วันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2557

Xing Fu Bu Shi Qing Ge (幸福不是情歌) Happiness is Not a Love Song - Rene Liu (Lyrics)

เพลง Xìng Fú Bù Shì Qíng Gē (幸福不是情歌) Happiness is Not a Love Song
ศิลปิน Liú Ruò Yīng (刘若英) Rene Liu
อัลบั้ม Liǎng Gè Bà Ba (两个爸爸) Two Fathers OST
สังกัด binmusictaipei
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง

เนื้อเพลง


这一刻你也许 感觉心如刀割
zhè yī kè nǐ yě xǔ  gǎn jué xīn rú dāo gē 
เจ้อ อี๋ เค่อ หนี เย๋ สวี่  ก่าน เจว๋ ซิน หยู เตา เกอ

还好再痛的 总还是会痊愈的
hái hǎo zài tòng de  zǒng hái shì huì quán yù de
ไห เห่า ไจ้ ท่ง เตอะ  จ่ง ไห ซื่อ ฮุ่ย เฉวียน อวิ้ เตอะ

如果不是太爱了 我们又拿什么去深刻
rú guǒ bù shì tài ài le  wǒ men yòu ná shén me qù shēn kè 
หยู กั่ว ปู๋ ซื่อ ไท่ อ้าย เลอะ  หว่อ เมิน โย่ว หนา เสิน เมอะ ชวี่ เซิน เค่อ

人生的挫折 好在有舍就有得
rén shēng de cuò zhé  hǎo zài yǒu shě jiù yǒu dé
เหริน เซิง เตอะ ชั่ว เจ๋อ  เห่า ไจ้ โหยว เส่อ จิ้ว โหย่ว เต๋อ

曾真心付出的 都会是值得的
céng zhēn xīn fù chū de  dōu huì shì zhí dé de 
เฉิง เจิน ซิน ฟู่ ชู เตอะ  โตว ฮุ่ย ซื่อ จื๋อ เต๋อ เตอะ

却不能停格 只留下所有快乐
què bù néng tíng gé  zhǐ liú xià suǒ yǒu kuài lè
เชว่ ปู้ เหนิง ถิง เก๋อ  จื่อ หลิว เซี่ย สัว โหย่ว ไคว่ เล่อ

他曾是你的选择 光是这一点就很难得
tā céng shì nǐ de xuǎn zé  guāng shì zhè yī diǎn jiù hěn nán dé 
ทา เฉิง ซื่อ หนี่ เตอะ เสวี่ยน เจ๋อ  กวง ซื่อ เจ้อ อี้ เตี่ยน จิ้ว เหิ่น หนาน เต๋อ

就算再不舍 至少你都尽力了
jiù suàn zài bù shě  zhì shǎo nǐ dōu jìn lì le
จิ้ว ซ่วน ไจ้ ปู้ เส่อ  จื้อ เสา หนี่ โตว จิ้น ลี่ เลอะ

*幸福不是情歌 不是唱完就算了 不是一堂课
xìng fú bù shì qíng gē  bù shì chàng wán jiù suàn le  bù shì yī táng kè
ซิ่ง ฝู ปู๋ ซื่อ ฉิง เกอ  ปู๋ ซื่อ ช่าง หวาน จิ้ว ซ่วน เลอะ  ปู๋ ซื่อ อี้ ถาง เค่อ

有时有不停的眼泪 有你想不到的苦涩
yǒu shí yǒu bù tíng de yǎn lèi  yǒu nǐ xiǎng bù dào de kǔ sè 
โหย่ว สือ โหย่ว ปู้ ถิง เตอะ เหลี่ยน เล้ย  โหยว หนี่ เสี่ยง ปู๋ เต้า เตอะ ขู่ เซ้อ

幸福不是情歌 不是偶尔来作客无法被预测
xìng fú bù shì qíng gē  bù shì ǒu ěr lái zuò kè wú fǎ bèi yù cè
ซิ่ง ฝู ปู๋ ซื่อ ฉิง เกอ  ปู๋ ซื่อ โอ๋ว เอ่อ ไหล จั้ว เค่อ อู๋ ฝ่า เป้ย อวิ้ เช้อ

它很真实的 温暖你每个时刻
tā hěn zhēn shí de  wēn nuǎn nǐ měi gè shí kè
ทา เหิ่น เจิน สือ เตอะ  เวิน หนวน หนี เหม่ย เก้อ สือ เค่อ

你的彷徨拉扯 我也都经历了
nǐ de páng huáng lā chě  wǒ yě dōu jīng lì le 
หนี่ เตอะ ผัง หวง ลา เฉ่อ  หวอ เย่ โตว จิง ลี่ เลอะ

你不是孤岛 有人对你微笑着
nǐ bù shì gū dǎo  yǒu rén duì nǐ wēi xiào zhe
หนี่ ปู๋ ซื่อ กู เต่า  โหย่ว เหริน ตุ้ย หนี่ เวย เสี้ยว เจอะ

某些频率不适合 也要忠于彼此的性格
mǒu xiē pín lǜ bù shì hé  yě yào zhōng yú bǐ cǐ de xìng gé 
โหม่ว เซีย ผิน ลวี้ ปู๋ ซื่อ เหอ  เย่ เหย้า จง อวิ๋ ปี๋ ฉื่อ เตอะ ซิ่ง เก๋อ

曾经在一起 心里有多感激呢
céng jīng zài yī qǐ  xīn lǐ yǒu duō gǎn jī ne
เฉิง จิง ไจ้ อี้ ฉี่  ซิน หลี โหย่ว ตัว ก่าน จี เนอะ

ซ้ำ *, *

它很真实的 温暖你每个时刻
tā hěn zhēn shí de  wēn nuǎn nǐ měi gè shí kè
ทา เหิ่น เจิน สือ เตอะ  เวิน หนวน หนี เหม่ย เก้อ สือ เค่อ

HA~ HA~


Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...