ต่วน จ้าน ยิง ไก ท่าน สั่ว

画下句点画上新的起点
huà xià jù diǎn huà shàng xīn de qǐ diǎn 
ฮว่า เซี่ย จวี้ เตี่ยน ฮว่า ซ่าง ซิน เตอะ ฉี เตี่ยน

创造自己诗篇 高飞歌颂
chuàng zào zì jǐ shī piān  gāo fēi gē sòng
ช่วง เจ้า จื้อ จี่ ซือ เพียน  เกา เฟย เกอ ซ่ง

*WHY WHY

禁不起节奏诱惑
jīn bù qǐ jié zòu yòu huò 
จิน ปู้ ฉี่ เจี๋ย โจ้ว โย่ว ฮั่ว

善与恶之间有时候傻傻没办法分辨
shàn yǔ è zhī jiān yǒu shí hòu shǎ shǎ méi bàn fǎ fēn biàn
ซ่าน อวิ่ เอ้อ จือ เจียน โหย่ว สือ โฮ่ว สา ส่า เหมย ปั้น ฝ่า เฟิน เปี้ยน

BYE BYE

赤裸的节奏引诱
chì luǒ de jié zòu yǐn yòu 
ชื่อ หลั่ว เตอะ เจี๋ย โจ้ว หยิ่น โย่ว

真与假之间有时候傻傻没办法分辨 辨
zhēn yǔ jiǎ zhī jiān yǒu shí hòu shǎ shǎ méi bàn fǎ fēn biàn  biàn
เจิน อวิ๋ เจี่ย จือ เจียน โหย่ว สือ โฮ่ว สา ส่า เหมย ปั้น ฝ่า เฟิน เปี้ยน  เปี้ยน

到底对 还是错 到底对 还是错 到底对 还是错
dào dǐ duì  hái shì cuò  dào dǐ duì  hái shì cuò  dào dǐ duì  hái shì cuò
เต้า ตี่ ตุ้ย  ไห ซื่อ ชั่ว  เต้า ตี่ ตุ้ย  ไห ซื่อ ชั่ว  เต้า ตี่ ตุ้ย  ไห ซื่อ ชั่ว

I got to keep on moving

到底对 还是错 到底对 还是错 到底对 还是错
dào dǐ duì  hái shì cuò  dào dǐ duì  hái shì cuò  dào dǐ duì  hái shì cuò
เต้า ตี่ ตุ้ย  ไห ซื่อ ชั่ว  เต้า ตี่ ตุ้ย  ไห ซื่อ ชั่ว  เต้า ตี่ ตุ้ย  ไห ซื่อ ชั่ว

I got to keep on moving

选择违背圣旨惩罚会被放逐天际
xuǎn zé wéi bèi shèng zhǐ chéng fá huì bèi fàng zhú tiān jì
เสวี่ยน เจ๋อ เหวย เป้ย เซิ่ง จื่อ เฉิง ฝา ฮุ่ย เป้ย ฟ่าง จู๋ เทียน จี้

但活的面面俱到 没有灵魂有什么意义
dàn huó de miàn miàn jù dào  méi yǒu líng hún yǒu shén me yì yì
ตั้น หัว เตอะ เมี่ยน เมี่ยน จวี้ เต้า  เหมย โหย่ว หลิง หุน โหย่ว เสิน เมอะ อี้ อี้

她问有什么意义 有有有什么意义
tā wèn yǒu shén me yì yì  yǒu yǒu yǒu shén me yì yì
ทา เวิ่น โหย่ว เสิน เมอะ อี้ อี้  โหย่ว โหย่ว โหย่ว เสิน เมอะ อี้ อี้

把苹果举起 嘴角动起释放其中奥秘
bǎ píng guǒ jǔ qǐ  zuǐ jiǎo dòng qǐ shì fàng qí zhōng ào mì
ป่า ผิง กั่ว จวี๋ ฉี่  จุ๋ย เจี่ยว ต้ง ฉี่ ซื่อ ฟ่าง ฉี จง เอ้า มี่

HIGHER HIGHER Let's set this roof on fire

节奏诱惑越来越强不要捂住你的双耳
jié zòu yòu huò yuè lái yuè qiáng bù yào wǔ zhù nǐ de shuāng ěr
เจี๋ย โจ้ว โย่ว ฮั่ว เยว่ ไหล เยว่ เฉียง ปู๋ เหย้า อู่ จู้ หนี่ เตอะ ซวง เอ่อ

就让热血更加沸腾 就让命运更加强烈
jiù ràng rè xuè gèng jiā fèi téng  jiù ràng mìng yùn gèng jiā qiáng liè
จิ้ว ร่าง เย่อ เซว่ เกิ้ง เจีย เฟ่ย เถิง  จิ้ว ร่าง มิ่ง วิ่น เกิ้ง เจีย เฉียง เลี้ย

跟自己过去告别 没有对错
gēn zì jǐ guò qù gào bié  méi yǒu duì cuò 
เกิน จื้อ จี่ กั้ว ชวี่ เก้า เปี๋ย  เหมย โหย่ว ตุ้ย ชั่ว

做了选择就不要回头
zuò le xuǎn zé jiù bù yào huí tóu
จั้ว เลอะ เสวี่ยน เจ๋อ จิ้ว ปู๋ เหย้า หุย โถว

ซ้ำ *

I got to keep on moving  I got to keep on moving

ซ้ำ *

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...