วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2557

Hao Hao (好好) Different when with you - Popu Lady (Lyrics)

เพลง Hǎo Hǎ(好好) Different when with you
ศิลปิน Popu Lady (大元Dà Yuán, Hóng Shī, 宇珊Yǔ Shān, 宝儿Bǎo Er, 庭萱Tíng Xuān)
อัลบั้ม 
Duō Duō (多多) MOREYǒng Gǎn Shuō Chū Wǒ Ài Nǐ (勇敢说出我爱你) Say I Love You OST
สังกัด HIM International Music Inc.
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง

เนื้อเพลง

雨过天晴了 你说眼泪该关掉
yǔ guò tiān qíng le  nǐ shuō yǎn lèi gāi guān diào
อวิ่ กั้ว เทียน ฉิง เลอะ  หนี่ ซัว เหยี่ยน เล้ย ไก กวน เตี้ยว

两颗真心开始有些微醺的 暗号
liǎng kē zhēn xīn kāi shǐ yǒu xiē wēi xūn de  àn hào
เหลี่ยง เคอ เจิน ซิน ไค สือ โหย่ว เซีย เวย ซวิน เตอะ  อั้น เฮ่า

微笑的嘴角 像海岸线的浪潮
wēi xiào de zuǐ jiǎo  xiàng hǎi àn xiàn de làng cháo 
เวย เสี้ยว เตอะ จุ๋ย เจี่ยว  เซี่ยง ไห่ อั้น เซี่ยน เตอะ เลี่ยง เฉา

每分每秒从心里会心一笑
měi fēn měi miǎo cóng xīn lǐ huì xīn yī xiào
เหม่ย เฟิน เหมย เหมี่ยว ฉง ซิน หลี่ ฮุ่ย ซิน อี๋ เสี้ยว

会担心你今天好不好 会想成为你唯一的依靠
huì dān xīn nǐ jīn tiān hǎo bù hǎo  huì xiǎng chéng wéi nǐ wéi yī de yī kào
ฮุ่ย ตัน ซิน หนี่ จิน เทียน เห่า ปู้ เห่า  ฮุ่ย เสี่ยง เฉิง เหวย หนี่ เหวย อี เตอะ อี เค่า

*时间让简单的两个人能遇到
shí jiān ràng jiǎn dān de liǎng gè rén néng yù dào 
สือ เจียน ร่าง เจี่ยน ตัน เตอะ เหลี่ยง เก้อ เหริน เหนิง อวิ้ เต้า

开始幸福制造今天起勇敢 宣告
kāi shǐ xìng fú zhì zào jīn tiān qǐ yǒng gǎn  xuān gào
ไค สื่อ ซิ่ง ฝู จื้อ เจ้า จิน เทียน ฉี่ หยง ก่าน  เซวียน เก้า

缘分多奇妙 你对我多么重要
yuán fèn duō qí miào  nǐ duì wǒ duō me zhòng yào 
หยวน เฟิ่น ตัว ฉี เมี่ยว  หนี่ ตุ้ย หว่อ ตัว เมอะ จ้ง เหย้า

有你在我身边 一切都好好
yǒu nǐ zài wǒ shēn biān  yī qiè dōu hǎo hǎo
โหยว หนี่ ไจ้ หว่อ เซิน เปียน  อี๋ เชี้ย โตว เหา เห่า

爱不用开窍 顺其自然能做到
ài bù yòng kāi qiào  shùn qí zì rán néng zuò dào
อ้าย ปู๋ ย่ง ไค เชี่ยว  ซุ่น ฉี จื้อ หยาน เหนิง จั้ว เต้า

我这一秒想的你上一秒就 猜到
wǒ zhè yī miǎo xiǎng de nǐ shàng yī miǎo jiù  cāi dào
หว่อ เจ้อ อี้ เหมี่ยว เสี่ยง เตอะ หนี่ ซ่าง อี้ เหมี่ยว จิ้ว  ไช เต้า

关心的问好 附上我们的合照
guān xīn de wèn hǎo  fù shàng wǒ men de hé zhào 
กวน ซิน เตอะ เวิ่น เห่า  ฟู่ ซ่าง หว่อ เมิน เตอะ เหอ เจ้า

原来这就是要相爱的预告
yuán lái zhè jiù shì yào xiāng ài de yù gào
หยวน ไหล เจ้อ จิ้ว ซื่อ เหย้า เซียง อ้าย เตอะ อวิ้ เก้า

很愿意给你一个拥抱 只要你给我明显的讯号
hěn yuàn yì gěi nǐ yī gè yōng bào  zhǐ yào nǐ gěi wǒ míng xiǎn de xùn hào
เหิ่น ย่วน อี้ เก๋ย หนี่ อี๋ เก้อ ยง เป้า  จื่อ เหย้า หนี เก๋ย หว่อ หมิง เซี่ยน เตอะ ซวิ่น เฮ่า

ซ้ำ *, *, *

有我们的我们 爱得刚刚好
yǒu wǒ men de wǒ men  ài de gāng gāng hǎo
โหยว หว่อ เมิน เตอะ หว่อ เมิน  อ้าย เตอะ กัง กัง เห่า

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...