วันอังคารที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2557

Xia Ge Zhuan Wan Shi Ni Ma (下个转弯是你吗) The Next Turn is That You - Rainie Yang (Lyrics)

เพลง Xià Gè Zhuǎn Wān Shì Nǐ Ma (下个转弯是你吗) The Next Turn is That You
ศิลปิน Yáng Chéng Lín (杨丞琳) Rainie Yang
อัลบั้ม Yī Jiàn Bù Zhōng Qíng () Love at Second Sight OST, Shuāng Chéng Xì (双丞) A Tale Of Two RAINIE
สังกัด Universal Music Group
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง放了手转了弯的那一天
fàng le shǒu zhuǎn le wān de nà yī tiān
ฟ่าง เลอะ โส่ว จ่วน เลอะ วัน เตอะ น่า อี้ เทียน

到了现在 还像是个错觉
dào le xiàn zài  hái xiàng shì gè cuò jué
เต้า เลอะ เซี่ยน ไจ้  ไห เซี่ยง ซื่อ เก้อ ชั่ว เจว๋

一直到掉了泪 还不懂 我的伤悲
yī zhí dào diào le lèi  hái bù dǒng  wǒ de shāng bēi
อี้ จื๋อ เต้า เตี้ยว เลอะ เล้ย  ไห ปู้ ต่ง  หว่อ เตอะ ซาง เปย

每张照片 都像离别的画面
měi zhāng zhào piàn  dōu xiàng lí bié de huà miàn
เหม่ย จาง เจ้า เพี่ยน  โตว เซี่ยง หลี เปี๋ย เตอะ ฮว่า เมี่ยน

我还是那么期待有一天
wǒ hái shì nà me qī dài yǒu yī tiān 
หว่อ ไห ซื่อ น่า เมอะ ชี ไต้ โหย่ว อี้ เทียน

或许可能 有个人会了解
huò xǔ kě néng  yǒu gè rén huì liǎo jiě
ฮั่ว สวี เข่อ เหนิง  โหย่ว เก้อ เหริน ฮุ่ย เหลียว เจี่ย

我许下小心愿 不用多说能被听见
wǒ xǔ xià xiǎo xīn yuàn  bù yòng duō shuō néng bèi tīng jiàn
หวอ สวี่ เซี่ย เสี่ยว ซิน ย่วน  ปู๋ ย่ง ตัว ซัว เหนิง เป้ย ทิง เจี้ยน

每个今天 一瞬间就变昨天
měi gè jīn tiān  yī shùn jiān jiù biàn zuó tiān
เหม่ย เก้อ จิน เทียน  อี๋ ซุ่น เจียน จิ้ว เปี้ยน จั๋ว เทียน

*越想看得见 越看不见
yuè xiǎng kàn de jiàn  yuè kàn bù jiàn 
เยว่ เสี่ยง คั่น เตอะ เจี้ยน  เยว่ คั่น ปู๋ เจี้ยน

越想靠心里近一点 越走得遥远
yuè xiǎng kào xīn lǐ jìn yī diǎn  yuè zǒu de yáo yuǎn
เยว่ เสี่ยง เค่า ซิน หลี่ จิ้น อี้ เตี่ยน  เยว่ โจ่ว เตอะ เหยา หย่วน

(Yeah~ Woo~)

越是千山万水 越想用力去追
yuè shì qiān shān wàn shuǐ  yuè xiǎng yòng lì qù zhuī
เยว่ ซื่อ เชียน ซาน ว่าน สุ่ย  เยว่ เสี่ยง ย่ง ลี่ ชวี่ จุย

我的梦 何时能不落空 你是否 会在下个路口
wǒ de mèng  hé shí néng bù luò kōng  nǐ shì fǒu  huì zài xià gè lù kǒu
หว่อ เตอะ เมิ่ง  เหอ สือ เหนิง ปู๋ ลั่ว คง  หนี่ ซื่อ โฝ่ว  ฮุ่ย ไจ้ เซี่ย เก้อ ลู่ โข่ว

我还是那么期待有一天
wǒ hái shì nà me qī dài yǒu yī tiān 
หว่อ ไห ซื่อ น่า เมอะ ชี ไต้ โหย่ว อี้ เทียน

有一个人看着我的双眼
yǒu yī gè rén kàn zhe wǒ de shuāng yǎn
โหย่ว อี๋ เก้อ เหริน คั่น เจอะ หว่อ เตอะ ซวง เหยี่ยน

每一日每一夜 有过酸甜 才更真切
měi yī rì měi yī yè  yǒu guò suān tián  cái gèng zhēn qiè
เหม่ย อี๋ ยื้อ เหม่ย อี๋ เย้  โหย่ว กั้ว ซวน เถียน  ไฉ เกิ้ง เจิน เชี้ย

每个昨天 推向我走到今天
měi gè zuó tiān  tuī xiàng wǒ zǒu dào jīn tiān
เหม่ย เก้อ จั๋ว เทียน  ทุย เซี่ยง หวอ โจ่ว เต้า จิน เทียน

ซ้ำ *

不回头 我总以为自由是逃离那伤口 Woo
bù huí tóu  wǒ zǒng yǐ wéi zì yóu shì táo lí nà shāng kǒu  Woo
ปู้ หุย โถว  หวอ จ่ง อี่ เหวย จื้อ โหยว ซื่อ เถา หลี น่า ซาง โข่ว  โว้

回过头 拥抱犯过的错
huí guò tóu yōng bào fàn guò de cuò
หุย กั้ว โถว  ยง เป้า ฟ่าน กั้ว เตอะ ชั่ว

才让我懂 像风筝需要天空
cái ràng wǒ dǒng  xiàng fēng zhēng xū yào tiān kōng 
ไฉ ร่าง หวอ ต่ง  เซี่ยง เฟิง เจิง ซวี เหย้า เทียน คง

同时 也要拴住线的手 Woo~
tóng shí  yě yào shuān zhù xiàn de shǒu  Woo~
ถง สือ  เย่ เหย้า ซวน จู้ เซี่ยน เตอะ โส่ว  โว้~

ซ้ำ *

带我走 到遥远的以后
dài wǒ zǒu  dào yáo yuǎn de yǐ hòu
ไต้ หวอ โจ่ว  เต้า เหยา หย่วน เตอะ อี่ โฮ่ว

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...