วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2557

Tian Shi De Pian Zhi (天使的偏执) Angel's Paranoia - Cyndi Wang (Lyrics)

เพลง Tiān Shǐ De Piān Zhí (天使的偏) Angel's Paranoia
ศิลปิน Wáng Xīn Líng  (王心凌Cyndi Wang
อัลบั้ม Dì Shí Gè Wáng Xīn Líng (第十个王心凌) THE 10th CYNDI

สังกัด Universal Music Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง

เนื้อเพลง你遇见了我 好多年了 以前小毛头 现在老很多
nǐ yù jiàn le wǒ  hǎo duō nián le  yǐ qián xiǎo máo tóu  xiàn zài lǎo hěn duō
หนี่ อวิ้ เจี้ยน เลอะ หว่อ  เห่า ตัว เหนียน เลอะ  อี่ เฉียน เสี่ยว เหมา โถว  เซี่ยน ไจ้ เหลา เหิ่น ตัว

你的每个好朋友都认识我
nǐ de měi gè hǎo péng yǒu dōu rèn shi wǒ 
หนี่ เตอะ เหม่ย เก้อ เห่า เผิง โหย่ว โตว เริ่น ซึ หว่อ

包括你家那条红贵宾狗
bāo kuò nǐ jiā nà tiáo hóng guì bīn gǒu
เปา คั่ว หนี่ เจีย น่า เถียว หง กุ้ย ปิน โก่ว

*我喜欢了你 好多年了 以前张学友 现在方大同
wǒ xǐ huān le nǐ  hǎo duō nián le  yǐ qián ZhāngXuéYǒu  xiàn zài FāngDàTóng
หวอ สี่ ฮวน เลอะ หนี่  เห่า ตัว เหนียน เลอะ  อี่ เฉียน จางเสว๋โหย่ว  เซี่ยน ไจ้ ฟังต้าถง

多少情歌替我唱了我想说
duō shǎo qíng gē tì wǒ chàng le wǒ xiǎng shuō 
ตัว เส่า ฉิง เกอ ที่ หว่อ ช่าง เลอะ หวอ เสี่ยง ซัว

你反应迟顿就像个木头 Woo
nǐ fǎn yìng chí dùn jiù xiàng gè mù tou  Woo
หนี ฝ่าน ยิ่ง ฉือ ตุ้น จิ้ว เซี่ยง เก้อ มู่ โถว  โว้

有时候发呆 有时候又爱耍赖
yǒu shí hòu fā dāi  yǒu shí hòu yòu ài shuǎ lài 
โหย่ว สือ โฮ่ว ฟา ไต  โหย่ว สือ โฮ่ว โย่ว อ้าย สว่า ไล่

不介意把你宠坏 只想给你天使般的爱
bù jiè yì bǎ nǐ chǒng huài  zhǐ xiǎng gěi nǐ tiān shǐ bān de ài
ปู๋ เจี้ย อี้ ป๋า หนี ฉ่ง ไฮว่  จื๋อ เสี่ยง เก๋ย หนี่ เทียน สื่อ ปัน เตอะ อ้าย

Woo OH~~

**天使 天使 要做你的天使
tiān shǐ  tiān shǐ  yào zuò nǐ de tiān shǐ 
เทียน สื่อ  เทียน สื่อ  เหย้า จั้ว หนี่ เตอะ เทียน สื่อ

偏执 偏执 耍浪漫的偏执
piān zhí  piān zhí  shuǎ làng màn de piān zhí
เพียน จื๋อ  เพียน จื๋อ  สว่า ล่าง ม่าน เตอะ เพียน จื๋อ

爱的表达方式 也许有点幼稚
ài de biǎo dá fāng shì  yě xǔ yǒu diǎn yòu zhì
อ้าย เตอะ เปี่ยว ต๋า ฟัง ซื่อ  เย๋ สวี่ โหยว เตี่ยน โย่ว จื้อ

有时候像个孩子 有时成熟得要死
yǒu shí hòu xiàng gè hái zi  yǒu shí chéng shóu de yào sǐ
โหย่ว สือ โฮ่ว เซี่ยง เก้อ ไห จึ  โหย่ว สือ เฉิง โสว เตอะ เหย้า สื่อ

天使 天使 我做你的天使
tiān shǐ  tiān shǐ  wǒ zuò nǐ de tiān shǐ 
เทียน สื่อ  เทียน สื่อ  หว่อ จั้ว หนี่ เตอะ เทียน สื่อ

偏执 偏执 装可爱的偏执
piān zhí  piān zhí  zhuāng kě ài de piān zhí
เพียน จื๋อ  เพียน จื๋อ  จวง เข่อ อ้าย เตอะ เพียน จื๋อ

偶尔放下矜持 给你一点暗示
ǒu ěr fàng xià jīn chí  gěi nǐ yī diǎn àn shì 
โอ๋ว เอ่อ ฟ่าง เซี่ย จิน ฉือ  เก๋ย หนี่ อี้ เตี่ยน อั้น ซื่อ

像是拉过你的手心写几个字
xiàng shì lā guò nǐ de shǒu xīn xiě jǐ gè zì
เซี่ยง ซื่อ ลา กั้ว หนี่ เตอะ โส่ว ซิน เสีย จี่ เก้อ จื้อ

***Missing you

之类的类似 好喜欢你 OH~
zhī lèi de lèi sì  hǎo xǐ huān nǐ  OH~
จือ เล้ย เตอะ เล้อ ซื่อ  เหา สี่ ฮวน หนี่  โอ้~

ซ้ำ *, **

我有时择善固执 有时太坚持
wǒ yǒu shí zé shàn gù zhí  yǒu shí tài jiān chí 
หวอ โหย่ว สือ เจ๋อ ซ่าน กู้ จื๋อ  โหย่ว สือ ไท่ เจียน ฉือ

是我对自己的宣示 用感情证明的价值
shì wǒ duì zì jǐ de xuān shì  yòng gǎn qíng zhèng míng de jià zhí
ซื่อ หว่อ ตุ้ย จื้อ จี่ เตอะ เซวียน ซื่อ  ย่ง ก่าน ฉิง เจิ้ง หมิง เตอะ เจี้ย จื๋อ

那是我为你保留的天使的偏执
nà shì wǒ wèi nǐ bǎo liú de tiān shǐ de piān zhí
น่า ซื่อ หว่อ เว่ย หนี่ เป่า หลิว เตอะ เทียน สื่อ เตอะ เพียน จื๋อ

ซ้ำ **, ***

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...