วันอังคารที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2557

Guāng Hé Zuò Yòng (光合作用) Photosynthesis - Magic Power (Lyrics)

เพลง Guāng Hé Zuò Yòng (光合作用) Photosynthesis
ศิลปิน Mó Huàn Lì Liàng (魔幻力量) Magic Power
อัลบั้ม Liǎng Gè Bà Ba (两个爸爸) Two Fathers OST
สังกัด binmusictaipei
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง


Huu Huu Huu~

*绿叶需要温柔 阳光伸出援手
lǜ yè xū yào wēn róu  yáng guāng shēn chū yuán shǒu 
ลวี้ เย้ ซวี เหย้า เวิน โหรว  หยาง กวง เซิน ชู หยวน โส่ว

你温暖我不见天日的寂寞
nǐ wēn nuǎn wǒ bù jiàn tiān rì de jì mò
หนี่ เวิน หนวน หว่อ ปู๋ เจี้ยน เทียน ยื้อ เตอะ จี้ มั่ว

用我呼吸律动 搭你闪耀节奏
yòng wǒ hū xī lǜ dòng  dā nǐ shǎn yào jié zòu 
ย่ง หว่อ ฮู ซี ลวี้ ต้ง  ตา หนี ส่าน เหย้า เจี๋ย โจ้ว

天作之合的我们光合作用
tiān zuò zhī hé de wǒ men guāng hé zuò yòng
เทียน จั้ว จือ เหอ เตอะ หว่อ เมิน กวง เหอ จั้ว ย่ง
pinyin by loveserieslikesongs

不小心爱上你 一不小心就上瘾
bù xiǎo xīn ài shàng nǐ  yī bù xiǎo xīn jiù shàng yǐn
ปู้ เสี่ยว ซิน อ้าย ซ่าง หนี่  อี ปู้ เสี่ยว ซิน จิ้ว ซ่าง หยิ่น

不小心爱上你 一拍即合的上瘾
bù xiǎo xīn ài shàng nǐ  yī pāi jí hé de shàng yǐn
ปู้ เสี่ยว ซิน อ้าย ซ่าง หนี่  อี ไพ จี๋ เหอ เตอะ ซ่าง หยิ่น

不小心爱上你 一年四季都上瘾
bù xiǎo xīn ài shàng nǐ  yī nián sì jì dōu shàng yǐn
ปู้ เสี่ยว ซิน อ้าย ซ่าง หนี่  อี้ เหนียน ซื่อ จี้ โตว ซ่าง หยิ่น

不小心爱上你 一意孤行的上瘾
bù xiǎo xīn ài shàng nǐ  yī yì gū xíng de shàng yǐn
ปู้ เสี่ยว ซิน อ้าย ซ่าง หนี่  อี อี้ กู สิง เตอะ ซ่าง หยิ่น

**Baby you're amazing Wow~

灿烂让人着迷
càn làn ràng rén zháo mí
ช่าน ล่าน ร่าง เหริน เจ๋า หมี

Wow~ Baby you're amazing Wow~

蒸发我的忧郁
zhēng fā wǒ de yōu yù
เจิง ฟา หว่อ เตอะ โยว อวิ้

Wow~ OH baby just take my love

让我们光合作用
ràng wǒ men guāng hé zuò yòng
ร่าง หว่อ เมิน กวง เหอ จั้ว ย่ง

Take my love

自然而然的享受
zì rán ér rán de xiǎng shòu
จื้อ หยาน เอ๋อ หยาน เตอะ เสี่ยง โซ่ว

Take my love

让我们光合作用
ràng wǒ men guāng hé zuò yòng
ร่าง หว่อ เมิน กวง เหอ จั้ว ย่ง

Take my love

我们要爱到虚脱
wǒ men yào ài dào xū tuō
หว่อ เมิน เหย้า อ้าย เต้า ซวี ทัว

我们命中注定的邂逅 怎么爱都爱得浑然天成
wǒ men mìng zhōng zhù dìng de xiè hòu  zěn me ài dōu ài de hún rán tiān chéng
หว่อ เมิน มิ่ง จง จู้ ติ้ง เตอะ เซี้ย โฮ่ว  เจิ่น เมอะ อ้าย โตว อ้าย เตอะ หุน หยาน เทียน เฉิง

我们双宿双飞的生活 怎么过都过得浪漫天真
wǒ men shuāng sù shuāng fēi de shēng huó  zěn me guò dōu guò de làng màn tiān zhēn
หว่อ เมิน ซวง ซู่ ซวง เฟย เตอะ เซิง หัว  เจิ่น เมอะ กั้ว โตว กั้ว เตอะ ล่าง ม่าน เทียน เจิน

恋爱像一场Party 爱上就没有禁忌
liàn ài xiàng yī chǎng Party  ài shàng jiù méi yǒu jìn jì
เลี่ยน อ้าย เซี่ยง อี้ ฉ่าง พาร์ที  อ้าย ซ่าง จิ้ว เหมย โหย่ว จิ้น จี้

只要找到对的人 就能一起循环爱疯的氧气
zhǐ yào zhǎo dào duì de rén  jiù néng yī qǐ xún huán ài fēng de yǎng qì
จื่อ เหย้า เจ่า เต้า ตุ้ย เตอะ เหริน  จิ้ว เหนิง อี้ ฉี่ สวิน หวน อ้าย เฟิง เตอะ หย่าง ชี่

ซ้ำ *, **

释放你的狂热给我勇气
shì fàng nǐ de kuáng rè gěi wǒ yǒng qì 
ซื่อ ฟ่าง หนี่ เตอะ ขวง เย่อ เก๋ย หวอ หย่ง ชี่

释放你的狂热给我勇气
shì fàng nǐ de kuáng rè gěi wǒ yǒng qì
ซื่อ ฟ่าง หนี่ เตอะ ขวง เย่อ เก๋ย หวอ หย่ง ชี่

ซ้ำ **

Huu Huu Huu~

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...